PLM tích hợp với các hệ thống khác trong tổ chức, bao gồm hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP), hệ thống thực hiện sản xuất (MES) và quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Teamcenter: Giải Pháp Tối Ưu Hóa Dữ Liệu Kỹ Thuật và Sản Xuất

Tại PLMES, chúng tôi luôn học hỏi từ khách hàng và đối tác tiềm năng. Điều này là một phần quan trọng trong tầm nhìn sản phẩm của chúng tôi – kết hợp chiến lược Teamcenter với kinh nghiệm và những bài học từ khách hàng. Chúng tôi tin rằng đây là cách tốt nhất để xây dựng sản phẩm và dịch vụ thành công.

Một phần then chốt của chiến lược này là tập trung vào dữ liệu. Trong thế giới kỹ thuật và sản xuất nhanh chóng, quản lý dữ liệu và tối ưu hóa quy trình là thiết yếu cho các giải pháp thành công, hỗ trợ doanh nghiệp kỹ thuật và sản xuất. Trong loạt bài blog bốn phần này, tôi muốn khám phá và nêu bật cách Teamcenter hoạt động như một giải pháp giảm đau hoàn hảo, giải quyết các khía cạnh khác nhau của tổ chức dữ liệu, quản lý, và cải thiện quy trình.

Quản lý dữ liệu là một khía cạnh quan trọng của hoạt động kinh doanh hiện đại
Quản lý dữ liệu là một khía cạnh quan trọng của hoạt động kinh doanh hiện đại

Giảm Đau 1: Thiết Kế Dữ Liệu, Tổ Chức, Quản Lý & Ghi Nhận

Mọi công ty kỹ thuật và sản xuất cần quản lý nhiều loại dữ liệu về sản phẩm mà họ thiết kế, bao gồm dữ liệu CAD, dữ liệu cần cho kế hoạch sản phẩm và chuỗi cung ứng, lắp ráp, và nhiều thông tin khác. Mọi người trong tổ chức kỹ thuật và sản xuất đều cần dữ liệu. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của chúng tôi, không ai thực sự quan tâm đến việc dành thời gian cho quản lý dữ liệu. Qua các cuộc trò chuyện với nhiều đối tác tiềm năng, chúng tôi nhận ra rằng tổ chức dữ liệu là một trong những nỗi đau lớn nhất mà các đội ngũ kỹ thuật và sản xuất đang trải qua.

Chúng tôi học được rằng các công ty sử dụng các mô hình quản lý dữ liệu thông thường như tệp và thư mục, sử dụng bảng tính, và các cơ sở dữ liệu tùy chỉnh khác nhau. Sau đó, nó biến thành một mớ hỗn độn dữ liệu. Teamcenter giúp các đội ngũ kỹ thuật tổ chức, quản lý, và ghi nhận dữ liệu thiết kế một cách hiệu quả. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt và an tâm. Mô hình dữ liệu linh hoạt kết hợp với mô hình giao hàng SaaS giảm bớt sự phức tạp của dữ liệu thiết kế, làm cho việc truy cập và làm việc với dữ liệu trở nên dễ dàng hơn trong suốt chu kỳ phát triển sản phẩm.

 

Giảm Đau 2: Phát Triển Sản Phẩm Mới Linh Hoạt (PLM+ERP)

Mỗi công ty đều được điều hành bởi các quy trình liên quan đến nhiều đội ngũ kỹ thuật và sản xuất, thu mua, và quản lý chuỗi cung ứng. Để làm cho các quy trình này hiệu quả, các công ty đang tìm cách hỗ trợ chúng với dữ liệu phù hợp và giúp tổ chức hai điều: (1) hiệu quả trong tổ chức quy trình và (2) hiệu quả trong ra quyết định.

Việc tổ chức quy trình sử dụng các bộ dữ liệu không liên kết, chia sẻ dữ liệu qua email và lưu trữ đám mây phân mảnh là khó khăn. Nền tảng của quy trình Phát Triển Sản Phẩm Mới (NPD) của Teamcenter là dòng thông tin hiệu quả, kết nối các hệ thống quan trọng như thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD), quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM), quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), và tính năng kế hoạch và nguồn lực doanh nghiệp sản xuất (MRP/ERP). Kết quả là một cơ chế vô cùng hiệu quả để hỗ trợ toàn bộ bộ dữ liệu và hoạt động, bắt đầu từ yêu cầu và giai đoạn thiết kế đến kế hoạch sản xuất và nguồn cung.

Teamcenter cho phép phát triển sản phẩm mới linh hoạt bằng cách lấp đầy khoảng trống giữa Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM) và Kế Hoạch và Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP). Đối với các đội ngũ kỹ thuật linh hoạt, việc kết nối thông tin kỹ thuật và thu mua là cực kỳ quan trọng. Khả năng tích hợp của Teamcenter phục vụ như một giải pháp giảm đau mạnh mẽ, tăng cường sự hợp tác giữa đội ngũ thiết kế và sản xuất cho quá trình phát triển sản phẩm nhanh hơn.

Thách thức trong quá trình tích hợp giữa Hệ thống Quản lý Vòng đời Sản phẩm (PLM) và Hệ thống Kế hoạch Tài nguyên Doanh nghiệp (ERP)
Thách thức trong quá trình tích hợp giữa Hệ thống Quản lý Vòng đời Sản phẩm (PLM) và Hệ thống Kế hoạch Tài nguyên Doanh nghiệp (ERP)

Giảm Đau 3: Hợp Tác (Nội Bộ và Bên Ngoài)

Hợp tác là yếu tố quan trọng trong kỹ thuật và sản xuất hiện đại. Sản phẩm hiện đại yêu cầu sự tham gia của nhiều người trong quy trình phức tạp bao gồm thiết kế, kỹ thuật, lập kế hoạch và thu mua. Tất cả các hoạt động này đều yêu cầu việc chia sẻ dữ liệu và giao tiếp. Phần mềm PLM thông thường chỉ giới hạn trong một tổ chức và thiếu linh hoạt trong cách dữ liệu được chia sẻ. Teamcenter phá vỡ ranh giới này bằng cách cho phép dữ liệu được ghi nhận và chia sẻ một cách liền mạch giữa cá nhân, đội ngũ và tổ chức.

Chúng ta sẽ khám phá cách Teamcenter thúc đẩy sự hợp tác trong và giữa các tổ chức. Học cách Teamcenter hoạt động như một chất xúc tác cho giao tiếp, đảm bảo mọi người đều cùng một trang, bất kể trách nhiệm thiết kế sản phẩm, vị trí, hay vai trò trong quy trình.

 

Giảm Đau 4: Tích Hợp Dữ Liệu Linh Hoạt

Không có gì trong đội ngũ kỹ thuật hay công ty sản xuất tồn tại một cách độc lập. Mỗi công ty và đội ngũ đều có một bộ yêu cầu cụ thể để tùy chỉnh thông tin cần quản lý. Các kỹ sư thích Excel, bởi vì nó giúp họ giải phóng khỏi sự phức tạp của quản lý dữ liệu. Teamcenter kết hợp hai điều – sự linh hoạt của mô hình Excel và nền tảng quản lý dữ liệu mạnh mẽ được cung cấp qua SaaS. Nó giải quyết vấn đề về sự linh hoạt. Phần thứ hai của sự phức tạp quản lý dữ liệu là tích hợp nhiều ứng dụng đang được sử dụng bởi đội ngũ hoặc công ty – công cụ thiết kế máy tính (CAD), kế hoạch sản xuất và công cụ tài chính. Sự tích hợp liền mạch và API mở cho phép Teamcenter kết nối nhiều kho dữ liệu và quy trình lại với nhau.

Khám phá cách Teamcenter có thể tích hợp liền mạch với các công cụ và hệ thống khác, cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt đối với quản lý dữ liệu. Hãy chào đón một hệ sinh thái dữ liệu đồng nhất, từ biệt với các kho dữ liệu tách biệt.

Phương pháp tốt nhất để chuyển từ hệ thống PLM này sang hệ thống khác
Phương pháp tốt nhất để chuyển từ hệ thống PLM này sang hệ thống khác

Kết Luận:

Tại PLMES, chúng tôi vượt ra ngoài mô hình PLM truyền thống. Chúng tôi tập trung vào các yếu tố quan trọng nhất của quy trình phát triển sản phẩm mới (NPD) và kết nối người dùng và dữ liệu lại với nhau. Trong loạt bài bốn phần này, chúng tôi sẽ giải thích cách Teamcenter phục vụ như giải pháp giảm đau tối ưu cho việc tổ chức dữ liệu kỹ thuật và sản xuất cũng như tối ưu hóa quy trình. Bạn sẽ học được cách PLMES giúp bạn tổ chức chu kỳ sống sản phẩm. Dù là đơn giản hóa quản lý dữ liệu thiết kế, kích hoạt phát triển sản phẩm linh hoạt, thúc đẩy hợp tác, hay cung cấp các lựa chọn tích hợp linh hoạt, Teamcenter đều đáp ứng. Bạn sẽ có quyền truy cập vào thông tin cập nhật đảm bảo rằng dữ liệu kỹ thuật quý giá, thông tin thiết kế và chất lượng, cũng như dữ liệu liên quan đến sản phẩm luôn được kiểm soát và chia sẻ với tất cả thành viên trong đội ngũ, nhà thầu, và nhà cung cấp.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ để tìm hiểu cách Teamcenter có thể giúp bạn tổ chức dữ liệu thiết kế, xây dựng toàn bộ thông tin về sản phẩm, và tổ chức các quy trình liên kết giữa kỹ thuật và lập kế hoạch sản xuất.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *