Synera Tích Hợp Nền Tảng Low-Code vào Sản Phẩm CAD/CAE/PLM Trong Bộ Sưu Tập Phần Mềm Công Nghiệp Siemens Xcelerator

Synera Tích Hợp Nền Tảng Low-Code vào Sản Phẩm CAD/CAE/PLM Trong Bộ Sưu Tập Phần Mềm Công Nghiệp Siemens Xcelerator

Synera, nền tảng tự động hóa quy trình kỹ thuật với công nghệ low-code, vừa công bố việc tích hợp sâu hơn các phần mềm kỹ thuật hàng đầu từ Siemens Digital Industries Software vào hệ thống của mình. Giờ đây, các kỹ sư có thể trực tiếp xử lý thiết kế và dữ liệu CAD từ các giải pháp phát triển sản phẩm trong bộ sưu tập phần mềm công nghiệp Siemens Xcelerator và phản hồi kết quả. Ngoài việc tích hợp với phần mềm Siemens NX™, người dùng Siemens Solid Edge® cũng có thể rút ngắn đáng kể quá trình mô hình hóa sản phẩm, thiết kế và mô phỏng thông qua các quy trình làm việc của Synera, giúp họ thoát khỏi những công việc lặp đi lặp lại một cách thủ công.

Việc tích hợp mới này vượt xa việc trao đổi dữ liệu đơn giản và mở rộng khả năng điều chỉnh tham số trên mô hình CAD trong Synera hoặc chạy các quy trình làm việc Synera được chọn từ NX Algorithmic Modeler của Siemens. Các nhà thiết kế có thể lưu các quy trình làm việc Synera trong NX, xem và cập nhật phiên bản thông qua tích hợp với phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) Teamcenter® của Siemens, truy cập vào hạt nhân Parasolid trong Synera, hoặc trao đổi dữ liệu như hình học và các tệp mô phỏng với Teamcenter.

Đối với các kỹ sư trong nhiều công ty lớn, Teamcenter của Siemens là trung tâm quản lý vòng đời sản phẩm cho các sản phẩm kỹ thuật của họ. Liên kết này cho phép họ truy cập, chỉnh sửa và kiểm tra dữ liệu từ Teamcenter trực tiếp vào Synera. Sự tích hợp chặt chẽ giúp người dùng kiểm soát quyền người dùng được thiết lập bởi công ty cho Teamcenter, đồng thời đảm bảo rằng việc phiên bản dữ liệu được chuyển giao một cách liền mạch, trong khi vẫn cho phép người dùng phát triển những thứ mới trong các quy trình làm việc của Synera. Điều này mở ra những khả năng mới cho các chuyên gia thiết kế, kỹ thuật và phân tích mô phỏng, những người có thể sử dụng toàn bộ chức năng của Synera, đồng thời tích hợp với các sản phẩm phần mềm khác trên nền tảng tự động hóa quy trình và có thể mở rộng với nhiều tiện ích mở rộng từ Synera Marketplace. Lập trình hình ảnh của Synera cho phép điều chỉnh nhanh chóng các mô hình thuật toán đơn giản, dẫn đến các chu kỳ đổi mới hiệu quả và nhanh chóng.

Tích hợp với NX và Teamcenter bổ sung cho khả năng kết nối CAx mở rộng của Synera với các giải pháp từ Phần mềm Công nghiệp Kỹ thuật số Siemens dành cho kỹ sư
Tích hợp với NX và Teamcenter bổ sung cho khả năng kết nối CAx mở rộng của Synera với các giải pháp từ Phần mềm Công nghiệp Kỹ thuật số Siemens dành cho kỹ sư

Tích Hợp Sâu Hơn Với Siemens NX: Mở Rộng Khả Năng Hợp Tác Với Synera

Ngoài việc trao đổi dữ liệu giữa Teamcenter và Synera, sự tích hợp mới với NX của Siemens đem lại những tiến bộ đáng kể. Người dùng NX giờ đây có thể trực tiếp truy cập vào các quy trình làm việc của Synera và sử dụng chúng ngay trong Siemens NX Algorithmic Modeller. Đồng thời, quá trình này cũng có thể diễn ra theo chiều ngược lại: bất kỳ ai làm việc trong Synera cũng có thể trực tiếp truy cập vào các bộ phận và lắp ráp của NX và nhanh chóng, một cách liền mạch, thay đổi các tham số của chúng. Họ có thể truy cập vào thư viện với hơn 700 nút sẵn có trong Synera và tùy chỉnh chúng theo mục đích của riêng mình.

Những tùy chọn mới này mở rộng quan hệ hợp tác giữa Siemens Digital Industry Software và Synera, bắt đầu từ năm 2019. Quan hệ hợp tác này đã khởi đầu từ bốn năm trước với việc cấp phép sử dụng mô hình hạt nhân Parasolid® đã được chứng minh, sử dụng rộng rãi và mạnh mẽ, được áp dụng trong cả Synera và NX. Sự tích hợp của Siemens’ Teamcenter, Solid Edge và NX bây giờ mở rộng tích hợp này, tạo ra một bước tiến vững chắc trong lĩnh vực phần mềm kỹ thuật và tự động hóa quy trình làm việc, mang lại lợi ích to lớn cho người dùng trong ngành công nghiệp kỹ thuật.

 

Tự Động Hóa Quy Trình Toàn Diện Cho Kỹ Sư Không Chuyên Lập Trình

Người dùng các công cụ CAD/CAE/PLM của Siemens giờ đây có thêm nhiều lựa chọn mới, bổ sung cho khả năng macro và thuật toán sẵn có của phần mềm gốc và mở rộng chúng ra ngoài lĩnh vực CAD, đặc biệt là vào lĩnh vực CAE. Những lựa chọn này cho phép kỹ sư làm việc hiệu quả hơn nhiều và tự động hóa quy trình làm việc một cách cao độ, mà không cần phải đào sâu vào lập trình.

“Việc làm việc với Synera và giải pháp low-code đổi mới của họ là một lợi thế lớn cho chúng tôi. Không chỉ công nghệ liên tục và nhanh chóng phát triển, mà nó còn bổ sung hoàn hảo cho dịch vụ kỹ thuật số của Siemens. Sự hợp tác này mang lại giá trị thực sự cho tất cả các bên liên quan – cả người dùng Synera và người dùng sản phẩm của Siemens,” Bob Haubrock, Phó Chủ tịch Cao cấp, Phần Mềm Kỹ Thuật Sản Phẩm của Siemens Digital Industries Software, phát biểu.

“Chúng tôi rất hài lòng khi đã tăng cường tích hợp Synera vào các công cụ phần mềm hàng đầu của Siemens Digital Industries. Đối với người dùng, điều này có nghĩa là giảm bớt tải công việc đáng kể và sự tiện lợi của việc sử dụng nền tảng low-code hàng đầu của chúng tôi,” Moritz Maier, CEO của Synera, bổ sung. “Sự tích hợp này giúp các công ty giảm chi phí và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực hạn chế của các kỹ sư chuyên môn cao.”

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *