3D Printing | Thanh PLM Tư Vấn Các Dịch Vụ CAD/CAM/CAE/PLM/IT Tại Việt Nam

Plant Simulation User Interface Fresh Up Alignment in Siemens Manufacturing Portfolio

Nhà máy kính số hóa: Đổi mới sản xuất cùng Hệ sinh thái PLM (PLMES) & Siemens!

Nhà máy kính số hóa: Đổi mới sản xuất cùng Hệ sinh thái PLM (PLMES) & Siemens! Thế giới đang thay đổi và sản xuất cũng vậy. Trong bối cảnh thị trường sản phẩm luôn trong trạng thái biến đổi, làm thế nào để bạn luôn nắm bắt được những xu hướng mới và kiểm

Digital Twin

Nâng Cao An Toàn Đường Ống Dầu: Phương Pháp Digital Twin Kết Hợp Dự Báo và Học Máy

Nâng Cao An Toàn Đường Ống Dầu: Phương Pháp Digital Twin Kết Hợp Dự Báo và Học Máy 🛢️ Giới Thiệu Trong ngành công nghiệp dầu khí, đường ống dầu đóng một vai trò quan trọng và rất dễ gặp nguy cơ tai nạn, làm cho việc bảo dưỡng càng trở nên thách thức. Bài

AWC ThanhPLM

Tìm hiểu từng bước thiết kế quy trình làm việc trong Teamcenter

The Workflow Designer in Teamcenter allows you to create and manage workflows to automate and streamline business processes.

Digital Factory là gì? (phần 1)

Digital Factory là kết quả của một chiến lược chuyển đổi kinh doanh/công nghệ số nhằm cho phép sử dụng dữ liệu từ con người, thiết bị và hệ thống để xác định và ưu tiên các sáng kiến cải tiến liên tục. Ở bản chất, cuộc cách mạng này là lớp quản lý (MOM)

Simcenter Mechanical main 2212 1000x444 1 1

What’s New in Simcenter Mechanical simulation – 2212 Release – Simcenter

Predict mechanical performance of your detailed product designs across multiple physics disciplines. Learn what’s new in the Simcenter Mechanical 2212 release.

ImageForArticle 22127 16668716119123673 1

Why Heat Treat 3D Printed Components?

Additive manufacturing (AM), often known as 3D printing, is gaining popularity as a feasible technology for prototyping and for components with highly customized complicated structures. The article discusses the thermal treatment of 3D-printed components.

ZMorph Printer 1 1024x683 1

How 3D Printing Is Changing The World? – Manufactur3D

3D printing is changing the world as we know it. This fascinating technology allows us to create physical objects from digital designs

20221017090854 3D 2

What is 3D Printing? How does 3D Printing Work?

3D printing uses computer-aided design to create three-dimensional objects through a layering method. How does 3D Printing Work? Read more!

7 Key Drivers of Change in Product Design Today

How are companies addressing digital transformation, ever-increasing design complexity and the effects of a post-pandemic world on tech companies amid the so-called “Great Resignation?” This year, our technology-led analyst firm, Lifecycle Insights, conducted an in-depth independent study to learn more about and better understand what the coming years hold for engineering. The survey collected responses from 274 companies that design products across all major industries, with revenues ranging from $1 million to over $5 billion.

To say the Covid-19 pandemic is having lingering effects on how companies are operating in the “new normal” of a post-pandemic world is a tremendous understatement. Technology continues to advance rapidly in a time of historic levels of digital transformation. Evolving markets for electric vehicles, IoT devices, 6G, miniaturization, and more are increasing the need for systems and product design flows and tool capabilities without pause. Digital twins, artificial intelligence (AI) and augmented reality (AR) are terms we use daily, and product and systems design flows developed to accelerate first-pass design success are continually evolving.

3DprintinginProductDesign 1536x730 1

Is 3D Printing The Sustainable Manufacturing Solution?

Compared to traditional manufacturing, 3D printing can be faster, cheaper, and more flexible, but how sustainable is it?