Quản Lý Danh Mục Vật Tư (BOM)

Tối ưu hóa hiệu suất với việc quản lý BOM chuyên nghiệp. Khám phá các mẹo, kỹ thuật và kiến thức từ chuyên gia PLM trong hướng dẫn toàn diện của chúng tôi.

Các nguyên liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm được gọi là Danh Mục Vật Tư, hay BOM. Vì vậy, việc quản lý BOM hiệu quả là một phần quan trọng của quá trình quản lý vòng đời sản phẩm (PLM). Bài viết này đi sâu vào các phương pháp tốt nhất cho việc quản lý danh mục vật tư để bạn có thể tận dụng tối đa hệ thống PLM của mình.

Hãy bắt đầu với PLM BOM.

Danh Mục Vật Tư (BOM) Là gì?

Danh Mục Vật Tư (BOM) là một danh sách toàn diện về các mặt hàng, phần tử, bộ phận, và nguyên liệu khác cần thiết để tạo ra một sản phẩm, cũng như các hướng dẫn cần thiết để thu thập và sử dụng nguyên liệu đó. Hãy coi BOM như là danh sách mua sắm và công thức để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Quá trình Quản Lý BOM là gì?  

Quản lý BOM hoặc quản lý danh mục vật tư liên quan đến việc xử lý, ghi lại, quản lý và cấu hình dữ liệu sản phẩm trong suốt vòng đời sản phẩm.

Dưới đây là danh sách các phương pháp biểu diễn BOM phổ biến:

 • Single-level BOM  
 • Multilevel BOM  
 • Engineering BOM (EBOM)  
 • Manufacturing BOM (MBOM)  
 • Production BOM (PBOM)
 • Configuration BOM (CBOM)
 • Service BOM (SBOM)
 • Variant BOM
 • Master BOM  

Các yếu tố cần thêm vào BOM hiệu quả

Một trong những mục tiêu chính của BOM là đảm bảo bạn tạo ra sản phẩm đúng cách. Vì vậy, bạn cần thêm các thông tin sản phẩm cụ thể vào hồ sơ BOM.

effective bom elements

Dù bạn muốn tạo BOM đầu tiên của mình hay cải thiện một danh mục vật tư hiện có, bạn nên bao gồm danh sách thông tin liên quan đến sản phẩm sau trong hồ sơ BOM của mình:

BOM Level Unit of Measure 
Part Number Procurement Type 
Lifecycle Phase  Reference Designators 
Description  BOM Notes 
Quantity  

BOM nào hiệu quả hơn: 100%, 120%, hay 150%?

100% BOM  

100% BOM is a completely useful BOM for making the finished product. We can manufacture at 100% BOM, meaning there’s no additional information about the product. It also means that no alternative option exists on any part of the product.   

The following figure shows 100% BOM information of the Pen product. In the figure, only one option is available for a front cover, rubber strip, and ink color. We can go with this option for manufacturing the Pen.

100% BOM là BOM hoàn toàn hữu ích để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Chúng ta có thể sản xuất tại 100% BOM, có nghĩa là không có thêm thông tin nào về sản phẩm. Điều này cũng có nghĩa là không có tùy chọn thay thế nào cho bất kỳ phần nào của sản phẩm.

Hình dưới đây cho thấy thông tin 100% BOM của sản phẩm Bút. Trong hình, chỉ có một tùy chọn dành cho bìa trước, dải cao su và màu mực. Chúng ta có thể sử dụng tùy chọn này để sản xuất Bút.

100% bill of material management

120% BOM 

120% BOM chỉ cung cấp chi tiết BOM không đầy đủ cho một part, nó không thể được sử dụng để chế tạo sản phẩm cuối cùng. Để tạo ra sản phẩm hoàn thiện, cần phải chuyển đổi 120% BOM thành 100% BOM.

120% BOM cho thấy hai tùy chọn màu mực: đỏ và xanh – blue and red (đây là thông tin bổ sung) trong hình dưới đây. Chúng ta phải chọn một trong hai tùy chọn màu đỏ hoặc xanh để bắt đầu quá trình sản xuất, đây là việc chuyển đổi từ 120% BOM thành 100% BOM.

120% bill of material

150% BOM  

BOM chứa tất cả các phần thay thế; lớp phủ đầy đủ của các phần được gọi là 150% BOM. 150% BOM cũng không phù hợp để tạo ra sản phẩm cuối cùng, giống như BOM 120% không phù hợp cho mục đích tương tự. Bạn phải chuyển đổi nó thành 100% BOM.

Hình sau đây cho thấy 150% BOM. Có hai tùy chọn cho bìa trước (kim loại và nhựa – metal and plastic), hai tùy chọn cho dải cao su (chấm và kẻ – dotted và lined) và hai tùy chọn màu mực (xanh và đỏ – blue and red). Chúng ta phải chọn một tùy chọn từ mỗi phần thay thế để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Nói cách khác, chúng ta phải chuyển đổi nó thành 100% BOM.

150% bill of material management 

Những Câu Hỏi Cần Xác Định Khi Tạo BOM

Khi tạo một BOM, bạn cần thu thập một số thông tin cần thiết. Dưới đây là một danh sách các câu hỏi bạn cần xem xét để thu thập thông tin liên quan:

 • Có những vật tư tiêu hao nào cần được liệt kê? Có lúc nhà sản xuất quên không bao gồm các vật tư tiêu hao số lượng lớn như keo, dây, phụ kiện, nhãn và hộp vào BOM. Rất quan trọng khi tất cả các nguyên liệu cần thiết đều phải được bao gồm trong BOM của bạn, giúp nó trở thành một tài liệu mua hàng và sản xuất chính xác.
 • Có bất kỳ tệp nào cần được đính kèm vào BOM của bạn không? Bạn cần đính kèm các tài liệu hỗ trợ cho nhiều BOM, chẳng hạn như bản vẽ thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD), bảng dữ liệu phần tử và hướng dẫn lắp ráp phụ. Đảm bảo rằng mọi tệp đính kèm đều được khớp đúng với các mục cụ thể trong BOM.
 • Ai sẽ sử dụng BOM? Bạn nên xem xét mọi nhóm hoặc thành viên của nhóm có thể cần truy cập vào BOM. Do đó, bạn nên đảm bảo BOM chứa tất cả các thông tin mà các bên liên quan có thể yêu cầu trong suốt quá trình quản lý vòng đời sản xuất và đóng gói sản phẩm.
 • Bạn sẽ theo dõi phiên bản BOM như thế nào? BOM thường trải qua nhiều thay đổi trong giai đoạn thiết kế. Vì vậy, bạn cần xác định một cách để xác định các phiên bản BOM khác nhau và phân biệt chúng. Thực hành này giúp bạn đảm bảo mọi người đều tham khảo đúng phiên bản khi bắt đầu sản xuất.

Năm Yếu Tố Cơ Bản của một BOM Thành Công 

Khi triển khai và kích hoạt các quy trình BOM, bạn cần đảm bảo chúng:

 1. Chính xác
 2. Cập nhật
 3. Đầy đủ
 4. Rõ ràng
 5. Có thể thực hiện

fundamentals of successful bom management

Hướng tới Sự Chính Xác

Cung cấp dữ liệu chính xác cho các hoạt động hạ nguồn:

Nhà sản xuất sử dụng BOM của mình để thông báo cho các hoạt động hạ nguồn về những gì họ cần thực hiện. Việc cung cấp thông tin chính xác cho các nhóm và nhân viên khác rất quan trọng; nếu không, đội ngũ hạ nguồn của bạn có thể đặt mua những phần sai hoặc sản xuất một phiên bản không chính xác.

Lấy dữ liệu từ nguồn gốc:

Các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng thông tin của họ là chính xác và đến điểm. Vậy họ làm thế nào để làm điều đó? Để bắt đầu, bạn nên thu thập dữ liệu hiện có trực tiếp từ nguồn gốc thay vì nhập nó bằng tay. Khi nói đến dữ liệu BOM, điều này ngụ ý việc thu thập metadata và cấu trúc sản phẩm từ công cụ CAD để ghi lại ý định của kỹ sư. Ngoài việc thu thập ban đầu, bạn cũng cần giữ cho nó được đồng bộ khi thiết kế thay đổi thường xuyên.

Cho phép hiển thị và hợp tác:

Tiếp theo, bạn nên đảm bảo thông tin này có sẵn và hiển thị cho nhân viên ở các bộ phận và vị trí khác nhau, bao gồm cả đội ngũ chuỗi cung ứng. Nhân viên trong bộ phận chuỗi cung ứng của bạn nên có khả năng xem xét dữ liệu và cung cấp ý kiến dựa trên quan điểm và kinh nghiệm của họ.

Tránh thông tin trùng lặp trong BOM và thông tin mục:

Cuối cùng, dữ liệu của bạn nên có một nguồn gốc chính. Điều này yêu cầu rút dữ liệu từ một mục chính bạn có thể cập nhật tại một trung tâm thay vì cung cấp thông tin trên cơ sở từng BOM. Bạn sau đó nên cung cấp cùng một dữ liệu cho quản lý BOM một cách động. Điều này giúp bạn giữ dữ liệu được cập nhật, nâng cao độ chính xác, giảm việc trùng lặp và xác định nơi các phần được sử dụng.

Giữ Dữ Liệu Luôn Cập Nhật 

Giữ BOM luôn cập nhật:

Dữ liệu lỗi thời không có giá trị, dù nó có chính xác đến đâu. Bạn cần đảm bảo dữ liệu BOM luôn được cập nhật. Nhà sản xuất nên tự tin rằng dữ liệu họ cần và truy cập là phiên bản hiện tại. Nhưng làm thế nào nhà sản xuất đảm bảo rằng BOM của họ là phiên bản mới nhất? Hơn nữa, làm sao họ biết BOM của họ trở thành như thế nào tại một thời điểm cụ thể nếu họ buộc phải quay lại các phiên bản trước để giải quyết vấn đề?

Đặt BOM dưới sự kiểm soát của thay đổi:

Bạn phải giữ dữ liệu BOM dưới một quy trình quản lý thay đổi. Quản lý thay đổi là cần thiết để theo dõi lịch sử và sửa đổi BOM. Điều này đảm bảo rằng ai truy cập dữ liệu BOM đều sử dụng thiết kế mới nhất. Những người sử dụng này có thể cảm thấy tự tin hơn về công việc của mình.

Giữ dữ liệu tập trung và dễ truy cập:

Ngày càng có nhiều công ty trên toàn thế giới chuyển sang sử dụng điện toán đám mây để tập trung dữ liệu mà có thể truy cập từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Hơn nữa, việc lưu trữ dữ liệu BOM của bạn trên đám mây giúp đảm bảo mọi người đều truy cập cùng một thông tin như những người khác.

Quản Lý BOM Đầy Đủ 

Tạo định nghĩa sản phẩm đầy đủ:

Nhà sản xuất sử dụng BOM của mình để truyền đạt cấu trúc sản phẩm đầy đủ với ngữ cảnh phù hợp cho người khác. Một BOM không chỉ là một cấu trúc CAD hoặc một bộ phận – nó nhiều hơn thế. Và mặc dù việc tích hợp CAD quan trọng, nó không thực hiện công việc vì nó không truyền đạt câu chuyện đầy đủ. Vì vậy, bạn cần đảm bảo dữ liệu BOM của mình chứa định nghĩa sản phẩm đầy đủ.

Tổ chức dữ liệu BOM theo vai trò:

Cấu trúc của BOM đôi khi cần được chỉnh sửa để cung cấp thông tin đúng, vì nó không luôn luôn tuân theo định dạng tốt nhất cho việc thực thi. Ví dụ, bạn có thể muốn thêm dụng cụ, vật tư tiêu hao, các phần không được mô phỏng, v.v. Hơn nữa, góc nhìn của mỗi người khác nhau, điều này có nghĩa là mọi người cần dữ liệu khác nhau để thực hiện vai trò của họ.

Ví dụ, một người trong bộ phận mua hàng có thể xem một bộ phận lắp ráp như một mục duy nhất từ một nhà cung cấp, trong khi một nhà thiết kế có thể mô phỏng cùng một bộ phận lắp ráp với tất cả các thành phần bên dưới của nó. Tương tự, các bên liên quan bên ngoài như nhà cung cấp có thể cần quyền truy cập chỉ vào một tập hợp con của dữ liệu. Đây là lý do bạn cần tổ chức dữ liệu theo cách phù hợp với yêu cầu thực thi của người sử dụng dự định.

Tạo kiến thức mới:

Bạn có thể sử dụng dữ liệu BOM để tính toán chi tiết mới, bao gồm việc quản lý chi phí, số lượng đặt hàng, trọng lượng, v.v. Việc thực hiện những tính toán này trong bảng tính là một thách thức vì cách chúng được tổ chức. Hơn nữa, dữ liệu BOM có thể phục vụ như một nguồn thông tin quan trọng cho doanh nghiệp nếu bạn áp dụng quá trình trí tuệ doanh nghiệp và học máy. Tuy nhiên, xem xét chung nên luôn là giữ dữ liệu trong ngữ cảnh, vì nếu không có ngữ cảnh, nó sẽ ít giúp ích.

Truyền đạt dữ liệu BOM một cách rõ ràng 

Tập trung vào việc truyền đạt rõ ràng

Một danh mục vật tư sẽ ít có ích nếu những người cần nó để thực hiện công việc của họ không thể dễ dàng hiểu được nó. Luôn nhớ rằng BOM là một công cụ truyền đạt thông tin. Thường xuyên, BOM chỉ là danh sách dài các con số mà ít người có thể hiểu.

Dưới đây là cách bạn đảm bảo BOM của mình hữu ích cho người khác:

Tạo dữ liệu theo cá nhân

Đầu tiên, mọi người cần những góc nhìn khác nhau để sử dụng BOM và làm cho nó rõ ràng. Do đó, quan trọng là cung cấp dữ liệu phù hợp với vai trò và nhiệm vụ. Ví dụ, đội ngũ chuỗi cung ứng của bạn không cần mã số phần của bạn, vì vậy bạn chỉ cần chia sẻ một phần dữ liệu BOM với họ.

Trình bày BOM theo ngữ cảnh trực quan

Tiếp theo, cố gắng đảm bảo BOM trình bày thông tin một cách trực quan và dễ nhận biết. Một lựa chọn tốt hơn là sử dụng hình ảnh thu nhỏ của các phần thay vì chọn danh sách dài các con số. Tương tự, các góc nhìn đa cấp cũng rất quý báu vì chúng cho phép bạn mở rộng, thu nhỏ, làm phẳng và đào sâu dữ liệu để thu thập thông tin hoặc truy cập tệp CAD. Đây là một lựa chọn phù hợp hơn so với việc sử dụng dấu thụt lề và màu sắc phức tạp trong bảng tính.

Làm cho dữ liệu BOM có thể truy cập một cách số hóa

Cuối cùng, những người và hệ thống khác cần giải mã dữ liệu của bạn. Do đó, bạn nên làm cho nó có thể truy cập trong cơ sở dữ liệu và không giới hạn quyền truy cập bằng cách khóa nó trong một tệp CAD hoặc bảng tính.  

Đưa dữ liệu BOM vào hành động 

Mở rộng kiến thức BOM để hỗ trợ các quy trình phía dưới

Việc thực hiện BOM hiệu quả kết hợp dữ liệu với các quy trình BOM. Điều này dẫn đến một cách tiếp cận tích hợp liên kết thiết kế sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật với những gì cần thiết để thực hiện nó ở bên dưới. Hơn nữa, số lượng BOM luôn nên dễ truy cập cho các đội khác để tính toán số lượng sản xuất và xác định yêu cầu mua sắm. Tương tự, bạn nên làm cho dữ liệu BOM có sẵn để ra quyết định liên quan đến việc tổng hợp như chi phí hoặc số lượng vật liệu.

Tận dụng sự nổ lực của BOM cho mua sắm và kế hoạch sản xuất

Một giải pháp BOM cũng nên cho phép nổ lực BOM để giúp lập kế hoạch sản xuất và truyền đạt nhu cầu cho nhà cung cấp. Nó nên chia sẻ thông tin này với hệ thống ERP nếu có.

Lợi ích của BOM chính xác

Định lượng lợi ích trực tiếp và gián tiếp của BOM chính xác thường là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, việc xác định những lợi ích này dễ dàng.

benefits of accurate bill of material management

Dưới đây là một số lợi ích của việc quản lý BOM chính xác:

 • Ít mua sắm vật liệu sai lệch hơn: Bằng cách sử dụng thông tin trong BOM để tạo yêu cầu mua sắm, cơ hội cho việc đoán biết, biến thiên hoặc lỗi trong việc truyền đạt dữ liệu yêu cầu vật liệu cho nhà cung cấp sẽ giảm đi.
 • Thực hiện công việc dự định nhanh hơn: Khi bạn sử dụng BOM chính xác, nó giảm đáng kể thời gian bạn cần để nghiên cứu vật liệu cần thiết. Điều này cho phép bạn tối ưu hóa các quy trình lập kế hoạch và mua sắm. Do đó, nó giảm thời gian bạn cần để mua các phần cần thiết để hoàn thành công việc. Điều này cho phép bạn thực hiện nhanh chóng việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và cho phép bạn đưa thiết bị trở lại trạng thái hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn hơn.
 • Thực hiện công việc không dự định nhanh hơn: BOM hiệu quả cũng giúp thợ thủ công trong tình huống khẩn cấp bằng cách cung cấp quyền truy cập nhanh chóng vào mô tả phần chính xác hoặc yêu cầu. Miễn là hệ thống kiểm soát hàng tồn kho của bạn đáng tin cậy, thợ thủ công của bạn có thể nhanh chóng xác định vị trí của các phần sẵn có trong kho và số lượng hiện có. Trong trường hợp mức tồn kho của bạn ở dưới mức tối ưu, BOM có thể cung cấp chi tiết về nhà cung cấp và nhà sản xuất để tăng tốc quá trình mua sắm.
 • Kỹ thuật độ tin cậy hiệu quả hơn: BOM cho phép bạn xác định các thiết bị và phần tương tự, cho phép bạn tiêu chuẩn hoá hoặc thay thế vật liệu cá nhân nếu có thể.

Kết luận

Quản lý BOM hiệu quả là một khía cạnh quan trọng của PLM linh hoạt; quản lý BOM trong PLM có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công của việc phát triển sản phẩm. Bằng cách thực hiện các thực hành tốt nhất như cấu trúc BOM tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm PLM, và đảm bảo sự hợp tác giữa các chức năng và dữ liệu chính xác, các đội có thể cải thiện giao tiếp, tối ưu hóa quy trình và giảm lỗi. Chúng ta cũng có thể sử dụng phần mềm BOM tốt nhất.

Kết quả là, bạn có thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường nhanh hơn và với chất lượng cao hơn. Bằng cách ưu tiên quản lý BOM, các đội có thể tối ưu hóa quá trình phát triển sản phẩm của họ và đặt họ vào tình thế thành công.

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ trong việc quản lý BOM trong PLM của mình, liên hệ chúng tôi tại Email.

Câu hỏi thường gặp

Q: BOM trong PLM là gì?

Trả lời: BOM trong PLM là danh sách có cấu trúc của các thành phần, phần và vật liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm.

Q: BOM trong Agile PLM là gì?

Trả lời: Trong Agile PLM, BOM chỉ đến Danh mục vật tư, một hồ sơ toàn diện về tất cả các thành phần và mối quan hệ của chúng trong một sản phẩm.

Q: BOM của vòng đời sản phẩm là gì?

Trả lời: BOM của vòng đời sản phẩm bao gồm tất cả các phiên bản và phiên bản sửa đổi của danh mục vật tư của một sản phẩm trong suốt toàn bộ vòng đời của nó.

Q: Làm thế nào tôi có thể cải thiện độ chính xác của BOM của mình?

Trả lời: Để cải thiện độ chính xác của BOM, đảm bảo cập nhật thường xuyên, tham gia các đội đa chức năng, sử dụng phần mềm PLM và duy trì kiểm soát phiên bản nghiêm ngặt.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *