IT Consulting | Thanh PLM Tư Vấn Các Dịch Vụ CAD/CAM/CAE/PLM/IT Tại Việt Nam

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Quy Trình Quản Lý Dữ Liệu Nhà Máy Hiệu Quả

Đổi Mới Quy Trình Quản Lý Dữ Liệu Nhà Máy: Hướng Đến Tối Ưu Hóa và Tăng Cường Hiệu Quả Trong thời đại công nghệ số phát triển vũ bão, việc quản lý nhà máy và chuỗi cung ứng đang đối mặt với những thách thức và cơ hội mới. Các nhà máy thu thập

Manufacturing Execution Systems (MES) and Manufacturing Operations Management (MOM)

Cách Mạng Công Nghệ: Ứng Dụng Giải Pháp Đám Mây và Hybrid trong MES/MOM

As I often say “you can fight technology, but you will lose”. The same has to be said with the inevitability of MES/MOM moving to the Cloud.

Kết Hợp Của Digital Twins và Low-Code Industrial trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản

Sự Kết Hợp Của Composable Digital Twins và Low-Code Industrial Platforms trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản

Sự Kết Hợp Của Composable Digital Twins và Low-Code Industrial Platforms trong Quản Lý Vận Hành Tài Sản Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, các ngành công nghiệp tập trung vào tài sản đang chuyển đổi số mạnh mẽ. Hai yếu tố then chốt thúc đẩy quá trình này là Composable

Tối Ưu Hóa Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM) với Teamcenter ITK Customization

Tối Ưu Hóa Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM) với Teamcenter ITK Customization

Tối Ưu Hóa Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm với Teamcenter ITK Customization – Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Trong thế giới cạnh tranh của ngành công nghiệp hiện nay, việc quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) trở nên vô cùng quan trọng. Teamcenter, hệ thống PLM mạnh mẽ của Siemens, là trái tim

Môi Trường Đám Mây Hybrid và Đa Đám Mây

Dự Báo Thị Trường Dịch Vụ Đám Mây 2024: Những Gì Đang Đợi Phía Trước?

Dịch vụ đám mây là một bộ tài nguyên và khả năng được cung cấp qua internet, thường được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Những dịch vụ này cho phép cá nhân và tổ chức truy cập và sử dụng tài nguyên tính toán, như máy chủ, bộ

Dịch vụ số trong ô tô

Dịch Vụ Số như Tính Năng: Khám Phá Biên Giới Mới

Digital services today play a significant role in vehicle maintenance and health monitoring. Manufacturers can equip vehicles with sensors that gather data on various components.

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số Một Digital Twin là một khái niệm tinh vi liên quan đến việc tạo ra một mô hình số mô phỏng chính xác các sản phẩm, quy trình, hoặc tài nguyên vật lý. Mục đích chính của nó là mô

Plant Simulation User Interface Fresh Up Alignment in Siemens Manufacturing Portfolio

Nhà máy kính số hóa: Đổi mới sản xuất cùng Hệ sinh thái PLM (PLMES) & Siemens!

Nhà máy kính số hóa: Đổi mới sản xuất cùng Hệ sinh thái PLM (PLMES) & Siemens! Thế giới đang thay đổi và sản xuất cũng vậy. Trong bối cảnh thị trường sản phẩm luôn trong trạng thái biến đổi, làm thế nào để bạn luôn nắm bắt được những xu hướng mới và kiểm

cloud

Kết Nối Với Đám Mây: Đẩy Nhanh Quá Trình Chuyển Đổi Số!

🚀 Kết Nối Với Đám Mây: Đẩy Nhanh Quá Trình Chuyển Đổi Số! 🌐💡 Chia sẻ một khía cạnh quan trọng của kinh doanh hiện đại – Sự Áp Dụng Đám Mây và Chuyển Đổi Số. Khi công nghệ tiếp tục thay đổi các ngành công nghiệp, hành trình chuyển đổi đám mây của mỗi

1688213168141

Tự động hóa trong sản xuất – Tìm khả năng ẩn

Tự động hóa trong sản xuất – Tìm khả năng ẩn Máy đáp ứng các thông số kỹ thuật, nhưng nó có thể làm được nhiều hơn! Khi xây dựng một hệ thống đánh dấu/cắt bằng laser cho một cuộn vải được cung cấp liên tục, đạt được thời gian chu kỳ từ 5-7 giây