IoT | PLM EcoSystem Is Consultant And Provider Of NX CAD/CAM/CAE/PLM/IT Services

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số Một Digital Twin là một khái niệm tinh vi liên quan đến việc tạo ra một mô hình số mô phỏng chính xác các sản phẩm, quy trình, hoặc tài nguyên vật lý. Mục đích chính của nó là mô

Intelligent factory internal display model

Ươm Mầm Thực Tế Tăng Cường: Cách Tận Dụng Dữ Liệu CAD và PLM Trong Thời Đại Chuyển Đổi Số Hóa

Giới Thiệu Trong hành trình chuyển đổi số hóa, việc kiểm soát dòng thông tin và tận dụng các giải pháp số hóa trở nên ngày càng quan trọng. Lĩnh vực thiết kế sản phẩm đóng vai trò chủ chốt, trong đó, CAD (Thiết Kế Hỗ Trợ Bởi Máy Tính) và PLM (Quản Lý Vòng

Số hóa, IT/OT, Bền vững,...

Số hóa, IT/OT, Bền vững,…

Số hóa, IT/OT, Bền vững,… – Việc đưa sự thay đổi vào một công ty đang trở nên ngày càng phức tạp 💡. Các hệ thống IT như PLM, ERP, MOM, vv. sẽ sớm trở nên lỗi thời. Dưới đây là lý do 🧐. Việc thực hiện sự thay đổi trong một công ty đang

1687074023745

Xu hướng số hóa tiềm năng trong năm 2023

Dựa trên các xu hướng và tiến bộ hiện tại, dưới đây là một số thông tin về các xu hướng số hóa tiềm năng trong năm 2023: Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI): AI sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch

iStock 847491272 2048x1024 1

ISO 27001 and SOC 2 compliance: why should they matter to PCB designers? – PADS Desktop PCB Design

ISO 27001 and SOC 2 compliance are two standards to consider when evaluating PCB Design tools with extended capabilities in the cloud.

quanlyaohoa

[Tản mạn] Ảo hóa – Ai cũng biết nhưng cụ thể nó là gì ?

Bài viết chia sẻ cái nhìn chủ quan và hiểu biết của mình – 1 newbie công nghệ về cái công nghệ không mới mà cũng không cũ gọi là ” Ảo Hóa” . Vì thế có thể có sai sót hoặc những chỗ hiểu chưa đúng. Vì…

june21 1024x576 1

What’s new in MindSphere – June 2021

Connecting the things that run the world New MindSphere releases deliver advanced industrial IoT capabilities that bring the physical and digital worlds closer together. This month brings the Private cloud for MindSphere. As a result, this release expands deployment flexibility to meet additional business use cases. Read on to learn more about Private cloud for

industrial iot top tips

IoT: the enabler of digital transformation

As you may have noticed, the Internet of Things (IoT) has become a key talking point in recent years. And for good reason. By connecting devices to collect and share data, IoT is one of the strongest enablers to accelerating digital transformation. If you need to improve your factory’s production capacity and the maintenance of

vpc blogimage 1024x576 1

Private Cloud for MindSphere now available

Adhere to strict regulatory compliance and data privacy needs while maximizing the value of IIoT data Private Cloud for MindSphere now available 18 With the most recent release of MindSphere on the private cloud, industries have a powerful solution for meeting strict regulatory needs regarding data privacy, while also not limiting the digital potential of

data loss leak breach security risk thinkstock 538323608 100749980 large

Water-authority network upgrade spots problems faster

The Albuquerque water authority says better fiber-optic cabling plus new Cisco switches and software give it greater visibility and control over its remote sites and make faster responses to leaks and other problems. The Albuquerque Bernalillo County Water Utility Authority manages more than 3,000 miles of water-supply pipeline covering more than 650,000 users. The authority