plm erp tug of war 1024x537 1

Cuộc Chiến Vì BOM: PLM Hay ERP Nên Quản Lý BOM?

Trước khoảng đầu những năm 1990, mọi thứ dường như rất đơn giản. BOM kỹ thuật hay EBOM tồn tại ở một nơi, trên một trường định trước trên mặt của mỗi bản vẽ kỹ thuật được điền bằng tay hoặc có thể được gõ với sự giúp đỡ của hệ thống CAD 2D. Từ đó, ai đó lấy thông tin và gõ nó vào hệ thống MRP để tạo ra một BOM sản xuất (MBOM) cho sản xuất và mua nguyên liệu và part cần thiết.

Rồi từ đó, mọi thứ dường như chỉ phức tạp hơn. Với sự phổ biến của CAD 3D, các mô hình bất ngờ bao gồm các thuộc tính của part và cấu trúc lắp ráp. Điều này tạo ra CAD BOM, có thể được sử dụng để tự động tạo EBOM trên mặt của bản vẽ, nhưng chỉ khi cấu trúc lắp ráp CAD được xác định đúng với tất cả các part và tất cả các thuộc tính được cung cấp.

Các nhà cung cấp và người sử dụng CAD nhanh chóng nhận ra việc quản lý mối quan hệ lắp ráp và tệp giữa tất cả các part và bản vẽ cùng với phiên bản của chúng là một thách thức. Điều này dẫn đến sự ra đời của các hệ thống quản lý dữ liệu CAD và dữ liệu sản phẩm (PDM) đầu tiên. Mặc dù việc tích hợp này cho phép việc chuyển giao CAD BOM vào hệ thống PDM một cách mượt mà, giờ đây có hai BOM tập trung vào kỹ thuật: Một trong hệ thống CAD (CAD BOM) và một trong hệ thống PDM (EBOM). Và hệ thống MRP hoặc ERP vẫn quản lý MBOM.

Không lâu sau, các công ty nhận ra rằng sẽ hiệu quả hơn nếu chuyển BOM từ hệ thống PDM sang hệ thống MRP hoặc ERP. Nhưng BOM nào? Hệ thống PDM chỉ có EBOM, nhưng hệ thống ERP cần một MBOM.

Chính lúc đó, cuộc chiến vì BOM bắt đầu và vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay. Cả các nhà cung cấp CAD/PDM lẫn nhà cung cấp ERP đều đưa ra lập luận rằng việc quản lý BOM trong hệ thống của họ sẽ tốt hơn. Họ cho rằng ai sở hữu BOM thì sở hữu doanh nghiệp. Và họ không sai.

Câu hỏi đặt ra là nên tạo và quản lý EBOM và MBOM ở đâu? Vào đầu những năm 2000, các nhà cung cấp CAD/PDM mở rộng chức năng của hệ thống của họ và bắt đầu gọi chúng là hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) để chỉ ra rằng chúng có thể làm nhiều hơn chỉ quản lý dữ liệu kỹ thuật. Và các nhà cung cấp ERP mở rộng hệ thống của họ và bao gồm khả năng quản lý dữ liệu sản phẩm để họ có thể làm nhiều hơn chỉ quản lý dữ liệu sản xuất.

Hôm nay, các nhà cung cấp PLM đưa ra lập luận rằng tốt hơn hết nên tạo MBOM trong hệ thống của họ vì họ đã quản lý EBOM, và sau đó chuyển MBOM sang hệ thống ERP để sử dụng trong sản xuất và mua sắm. Các nhà cung cấp ERP cho rằng tốt hơn hết nên tạo EBOM trong hệ thống của họ vì họ đã quản lý MBOM.

Vậy ai đúng? Ai thắng trong cuộc chiến vì BOM? Câu trả lời là, điều này phụ thuộc chủ yếu vào độ phức tạp của các sản phẩm mà công ty thiết kế và sản xuất.

BOM và Độ Phức Tạp Cấu Hình
BOM và Độ Phức Tạp Cấu Hình

Ở các công ty có sản phẩm ít phức tạp với một EBOM khá đơn giản và ít biến đổi, thường có thể tìm thấy trong môi trường sản xuất theo yêu cầu (MTS), có thể dễ dàng nhập vài dòng mà EBOM bao gồm trực tiếp và bằng tay vào hệ thống ERP. Trong trường hợp này, thường chỉ cần tạo và quản lý một MBOM trong hệ thống ERP. Ngay cả khi công ty sử dụng hệ thống PDM hoặc PLM để quản lý mô hình CAD, bản vẽ và tài liệu kỹ thuật khác, việc tích hợp giữa hệ thống PLM và ERP để tự động chuyển giao một EBOM hoặc MBOM không mang lại nhiều giá trị.

Ở các công ty có sản phẩm phức tạp hơn với EBOM lớn chứa hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn part và linh kiện cùng với sự biến đổi cao, như thường thấy trong môi trường sản xuất theo cấu hình (CTO) và sản xuất theo đặt hàng kỹ thuật (ETO), việc sử dụng hệ thống PLM để quản lý tất cả các BOM khác nhau trong một môi trường tích hợp mang lại nhiều lợi ích.

Ngay cả những EBOM rất phức tạp hoặc đặc thù theo đơn hàng hoặc khách hàng thường có thể được tạo ra trong vài phút bằng cách sử dụng các nền tảng, mô-đun, biến thể, tùy chọn và quy tắc cấu hình đã được cấu hình trước. Cấu trúc lắp ráp và bản vẽ CAD phần lớn có thể được tạo tự động dựa trên EBOM đã được cấu hình, và MBOM cũng có thể nhanh chóng được tạo từ EBOM và sau đó được chuyển đến hệ thống ERP để sản xuất và mua sắm. Mọi thay đổi có thể được lan truyền nhanh chóng qua tất cả BOM, đảm bảo ít vấn đề sản xuất và chất lượng trên dây chuyền sản xuất.

Thậm chí không sử dụng khả năng quản lý cấu hình sản phẩm của hệ thống PLM hiện đại và bắt đầu từ dưới lên, CAD BOM có thể được truyền mượt mà vào hệ thống PLM thông qua một tích hợp CAD-PLM sẵn có và trong nhiều hệ thống PLM được sử dụng để tạo ra một EBOM gần như tự động mà vẫn đồng bộ với CAD BOM. Điều này có nghĩa là nếu có sự thay đổi trên CAD BOM hoặc EBOM, chúng sẽ tự động được phản ánh trên BOM khác. EBOM sau đó có thể được sử dụng trong hệ thống PLM để tạo một MBOM một cách dễ dàng. Nhiều hệ thống PLM có chức năng đảm bảo rằng tất cả các thành phần trên EBOM được sử dụng trên MBOM.

Trong hai kịch bản sau cùng, việc tạo và quản lý EBOM và MBOM trong PLM mang lại nhiều lợi ích và chuyển MBOM hoàn thiện đến hệ thống ERP để sử dụng trong sản xuất và mua sắm.

Vậy ai thắng trong cuộc chiến vì BOM? Trong hầu hết các công ty, cả PLM và ERP đều đóng một vai trò quan trọng. Và nhờ sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp PLM và ERP để tạo ra giải pháp tốt hơn để tạo và quản lý BOM, cuối cùng bạn – khách hàng – là người thắng cuộc. Điểm quan trọng là xác định cẩn thận đâu là giải pháp tốt nhất cho công ty của bạn.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *