IoT | Thanh PLM Tư Vấn Các Dịch Vụ CAD/CAM/CAE/PLM/IT

PLM tích hợp với các hệ thống khác trong tổ chức, bao gồm hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP), hệ thống thực hiện sản xuất (MES) và quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Khai Phá Sự Chuyển Đổi Số trong Ngành Sản Xuất

Khai Phá Sự Chuyển Đổi Số trong Ngành Sản Xuất Sự chuyển đổi số đang tái định hình các quy trình kinh doanh truyền thống bằng cách tích hợp công nghệ số để tái định nghĩa cách thức hoạt động và cung cấp giá trị của các tổ chức. Bản chất của quá trình này

Manufacturing Execution Systems (MES) and Manufacturing Operations Management (MOM)

Khám phá cách tạo nên những nhà máy thông minh vượt trội về hiệu suất, an ninh và linh hoạt

Khám phá cách tạo nên những nhà máy thông minh vượt trội về hiệu suất, an ninh và linh hoạt Sau nhiều năm chinh chiến trên mặt trận cung cấp giải pháp cho ngành sản xuất, tôi mơ về một xưởng sản xuất không chỉ hiện đại mà còn thông minh, nơi mà khách hàng

Thử nghiệm mô phỏng xe đua công nghệ bản sao kỹ thuật số tối đa hóa hiệu suất bằng cách phân tích dữ liệu cấu hình chiến lược khí động học.

Các bạn nghĩ gì về những tiến bộ được thực hiện với AI và công nghệ Digital Twin?

Các bạn nghĩ gì về những tiến bộ được thực hiện với AI và công nghệ Digital Twin? Công nghệ “Digital Twin” là một “bản sao kỹ thuật số” của một đối tượng, quá trình, hoặc hệ thống vật lý. Nó được sử dụng để theo dõi, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất

Kết Hợp Của Digital Twins và Low-Code Industrial trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản

Sự Kết Hợp Của Composable Digital Twins và Low-Code Industrial Platforms trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản

Sự Kết Hợp Của Composable Digital Twins và Low-Code Industrial Platforms trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, các ngành công nghiệp tập trung vào tài sản đang chuyển đổi số mạnh mẽ. Hai yếu tố then chốt thúc đẩy quá trình này là Composable

Môi Trường Đám Mây Hybrid và Đa Đám Mây

Dự Báo Thị Trường Dịch Vụ Đám Mây 2024: Những Gì Đang Đợi Phía Trước?

Dịch vụ đám mây là một bộ tài nguyên và khả năng được cung cấp qua internet, thường được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Những dịch vụ này cho phép cá nhân và tổ chức truy cập và sử dụng tài nguyên tính toán, như máy chủ, bộ

Dịch vụ số trong ô tô

Dịch Vụ Số như Tính Năng: Khám Phá Biên Giới Mới

Digital services today play a significant role in vehicle maintenance and health monitoring. Manufacturers can equip vehicles with sensors that gather data on various components.

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số Một Digital Twin là một khái niệm tinh vi liên quan đến việc tạo ra một mô hình số mô phỏng chính xác các sản phẩm, quy trình, hoặc tài nguyên vật lý. Mục đích chính của nó là mô

Xu hướng Phần mềm PLM vào Cuối Năm 2023: Điểm qua sự Thay đổi và Dự đoán về Tương lai

Ươm Mầm Thực Tế Tăng Cường: Cách Tận Dụng Dữ Liệu CAD và PLM Trong Thời Đại Chuyển Đổi Số Hóa

Giới Thiệu Trong hành trình chuyển đổi số hóa, việc kiểm soát dòng thông tin và tận dụng các giải pháp số hóa trở nên ngày càng quan trọng. Lĩnh vực thiết kế sản phẩm đóng vai trò chủ chốt, trong đó, CAD (Thiết Kế Hỗ Trợ Bởi Máy Tính) và PLM (Quản Lý Vòng

Số hóa, IT/OT, Bền vững,...

Số hóa, IT/OT, Bền vững,…

Số hóa, IT/OT, Bền vững,… – Việc đưa sự thay đổi vào một công ty đang trở nên ngày càng phức tạp 💡. Các hệ thống IT như PLM, ERP, MOM, vv. sẽ sớm trở nên lỗi thời. Dưới đây là lý do 🧐. Việc thực hiện sự thay đổi trong một công ty đang

1687074023745

Xu hướng số hóa tiềm năng trong năm 2023

Dựa trên các xu hướng và tiến bộ hiện tại, dưới đây là một số thông tin về các xu hướng số hóa tiềm năng trong năm 2023: Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI): AI sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch