Mô hình Kiến trúc Nâng cao Teamcenter 2-Tier

Mô hình kiến trúc 2-Tier Advanced của Teamcenter

Teamcenter là một hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm hàng đầu, và mô hình kiến trúc 2-Tier Advanced là một phần quan trọng của nó. Dưới đây là giải thích chi tiết về mô hình này:

Mô hình Kiến trúc Nâng cao Teamcenter 2-Tier
Mô hình Kiến trúc Nâng cao Teamcenter 2-Tier

1. Tầng Client (Client tier)

Tầng này bao gồm các “Teamcenter Rich Clients”. Khi triển khai kiến trúc hai tầng này, máy chủ Teamcenter sẽ chạy trực tiếp trên máy trạm của người dùng.

2. FCC (FMS Client Cache)

FCC là tên của quá trình cache trên máy khách FMS. Nó hoạt động bên trong mô-đun Teamcenter client communication (TCCS). FCC cung cấp một bộ nhớ cache ở cấp độ người dùng riêng tư, giống như cách trình duyệt web cung cấp bộ nhớ cache cho việc đọc tệp. Nó cung cấp một bộ nhớ cache hiệu suất cao cho cả tệp được tải về và tải lên. FCC cũng cung cấp giao diện proxy cho các chương trình máy khách và kết nối với bộ nhớ cache máy chủ và các tập lưu trữ.

3. Tầng tài nguyên (Resource tier)

Tầng tài nguyên bao gồm máy chủ cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu, tập lưu trữ, và máy chủ tệp. Tại đây, khách hàng bao gồm máy chủ cục bộ và các ứng dụng tùy chọn được tích hợp với rich client trên máy trạm của người dùng. Thông thường, máy chủ cơ sở dữ liệu, tập lưu trữ và máy chủ tệp được cài đặt trên một hoặc nhiều máy chủ riêng biệt.

4. RDBMS (Relational database management system – Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ)

RDBMS là một tập hợp các chương trình và khả năng giúp các đội IT và người dùng khác tạo, cập nhật, quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. RDBMS lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng, và hầu hết các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ thương mại đều sử dụng Ngôn ngữ Truy vấn Cấu trúc (SQL) để truy cập cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, do SQL được phát minh sau sự phát triển ban đầu của mô hình quan hệ, nên việc sử dụng SQL không phải lúc nào cũng cần thiết cho RDBMS. RDBMS là hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới, nó cung cấp một phương pháp đáng tin cậy để lưu trữ và truy xuất lượng lớn dữ liệu.

5. FMS

FSC (FMS Server Cache) là tên của quá trình cache máy chủ FMS. FSC là bộ nhớ cache được chia sẻ, bảo mật ở cấp độ máy chủ. Nó có khả năng tải lên và tải xuống tệp từ các FSC khác và đến FCC. Một FSC có thể cung cấp một hoặc nhiều chế độ hoạt động, trong đó mỗi chế độ quản lý một loại dữ liệu nhất định.

6. Tập lưu trữ (Volume)

Volume là nơi lưu trữ tệp. Nó tương đương với một thư mục trên hệ điều hành. Các tệp lưu trữ trong tập lưu trữ thường được tạo ra bởi các ứng dụng CAD hoặc các ứng dụng của bên thứ ba.

 

Hy vọng thông qua bài viết này, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về mô hình kiến trúc 2-Tier Advanced của Teamcenter.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *