1688656127527

Kiến trúc tiêu biểu của MOM bao gồm sự tích hợp của các thành phần, hệ thống và công nghệ khác nhau làm việc cùng nhau để cho phép luồng dữ liệu liền mạch, giám sát thời gian thực và quyết định hiệu quả trong suốt quá trình sản xuất. Hãy khám phá các thành phần chính của kiến trúc này:

🔹 Máy móc và PLC: Những máy móc vật lý và Bộ điều khiển Logic có chương trình (PLC) này thu thập dữ liệu và thực hiện các hoạt động quan trọng trong quá trình sản xuất.

🔹 Thiết bị và Cổng kết nối ở biên mạng (Edge Devices và Gateways): Thiết bị ở biên mạng và cổng kết nối giúp thu thập dữ liệu, tiền xử lý và ra quyết định cục bộ tại biên mạng, kết nối máy móc/PLC với máy chủ đám mây hoặc máy chủ MES/SCADA.

🔹 SCADA (Giám sát, Điều khiển và Thu thập dữ liệu): Hệ thống SCADA thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, như máy móc, PLC và cảm biến, và cung cấp giao diện đồ họa cho giám sát và điều khiển thời gian thực. SCADA mượt mà gửi dữ liệu này đến máy chủ MES để phân tích và ra quyết định tiếp theo.

🔹 Máy chủ và Cơ sở dữ liệu MES: Máy chủ Hệ thống thực hiện sản xuất (MES) quản lý và điều khiển hoạt động sản xuất, xử lý thứ tự sản xuất, phân bổ tài nguyên, quản lý đơn hàng công việc và lưu trữ dữ liệu liên quan trong cơ sở dữ liệu tương ứng.

🔹 Khách hàng MES: Giao diện người dùng hoặc ứng dụng cho phép người dùng tương tác với hệ thống MES để thực hiện các hoạt động như lập kế hoạch sản xuất, báo cáo và phân tích.

🔹 Tích hợp với Đám mây, ERP, PLM: Các điểm tích hợp kết nối hệ thống MES với các dịch vụ dựa trên đám mây, Hệ thống Quản lý Tài nguyên Doanh nghiệp (ERP) và Hệ thống Quản lý Vòng đời Sản phẩm (PLM), cho phép trao đổi dữ liệu liền mạch, quy trình làm việc được đồng bộ và hoạt động được tối ưu.

1688656127527

Hiểu về khung kiến trúc của MES là rất quan trọng đối với các tổ chức nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất của họ. Bằng cách tận dụng kiến trúc này, doanh nghiệp có thể thu thập dữ liệu thời gian thực, phân tích nó để thu được thông tin và đưa ra quyết định thông minh nhằm thúc đẩy năng suất và cạnh tranh.

Cần lưu ý rằng kiến trúc chúng ta đã thảo luận trước đó chỉ là một điểm khởi đầu. Chúng ta sẽ khám phá những kiến trúc tiên tiến hơn, bao gồm khái niệm không gian chung thống nhất (Các giải pháp 4.0) và các xu hướng mới nổi khác. Những kiến trúc này cung cấp khả năng nâng cao và đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp. Hãy theo dõi khi chúng ta sẽ sâu hơn vào các chủ đề này trong các bài viết sắp tới.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *