PLM tích hợp với các hệ thống khác trong tổ chức, bao gồm hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP), hệ thống thực hiện sản xuất (MES) và quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Trong thời đại công nghiệp 4.0, việc quản lý và tích hợp dữ liệu từ các hệ thống PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm), MES (Hệ thống thực thi sản xuất), CAD (Thiết kế hỗ trợ bởi máy tính), và ERP (Quản trị nguồn lực doanh nghiệp) là một thách thức lớn. Sự phân mảnh dữ liệu không chỉ làm giảm hiệu quả quản lý mà còn ảnh hưởng tới sự đột phá trong công nghệ và quy trình làm việc.

Nguyên Nhân Và Giải Pháp:

 1. Hệ Thống Cũ Kỹ: Các tổ chức thường có những hệ thống cũ không được thiết kế để chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt.

  Giải Pháp: Đầu tư cập nhật hoặc thay thế các hệ thống này bằng giải pháp tích hợp hiện đại hỗ trợ giao tiếp dữ liệu đa chiều.

 2. Sự Ràng Buộc Với Nhà Cung Cấp: Nhiều công ty bị khóa chặt với những nhà cung cấp nhất định, những người không cung cấp tiêu chuẩn mở hoặc tích hợp dễ dàng.

  Giải Pháp: Lựa chọn các nhà cung cấp cung cấp API mở và tiêu chuẩn, hoặc đầu tư vào các nền tảng tích hợp để kết nối dữ liệu.

 3. An Ninh và Tuân Thủ Dữ Liệu: Các ngành công nghiệp cụ thể có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu.

  Giải Pháp: Thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu mạnh mẽ và chiến lược quản trị dữ liệu để đảm bảo tuân thủ mà vẫn cho phép chia sẻ dữ liệu kiểm soát.

 4. Thiếu Tiêu Chuẩn Hoạt Động Liên Kết: Việc không sử dụng chung các tiêu chuẩn dữ liệu gây khó khăn cho việc trao đổi dữ liệu.

  Giải Pháp: Thúc đẩy tiêu chuẩn chung trong ngành hoặc sử dụng công cụ tích hợp để chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu.

 5. Rào Cản Tổ Chức: Sự phân chia tổ chức nội bộ cũng là một nguyên nhân gây ra sự cô lập dữ liệu.

  Giải Pháp: Tạo ra một văn hóa cộng tác và khuyến khích chia sẻ dữ liệu, xây dựng các nhóm chức năng chéo chịu trách nhiệm về tích hợp dữ liệu.

 6. Quy Hoạch Không Đầy Đủ: Đôi khi sự phân mảnh dữ liệu là kết quả của việc không lập kế hoạch kỹ lưỡng.

  Giải Pháp: Đảm bảo rằng tích hợp dữ liệu là một phần không thể thiếu trong kế hoạch dự án, với dữ liệu được ghi chép một cách nhất quán và metadata được tài liệu hóa cẩn thận.

 7. Chất Lượng Dữ Liệu Kém: Dữ liệu chất lượng thấp cũng có thể gây ra sự cô lập dữ liệu.

  Giải Pháp: Ưu tiên các sáng kiến chất lượng dữ liệu và thiết lập quy trình làm sạch và xác minh dữ liệu.

 8. Rào Cản Công Nghệ: Đôi khi công nghệ sử dụng có thể lỗi thời hoặc thiếu khả năng chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng.

  Giải Pháp: Đầu tư vào công nghệ hiện đại và phần mềm hỗ trợ tích hợp dữ liệu, hoặc tăng cường hệ thống hiện tại với công cụ tích hợp để phá vỡ các silo dữ liệu.

Kết luận

Bài viết này không chỉ làm sáng tỏ nguyên nhân tồn tại của data silos trong các hệ thống PLM, MES, CAD, ERP, mà còn đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục. Một chiến lược tích hợp dữ liệu hiệu quả không chỉ cải thiện khả năng quản lý và vận hành mà còn là bước tiến quan trọng hướng tới sự xuất sắc trong kỹ thuật.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *