Zel X | Thanh PLM Tư Vấn Các Dịch Vụ CAD/CAM/CAE/PLM/IT Tại Việt Nam

PLM tích hợp với các hệ thống khác trong tổ chức, bao gồm hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP), hệ thống thực hiện sản xuất (MES) và quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Khai Phá Sự Chuyển Đổi Số trong Ngành Sản Xuất

Khai Phá Sự Chuyển Đổi Số trong Ngành Sản Xuất Sự chuyển đổi số đang tái định hình các quy trình kinh doanh truyền thống bằng cách tích hợp công nghệ số để tái định nghĩa cách thức hoạt động và cung cấp giá trị của các tổ chức. Bản chất của quá trình này

ước Ngoặt Công Nghệ AR: Từ Google Glass đến Tương Lai Đầy Hứa Hẹn!

Bước Ngoặt Của Công Nghệ AR: Một Thập Kỷ Phát Triển Và Tương Lai Rộng Mở”

Bước Ngoặt Của Công Nghệ AR: Một Thập Kỷ Phát Triển Và Tương Lai Rộng Mở Trong suốt một thập kỷ qua, kể từ khi Google Glass ra mắt vào năm 2013, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển đáng kể nhưng từng bước của công nghệ Thực tế Tăng cường (AR). Từ Lenovo

Lợi thế của đám mây: Lợi ích của việc di chuyển MES/MOM

Vai trò quan trọng của ngành sản xuất trong Quá trình Chuyển đổi Số

Vai trò quan trọng của ngành sản xuất trong Quá trình Chuyển đổi Số Trong kỷ nguyên đánh dấu bởi tốc độ không ngừng của sự phát triển công nghệ, các doanh nghiệp đang điều hướng qua một bức tranh chuyển đổi yêu cầu sự nhanh nhẹn và đổi mới. Sự tương tác năng động

Lợi Ích Cơ Bản của MES/MOM Trên Đám Mây

Tận Dụng Sức Mạnh Của Công Nghệ Đám Mây Trong Quản Lý Sản Xuất: Hiệu Quả và Thách Thức

Tận Dụng Sức Mạnh Của Công Nghệ Đám Mây Trong Quản Lý Sản Xuất: Hiệu Quả và Thách Thức Công nghệ đám mây đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Việc triển khai MES/MOM trên nền tảng đám mây mang lại

Zel X - Công cụ hoàn hảo cho quản lý công việc hiệu quả

Giới Thiệu Zel X Advanced – Giải Pháp Trình Duyệt Đám Mây Tức Thì Cho Ngành Sản Xuất Phụ Tùng!

In designing and building manufacturing automation, there’s usually a handful of ways to get it right and hundreds of ways to fail. A properly written URS is the first step towards success! The User Requirements Specification, (URS), is a document created by the intended user of the manufacturing au

Zel X - Công cụ hoàn hảo cho quản lý công việc hiệu quả

Zel X – Công cụ hoàn hảo cho quản lý công việc hiệu quả

Zel X – Công cụ hoàn hảo cho quản lý công việc hiệu quả Trong thời đại số hóa ngày nay, việc quản lý công việc và tối ưu hóa quy trình là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Với sứ mệnh mang đến một giải pháp