TopSolid | PLM EcoSystem Is Consultant And Provider Of NX CAD/CAM/CAE/PLM/IT Services

307 Plus de frontiere entre BE et BM 3

Nói lời tạm biệt với ranh giới giữa kỹ sư thiết kế và kỹ sư quy trình, cảm ơn TopSolid!

Đó là sự thật: công việc, nhiệm vụ, phương pháp, tổ chức, công cụ và thói quen làm việc,… mọi thứ dường như chống lại Kỹ sư thiết kế và Kỹ sư quy trình, và điều này xảy ra trong nhiều công ty. Hai thực thể thường không hoạt động trong cùng một môi trường

TẬP 7 – PARAMETER – TOPSOLID WOOD

– Tạo nhanh các mặt ván lắp ghép với nhau – Chỉnh sửa kích thước chi tiết theo các biến đã gán parameter Thanh PLMDon’t hesitate to contact Thanh for advice on automation solutions for CAD / CAM / CAE / PLM / ERP / IT systems exclusively for SMEs. Luu Phan Thanh (Tyler) Solutions Consultant

csm 01 TS User interface PUB 02f8c5d1b6

TẬP 5 – BED SIDE PANEL với TOPSOLID WOOD

  𝐓Ậ𝐏 𝟓 – 𝐁𝐄𝐃 𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐍𝐄𝐋 – Thực hành các lệnh sketch và ràng buộc – Sử dụng lệnh groove trong nhóm lênh Wood Thanh PLMDon’t hesitate to contact Thanh for advice on automation solutions for CAD / CAM / CAE / PLM / ERP / IT systems exclusively for SMEs. Luu Phan Thanh

TẬP 2 – SỬ DỤNG COMPONENT CAM, VÁCH, CỬA TỦ TOPSOLID WOOD

Sử dụng thư viện component tiêu chuẩn như cam, vách ngăn, cửa tủ: – Tự động lấy số lượng, kích thước, khoảng cách – Có thể chọn nhiều mã code khác nhau để thay đổi và chỉnh sửa – Tự động cắt lỗ khi lắp ráp – Tự động parameter component theo kích thước mô

TẬP 1 – SỬ DỤNG COMPONENT CHỐT, VÍT TRONG FILE LẮP TOPSOLID WOOD

Sử dụng thư viện component tiêu chuẩn như chốt, vít… – Tự động lấy số lượng, kích thước, khoảng cách – Có thể chọn nhiều mã code khác nhau để thay đổi và chỉnh sửa – Tự động cắt lỗ khi lắp ráp. Our Website: https:// plmes.io Facebook: https://www.facebook.com/thanh.sysadmin LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thanhplm/ Questions? Call +84 976-099-099

Iceberg Subscription vs. Perpetual License 700x700 1

License thuê bao Vs. License vĩnh viễn: Tại sao phần mềm thuê bao thực sự rẻ hơn

Phần mềm thuê bao so với phần mềm vĩnh viễn, sự khác biệt là gì? Làm thế nào để bạn quyết định giữa phần mềm dựa trên thuê bao so với mô hình kế hoạch vĩnh viễn truyền thống cho công ty của bạn? Làm thế nào để bạn biết điều gì sẽ tốt hơn

Capture

Làm cách nào để bạn xây dựng trường hợp nâng cấp phần mềm với ROI và kế hoạch đào tạo rõ ràng?

Người quản lý CAD: Xây dựng trường hợp của bạn để nâng cấp phần mềm với ROI và kế hoạch đào tạo rõ ràng. Bất kể bạn làm công việc gì hoặc sử dụng loại phần mềm CAD/CAM/CAE/PLM/ Mô hình hóa nào để thực hiện công việc đó, bạn sẽ phải đối mặt với việc

csm 01 TS User interface PUB 02f8c5d1b6

𝐓ậ𝐩 𝟒 – 𝐏𝐡ầ𝐧 𝟐 𝐈 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐇À𝐍𝐇 𝐕Ẽ 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈Ế𝐓 ĐÈ𝐍 TRÊN TOPSOLID

𝐓ậ𝐩 𝟒 – 𝐏𝐡ầ𝐧 𝟐 𝐈 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐇À𝐍𝐇 𝐕Ẽ 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈Ế𝐓 ĐÈ𝐍 Video tiếp nối bài tập thực hành vẽ chi tiết đèn: – Tạo phác thảo 2D – Lên kích thước – Ràng buộc – Sử dụng lệnh extrude – Sử dụng lệnh turning  Xem video đầy đủ tại đây: https://youtu.be/2uGRH5gPhyU 𝐓Ậ𝐏 𝟏- 𝐓Ổ𝐍𝐆

csm 01 TS User interface PUB 02f8c5d1b6

𝐓ậ𝐩 𝟒 – 𝐏𝐡ầ𝐧 𝟏 𝐈 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐇À𝐍𝐇 𝐕Ẽ 𝐒Ả𝐍 𝐏𝐇Ẩ𝐌 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈Ế𝐓 ĐÈ𝐍 TRÊN TOPSOLID

𝐓ậ𝐩 𝟒 – 𝐏𝐡ầ𝐧 𝟏 𝐈 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐇À𝐍𝐇 𝐕Ẽ 𝐒Ả𝐍 𝐏𝐇Ẩ𝐌 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈Ế𝐓 ĐÈ𝐍 Video chia sẻ cách thực hành vẽ sản phẩm chi tiết đèn: – Tạo phác thảo 2D – Lên kích thước – Ràng buộc – Sử dụng lệnh extrude – Sủ dụng lệnh turning  Xem video đầy đủ tại đây: https://youtu.be/Icgqqe_Lwow

csm 01 TS User interface PUB 02f8c5d1b6

KHÁM PHÁ CÁC TÙY CHỌN VÀ DỰNG KHỐI 3D CƠ BẢN TRÊN TOPSOLID’WOOD

TẬP 3 – KHÁM PHÁ CÁC TÙY CHỌN VÀ DỰNG KHỐI 3D CƠ BẢN TRÊN TOPSOLID’WOOD  Video này giúp bạn hiểu rõ về các lệnh 3D và tuỳ chọn cơ bản như: extrude, revolve, drilling, chamfer, fillet…  Click để xem video đầy đủ tại đây: https://youtu.be/5sZRJdV_LmU 𝐓Ậ𝐏 𝟏- 𝐓Ổ𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐃𝐈Ệ𝐍 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌 𝐓𝐎𝐏𝐒𝐎𝐋𝐈𝐃’𝐖𝐎𝐎𝐃