Tối Ưu Hóa Quản Lý Phiên Bản Linh Kiện: Góc Nhìn Từ PLM và ERP

Khám Phá Sự Khác Biệt giữa PLM và ERP Trong Quản Lý Sản Phẩm

Trong lĩnh vực sản xuất và quản lý sản phẩm, một chủ đề nổi bật luôn thu hút sự chú ý và tranh luận: “Làm thế nào để quản lý Phiên Bản Linh Kiện (Part Revisions) hiệu quả?” Đây không chỉ là một câu hỏi mà còn là một vấn đề phức tạp xuất hiện trong nhiều giai đoạn của vòng đời sản phẩm và quản lý quy trình. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về hai hệ thống quan trọng trong quản lý này: Quản lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM) và Kế Hoạch Tài Nguyên Doanh Nghiệp (ERP).

Tối Ưu Hóa Quản Lý Phiên Bản Linh Kiện: Góc Nhìn Từ PLM và ERP
Tối Ưu Hóa Quản Lý Phiên Bản Linh Kiện: Góc Nhìn Từ PLM và ERP
Hiểu Rõ về PLM và ERP 
Để bắt đầu, chúng ta cần hiểu rõ về hai khái niệm cơ bản này:

 • Quản lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM): Hệ thống PLM tập trung vào thiết kế sản phẩm, kỹ thuật, hợp tác và quản lý dữ liệu. Nó chuyên biệt trong quản lý dữ liệu sản phẩm phức tạp như tệp CAD, bảng liệt kê vật liệu (BOMs), và phiên bản sản phẩm.
 • Kế Hoạch Tài Nguyên Doanh Nghiệp (ERP): Hệ thống ERP được thiết kế để quản lý các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp như tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng và lập kế hoạch sản xuất. Chúng cung cấp một nền tảng thống nhất để quản lý các quy trình kinh doanh, bao gồm quản lý hàng tồn kho và xử lý đơn hàng.
Sự Khác Biệt Trong Quản Lý Phiên Bản Linh Kiện giữa PLM và ERP

Mỗi hệ thống đều có vai trò và góc nhìn đặc trưng trong quản lý phiên bản linh kiện:

 • Trong PLM: Quản lý phiên bản linh kiện chủ yếu tập trung vào thiết kế và phát triển sản phẩm, xem xét các yếu tố như tính thay thế, sự phù hợp về hình dạng, kích thước và chức năng (Form, Fit, Function – FFF).
 • Trong ERP: Quản lý phiên bản linh kiện tập trung vào việc sản xuất và lập kế hoạch nguồn lực, xem xét đến quản lý hàng tồn kho và quy trình sản xuất.
Tại Sao Chủ Đề Này Quan Trọng?

Tranh luận về cách quản lý phiên bản linh kiện trong PLM và ERP không chỉ là một vấn đề kỹ thuật mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Việc hiểu rõ và áp dụng cách tiếp cận phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy đổi mới sản phẩm.

Góc Nhìn PLM Trong Cuộc Tranh Luận về Phiên Bản Linh Kiện

Từ quan điểm của Quản lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM), phiên bản linh kiện được xem là một phần cốt lõi trong quá trình phát triển sản phẩm. Dưới đây là những điểm chính để hiểu rõ về quản lý Phiên Bản Linh Kiện:

 1. Kiểm Soát Phiên Bản: Hệ thống PLM cung cấp các cơ chế kiểm soát phiên bản vững chắc. Mỗi thay đổi trong linh kiện đều được theo dõi, cho phép tạo lịch sử chi tiết về các phiên bản. Điều này rất quan trọng trong các ngành công nghiệp và quy trình công nghiệp có yêu cầu chất lượng và quy định nghiêm ngặt, như hàng không và y tế.
 2. Hợp Tác: Hệ thống PLM nhấn mạnh vào sự hợp tác giữa các nhóm chức năng khác nhau như thiết kế, kỹ thuật và sản xuất. Điều này đảm bảo mọi người đều làm việc với thông tin linh kiện mới nhất, giảm thiểu lỗi và công việc làm lại. Trong trường hợp này, phiên bản linh kiện trở nên cực kỳ quan trọng.
 3. Quản Lý Thay Đổi: Hệ thống PLM tập trung vào quản lý yêu cầu thay đổi và phê duyệt. Trong hầu hết các quy trình kỹ thuật và phát triển sản phẩm, việc duy trì phiên bản của mỗi linh kiện (linh kiện tùy chỉnh và bộ lắp ráp) là cần thiết. Khi có sự thay đổi cụ thể được phê duyệt cho một linh kiện hoặc bộ lắp ráp, thường đi kèm với một phiên bản tương ứng.
 4. Tích hợp với CAD: Hệ thống PLM tích hợp mượt mà với phần mềm Thiết kế Trợ giúp bằng Máy tính (CAD), quản lý thiết kế và tài liệu, cho phép kỹ sư tạo và sửa đổi linh kiện trực tiếp trong môi trường PLM. Thiết kế CAD và bản vẽ cung cấp thêm ngữ cảnh và làm cho việc sửa đổi trở nên quan trọng khi đến giai đoạn phê duyệt tài liệu.

Tóm lại, từ góc nhìn PLM, việc sửa đổi linh kiện là rất quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm.

Góc Nhìn ERP Trong Cuộc Tranh Luận

Mặt khác, hệ thống Kế Hoạch Tài Nguyên Doanh Nghiệp (ERP) lại tiếp cận phiên bản linh kiện từ một góc độ khác, thường tạo ra các ý kiến trái chiều:

 1. Tập trung vào Hoạt động: Hệ thống ERP chủ yếu tập trung vào tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, bao gồm sản xuất, mua hàng và thực hiện đơn hàng. Chúng quan tâm hơn đến các khía cạnh thực tế của việc sửa đổi linh kiện, như quản lý hàng tồn kho và lịch trình sản xuất. Tùy thuộc vào loại sản xuất, phiên bản có thể liên quan (kỹ thuật tùy chỉnh), nhưng trong nhiều trường hợp sản xuất, phiên bản chỉ là một thuộc tính khác của linh kiện, được xác định duy nhất bởi Part Number.
 2. Kiểm Soát Đơn Giản: Hệ thống ERP có thể có cơ chế kiểm soát phiên bản đơn giản hơn so với PLM. Chúng nhằm cân bằng giữa kiểm soát và hiệu quả để theo kịp tốc độ của hoạt động hàng ngày. “Bài kiểm tra người mù” nổi tiếng chỉ ra rằng Linh kiện được tải trong một thùng có thể được xác định bởi người mù lấy linh kiện từ thùng mà không cần nhìn vào Part Number hoặc phiên bản.
 3. Quản Lý Thay Đổi: Mặc dù quản lý thay đổi (như trong PLM) có thể bao gồm kiểm soát phiên bản, cách tiếp cận điển hình của các quy trình thay đổi trong ERP không giả định thay đổi phiên bản – chỉ thay thế một Part Number bằng số khác. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trong các dự án kỹ thuật tùy chỉnh, việc thay đổi phiên bản có thể không thể tránh khỏi. Lịch sử phiên bản cũng có thể được duy trì, nhưng chỉ là một thuộc tính của Linh kiện.
 4. Phiên Bản Linh Kiện Có Thể Thay Thế: Một ngữ cảnh quan trọng khi thảo luận về quy trình sản xuất là khả năng thay thế của các phiên bản. Hai linh kiện có thể thay thế cho nhau có thể có cùng Part Number và các phiên bản khác nhau, trong khi linh kiện không thể thay thế yêu cầu phải có Part Number khác nhau.

Tìm Kiếm Bối Cảnh Phù Hợp

Cuộc tranh luận giữa quan điểm của Quản lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM) và Kế Hoạch Tài Nguyên Doanh Nghiệp (ERP) trong việc quản lý phiên bản linh kiện không nên được coi là sự lựa chọn giữa này hoặc kia. Thay vào đó, các doanh nghiệp cần tìm ra bối cảnh phù hợp khi thảo luận về quy trình sửa đổi phiên bản linh kiện. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét:

 1. Kỹ Thuật: Trong quy trình kỹ thuật, linh kiện thường có phiên bản và điều này cần thiết để duy trì quy trình phát triển sản phẩm.
 2. Lập Kế Hoạch Sản Xuất: Tại giai đoạn lập kế hoạch, phiên bản là cực kỳ cần thiết. Không có phiên bản, quy trình lập kế hoạch sẽ không hoạt động được. Việc có phiên bản là cần thiết.
 3. Mua Sắm: Đối với việc đặt hàng linh kiện (OTS – Ordering of Parts) hoặc tùy chỉnh, phiên bản không cần thiết. Quy trình mua sắm hoạt động với linh kiện đã được phát hành và do đó, Part Number là yếu tố chính trong việc xác định linh kiện.
 4. Lắp Ráp: Tùy thuộc vào ngành và quy trình sản xuất, phiên bản linh kiện có thể hoặc không cần thiết. Càng gần với lắp ráp tùy chỉnh như kỹ thuật theo đơn đặt hàng (ETO – Engineering to Order), nhu cầu về phiên bản càng tăng. Tuy nhiên, đối với quy trình sản xuất tiêu chuẩn và hàng loạt, phiên bản không cần thiết và Part Number là đủ để xác định một thành phần.

Kết Luận Của Tôi

Cuộc tranh luận về phiên bản linh kiện từ góc nhìn của PLM và ERP không phải là việc chọn lựa một hệ thống trên hệ thống khác, mà là tìm ra bối cảnh và quy trình phù hợp để hỗ trợ. Tôi cho rằng, bối cảnh rất quan trọng. Part (trong kỹ thuật) có phiên bản, Part (trong lập kế hoạch sản xuất) có phiên bản, Part (trong mua sắm và lắp ráp) không có phiên bản.

Đó chỉ là suy nghĩ của tôi…

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *