Deploy DC 1024x662

Lên kế hoạch nâng cấp? Dưới đây là 5 điều bạn không nên bỏ lỡ. 

1. Danh sách các vấn đề hiện tại (Vấn đề về sản phẩm và vấn đề về hiệu suất)

a. Liệt kê các vấn đề hiện tại trong Teamcenter (Các vấn đề về sản phẩm)
b. Liệt kê các vấn đề về hiệu suất nếu có

Điều này sẽ hữu ích trong quá trình thử nghiệm sau khi nâng cấp để xác minh xem các vấn đề chính của sản phẩm đã được giải quyết hay chưa, đồng thời cũng giúp hiểu được hiệu suất tốt hơn hay kém hơn. Trong những trường hợp nâng cấp từ 10 lên 14, bạn nên có các mốc trung gian, tức là ở các phiên bản TC 11 và TC 12, đồng thời xác minh các trường hợp sử dụng chính và hành vi hiệu suất, thay vì kiểm tra ở phiên bản cuối cùng.

2. Mức độ tùy chỉnh hiện tại

Cần phải hiểu trạng thái tùy chỉnh hiện tại. Nếu nó được tùy chỉnh cao thì cần lập kế hoạch cho tất cả các hoạt động chuyển mã hoặc viết lại mã. Vì tất cả các mã có thể không hoạt động như trong các phiên bản mới nhất, cần phải viết lại mã trong một số trường hợp. Ngoài ra, có thể cần phải tùy chỉnh RAC lỗi thời và triển khai tất cả các trường hợp sử dụng trong AW (là ứng dụng khách ưa thích của Siemens dành cho người dùng cuối).

Tùy chỉnh Teamcenter

3. Kiến trúc & Tích hợp hiện tại

Với phiên bản TC mới hơn, cần kiểm tra xem nó có phù hợp với kiến ​​trúc hiện tại hay cần thay đổi gì không, cũng cần kiểm tra khả năng tương thích của nó với các tích hợp cũng như cần lập kế hoạch nâng cấp phần mềm tích hợp cũng như nâng cấp TC.

4. Nhu cầu cơ sở hạ tầng

Với phiên bản TC mới nhất, nhu cầu về cơ sở hạ tầng cũng sẽ thay đổi như loại máy, công suất máy, phiên bản hệ điều hành, v.v. Tất cả những điều này phải được chuẩn bị sẵn và lên kế hoạch trước khi bắt đầu nâng cấp

5. Phiên bản phần mềm và cấp phép

Dựa trên các phiên bản được nhắm mục tiêu, bạn nên liệt kê các nhu cầu cấp phép và tất cả các giấy phép đó cần phải có sẵn trước khi tiến hành nâng cấp. Nó bao gồm TC, DB và tất cả các giấy phép bên thứ ba khác.

ĐIỂM THƯỞNG:

Các vấn đề về khả năng sử dụng và kế hoạch đào tạo

Khi nó được nâng cấp lên các phiên bản mới nhất như TC 14, đó là một thay đổi lớn đối với tất cả người dùng. Vì vậy, việc chấp nhận người dùng và đào tạo người dùng nên được lập kế hoạch đều đặn.

Ngoài ra, chúng tôi rất vui khi được nghe quan điểm của bạn về cách tiếp cận giải pháp được trình bày. Hãy bình luận và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn!

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *