AWS | Thanh PLM Tư Vấn Các Dịch Vụ CAD/CAM/CAE/PLM/IT Tại Việt Nam

Manufacturing Execution Systems (MES) and Manufacturing Operations Management (MOM)

Cách Mạng Công Nghệ: Ứng Dụng Giải Pháp Đám Mây và Hybrid trong MES/MOM

As I often say “you can fight technology, but you will lose”. The same has to be said with the inevitability of MES/MOM moving to the Cloud.

Dịch vụ Cloud và vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất

Dịch vụ Cloud và vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất

Trong thế giới công nghiệp hiện đại, dịch vụ Cloud đóng một vai trò không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng IT và OT. Những lợi ích mà chúng mang lại đã giúp biến đổi hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, từ nhỏ đến lớn. Đối với mọi kỹ sư hệ thống

CAD dựa trên đám mây của Siemens NX

CAD dựa trên đám mây: Một sự thay đổi mô hình trong thiết kế và kỹ thuật

Learn about cloud-based CAD, including what it is, the commonly used cloud and web CAD software, their benefits, and the future of the cloud in the CAD space. 

siemens teamcenter vietnam

Những thách thức triển khai và bán hàng SaaS PLM

Summer is here with a bit of relaxing August time. But we all know what is coming later – the end of Q3 and Q4 with the end-of-year sales rallies. I can see this time is usually filled with very high sales and implementation activities in PLM projects. Today, I…

cloud

Kết Nối Với Đám Mây: Đẩy Nhanh Quá Trình Chuyển Đổi Số!

🚀 Kết Nối Với Đám Mây: Đẩy Nhanh Quá Trình Chuyển Đổi Số! 🌐💡 Chia sẻ một khía cạnh quan trọng của kinh doanh hiện đại – Sự Áp Dụng Đám Mây và Chuyển Đổi Số. Khi công nghệ tiếp tục thay đổi các ngành công nghiệp, hành trình chuyển đổi đám mây của mỗi

LDAP hoạt động như thế nào khi doanh nghiệp có nhiều domains, subdomains?

Bạn có ý tưởng nào về cách LDAP hoạt động ở cấp độ doanh nghiệp khi bạn có nhiều tên miền, tên miền phụ, v.v. không? ⭕ Cấu trúc Thư mục: LDAP cho phép một cấu trúc thư mục phân cấp, thường được gọi là Directory Information Tree (DIT). Trong việc triển khai ở mức

Digital transformation for increased throughput 1024x608 1

PLM và Digital Thread: Dịch vụ đa người dùng và đa đám mây

In the age of manufacturing digital transformation and Industry 4.0, the demand for traceability and connecting silos in product lifecycle…

2.10.23 oleg

Chuyển đổi các tệp CAD và Excel thành dữ liệu được kết nối để đơn giản hóa vòng đời thông tin

Trong thế giới phát triển nhanh và dựa trên dữ liệu ngày nay, việc duy trì tổ chức và quản lý thông tin hiệu quả là rất quan trọng đối với quá trình sản xuất và phát triển sản phẩm. Thời của việc vẽ bản thiết kế và BOM được đặt trên bảng nút chai

saas platforms 1024x751 1

Phần mềm dựa trên đám mây và triển khai SaaS: Những điều bạn cần biết

Một cách mà nhiều tổ chức đang đạt được mục tiêu của họ là áp dụng công nghệ tốt nhất trong phân khúc, bao gồm chuyển sang phần mềm dựa trên đám mây và các mô hình SaaS. Lạm phát, thách thức về nhân sự và môi trường kinh doanh siêu cạnh tranh có nghĩa là

1663586024266

7 Ways to Save Costs & Increase Your ROI in the HPC Cloud

Ten years ago, in 2012, Burak Yenier and I organized our first 50 “Engineering Simulation Experiments” in the cloud. Together with engineers, High-Performance Computing (HPC) cloud providers, and independent software vendors (ISVs like Ansys), we analyzed especially the 26 experiments that failed, at that time, and we published a list of seven major roadblock, lessons