Value Based Licensing

Các mô hình On-Premise, SaaS và Kết hợp sẽ định hình các yêu cầu của bạn như thế nào?

Các nhà cung cấp phần mềm thương mại thường được chia thành bốn loại:

  1. Truyền thống On-Premise
  2. SaaS
  3. Các dịch vụ kết hợp của cả On-Premise và SaaS, và
  4. Triển khai kết hợp với các ứng dụng tại chỗ được liên kết với các dịch vụ SaaS phụ trợ đơn và nhiều bên thuê.

Iceberg Subscription vs. Perpetual License 700x700 1

Các nhà cung cấp tiếp tục triển khai Tại chỗ đã trải qua những thách thức mới để đảm bảo hệ thống Cấp phép của họ có thể hỗ trợ các mô hình thuê bao và thanh toán mới nhằm cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn và tính linh hoạt do các đối thủ cạnh tranh cung cấp với các giải pháp SaaS. Họ cũng nhận thấy nhu cầu từ khách hàng về quản lý tự phục vụ để cho phép phân bổ giấy phép, tính năng và người dùng theo cách năng động hơn.

Các nhà cung cấp SaaS hiện có phạm vi hoạt động rộng lớn. Nhiều ứng dụng đơn lẻ với các yêu cầu quản lý quyền được hưởng tương đối đơn giản. Mặt khác, ngày càng có nhiều yêu cầu phức tạp hơn. Điều này có thể là do một số yếu tố.

Khi các ứng dụng SaaS đã hoàn thiện, thì phạm vi cung cấp trong các ứng dụng đó cũng vậy. Trong nhiều trường hợp, phạm vi các tính năng và tùy chọn dành cho các lớp người dùng khác nhau đã được mở rộng dẫn đến việc cung cấp và quản lý các quyền ngày càng trở nên phức tạp.

Điều này cũng đúng đối với các công ty có cả tùy chọn On-Premise và SaaS, nhưng trong trường hợp của họ, thách thức cũng là giữ cho việc cấp phép và quyền được đồng bộ giữa các tùy chọn và tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng của họ.

Khi nhiều công ty áp dụng các tùy chọn thanh toán SaaS chẳng hạn như phí thuê bao và phí sử dụng cho cả On-Premise và SaaS, rõ ràng cần có một cách tiếp cận tích hợp hơn đối với Cấp phép và Quyền lợi cũng như Điều khoản thương mại đã thỏa thuận với khách hàng. Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Trong các mô hình Tại chỗ truyền thống, thường có giấy phép trả trước và phí hỗ trợ hàng năm, việc cấp phép không linh hoạt và không phải là một phần không thể thiếu trong chu kỳ thanh toán. Giờ đây, Cấp phép và Quyền lợi phải được thực hiện đồng bộ với khách hàng, thỏa thuận thương mại và thanh toán.

Rõ ràng, việc quản lý Giấy phép và Quyền phải đủ linh hoạt để hỗ trợ điều này, nhưng quan trọng hơn, các nhà cung cấp cần đánh giá lại xem liệu hệ thống thương mại của họ có thể đáp ứng các yêu cầu mới nổi hay không. Các hệ thống ERP truyền thống đã hoàn thành xuất sắc công việc cho đến nay nhưng có thể gặp khó khăn trong việc xử lý các khoản thanh toán định kỳ và thuê bao phức tạp hơn. Các mô hình tính phí dựa trên mức sử dụng có thể làm lộ ra những lỗ hổng trong việc thu thập dữ liệu và chuẩn bị thanh toán mà yêu cầu này đơn giản là không tồn tại trước đây.

Các mô hình thương mại không ngừng phát triển nên tình hình có thể trở nên phức tạp và đòi hỏi khắt khe hơn. Những thay đổi này là nền tảng cho các hoạt động thương mại của một doanh nghiệp phần mềm. Nó không phải là một cái gì đó có thể được bỏ qua. Mặt khác, đảm bảo rằng các hệ thống phù hợp được áp dụng để hỗ trợ các mô hình mới là một chiến lược kinh doanh hợp lý sẽ mang lại lợi nhuận.

 

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *