EBOM, là cơ sở của thiết kế sản phẩm, bao gồm các thông số kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật. Nó là bản thiết kế chỉ ra hình dạng, chức năng và tính năng của sản phẩm.

Bill Of Materials (Hóa đơn Vật liệu) là một tài liệu được cấu trúc một cách kỹ lưỡng, chi tiết liệt kê các thành phần, linh kiện, nguyên liệu thô và bộ phận con cần thiết cho quá trình sản xuất.

Giới thiệu

Trong thế giới của ngành sản xuất, phát triển sản phẩm và quản lý dự án, thuật ngữ “Danh mục vật tư” (BOM) có một ý nghĩa quan trọng. Danh mục vật tư không chỉ đơn thuần là một danh sách; đó là một tài liệu toàn diện đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm và dự án. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Danh mục vật tư là gì, các loại, thành phần của nó và vai trò quan trọng của nó trong quá trình sản xuất và quản lý dự án.

Hóa đơn Vật liệu (BOM) là gì?

Danh mục vật tư, thường được gọi là BOM, không chỉ đơn thuần là một danh sách; đó là một tài liệu được cấu trúc một cách kỹ lưỡng, chi tiết liệt kê các thành phần, linh kiện, nguyên liệu thô và bộ phận con cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoặc hoàn thành một dự án. Hãy xem nó như là bản vẽ hướng dẫn cho các nhà sản xuất, kỹ sư và quản lý dự án suốt quá trình sản xuất. BOM được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất, xây dựng, điện tử đến hàng không vũ trụ, và được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể.

Các loại Danh mục vật tư

Engineering Bill of Materials (EBOM)
Engineering Bill of Materials (EBOM)

1. Danh mục vật tư Kỹ thuật (EBOM)

Danh mục vật tư Kỹ thuật (EBOM) bao gồm các thông số thiết kế và kỹ thuật của sản phẩm. Nó hoạt động như một kho chứa ý định thiết kế, chi tiết về thông số kỹ thuật, vật liệu và các thành phần. Trong giai đoạn phát triển sản phẩm, EBOM là điểm trọng tâm cho các đội ngũ thiết kế và kỹ thuật.

Mục đích của EBOM

EBOM phục vụ một số mục đích quan trọng trong suốt chu kỳ phát triển sản phẩm:

 1. Giao tiếp thiết kế:Nó hoạt động như một phương tiện giao tiếp giữa các đội ngũ thiết kế và kỹ thuật, truyền đạt ý định thiết kế và thông số kỹ thuật. Điều này đảm bảo tất cả các thành viên đội ngũ đều hiểu đúng về cách sản phẩm nên được xây dựng.
 2. Xác minh thiết kế:EBOM được sử dụng làm điểm tham chiếu để xác minh sản phẩm đang phát triển tuân thủ theo thông số kỹ thuật thiết kế ban đầu. Nó hỗ trợ trong kiểm soát chất lượng bằng cách cho phép kỹ sư so sánh sản phẩm thực tế với ý định thiết kế.
 3. Hợp tác:Nó tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các đội ngũ tham gia phát triển sản phẩm, bao gồm các nhà thiết kế công nghiệp, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện và nhiều người khác. EBOM đảm bảo rằng mỗi đội ngũ hiểu vai trò của mình trong việc đạt được kết quả sản phẩm mong muốn.
 4. Ước tính chi phí:EBOM là một công cụ quý giá để ước tính chi phí sản xuất sản phẩm. Bằng cách liệt kê tất cả các thành phần và vật liệu, nó cung cấp cơ sở để tính toán chi phí sản xuất.

Các thành phần chính của EBOM

Một Danh mục vật tư Kỹ thuật tiêu biểu bao gồm nhiều thành phần chính:

 • Part Number: Mỗi thành phần hoặc phần được liệt kê trong EBOM đều được gán một số định danh duy nhất, thường được gọi là số phần.
 • Mô tả: Một mô tả ngắn gọn về mỗi thành phần, bao gồm tên, thông số kỹ thuật và bất kỳ dữ liệu kỹ thuật nào liên quan.
 • Số lượng: Số lượng mỗi thành phần cần thiết cho một đơn vị sản phẩm được chỉ định.
 • Đơn vị đo lường: Đơn vị đo lường (ví dụ: mảnh, kilogram, mét) được sử dụng cho mỗi thành phần được chỉ rõ.
 • Chỉ số tham chiếu: Các chỉ số như R1 cho điện trở 1 hoặc C2 cho tụ 2 chỉ định vị trí của mỗi thành phần trong sản phẩm.
 • Vật liệu và thông số kỹ thuật: Thông tin chi tiết về vật liệu, thông số vật liệu, dung sai và các chi tiết kỹ thuật khác cần thiết để tái tạo thiết kế một cách chính xác.

 

EBOM trong Phát triển Sản phẩm Hiện đại

EBOM trong Phát triển Sản phẩm Hiện đại
EBOM trong Phát triển Sản phẩm Hiện đại

Trong bối cảnh phát triển sản phẩm nhanh chóng và cạnh tranh cao ngày nay, EBOM đã tiến hóa để theo kịp sự tiến bộ kỹ thuật số:

1. EBOM Kỹ thuật số:

Hiện nay, EBOM chủ yếu được tạo và quản lý theo hình thức số hóa, tích hợp với phần mềm Thiết kế Hỗ trợ Bởi Máy tính (CAD) và hệ thống Quản lý Vòng đời Sản phẩm (PLM). Sự chuyển đổi số hóa này cho phép cộng tác, cập nhật và kiểm soát phiên bản theo thời gian thực.

2. Quản lý Cấu hình:

EBOM hiện đại tích hợp các tính năng quản lý cấu hình, cho phép quản lý các biến thể sản phẩm, tùy chọn và phiên bản trong một tài liệu duy nhất.

3. Tích hợp với MBOM:

Sự tích hợp hiệu quả giữa Hóa đơn Vật liệu Kỹ thuật (EBOM) và Hóa đơn Vật liệu Sản xuất (MBOM) đảm bảo sự chuyển tiếp mượt mà từ thiết kế đến sản xuất, giảm thiểu sai sót và lỗi.

4. Hóa đơn Vật liệu Sản xuất (MBOM)

MBOM tập trung vào khả năng thực tiễn, nhấn mạnh sản xuất và lắp ráp. Xuất phát từ EBOM, MBOM tối ưu hóa cho sản xuất, đơn giản hóa các cấu trúc phức tạp và điều chỉnh theo biến thể. Nó là công cụ không thể thiếu cho kế hoạch sản xuất và phân bổ nguồn lực.

5. Single-Level BOM

Single-Level BOM chỉ trình bày những thành phần và vật liệu cần thiết trực tiếp cho một sản phẩm hoặc dự án. Cách nhìn đơn giản này là lý tưởng cho sản phẩm hoặc dự án đơn giản.

6. Multi-Level BOM

Đối với sản phẩm phức tạp có cấu trúc phức tạp, Multi-Level BOM cung cấp một biểu diễn theo hình thức phân cấp, bao gồm các bộ phận con và thành phần ở các cấp độ khác nhau. Nó là công cụ không thể thiếu để quản lý sự phức tạp của sản phẩm đa diện.

Thành phần của Hóa đơn Vật liệu

Một Hóa đơn Vật liệu toàn diện bao gồm nhiều thành phần quan trọng:

 1. Part Number: Mỗi thành phần hoặc phần đều có một mã định danh duy nhất.
 2. Mô tả: Phần này cung cấp một mô tả ngắn gọn về mỗi thành phần, bao gồm tên, thông số kỹ thuật và các đặc điểm đặc trưng.
 3. Số lượng: Số lượng của mỗi thành phần cần cho một sản phẩm hoặc dự án được chỉ định rõ ràng.
 4. Đơn vị Đo lường: Đơn vị đo lường (ví dụ: cái, bảng, mét) được sử dụng cho mỗi thành phần được chỉ định.
 5. Chỉ số Tham chiếu: Các chỉ số (ví dụ: R1 cho điện trở 1) chỉ ra vị trí của thành phần trong sản phẩm hoặc dự án.
 6. Thông tin Nhà cung cấp: Chi tiết về nhà cung cấp hoặc nhà bán hàng cung cấp thành phần, bao gồm thông tin liên hệ và giá cả, rất quan trọng cho việc mua sắm.
 7. Thông tin Chi phí: Đối với ước tính chi phí và kiểm soát, chi phí liên quan đến mỗi thành phần được mô tả.

Vai trò Quan trọng của BOM

Hóa đơn Vật liệu là nền tảng của sản xuất hiệu quả, quản lý dự án và phát triển sản phẩm. Ý nghĩa của nó có tầm vóc lớn:

 1. Phát triển Sản phẩm: EBOM truyền đạt ý đồ thiết kế, trong khi MBOM chuyển nó thành thực tế có thể sản xuất, đóng vai trò là cầu nối giữa thiết kế và sản xuất.
 2. Ước tính Chi phí: BOM giúp ước tính chi phí chính xác, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá chi phí sản xuất hoặc dự án.
 3. Quản lý Tồn kho: BOMs giúp tối ưu hóa việc quản lý hàng tồn kho bằng cách xác định nhu cầu mua sắm, tối ưu hóa mức tồn kho và ngăn chặn thiếu hụt hoặc dư thừa.
 4. Kiểm soát Chất lượng: Với BOM, các thành phần đúng luôn được sử dụng, đảm bảo chất lượng và đồng đều của sản phẩm.
 5. Sản xuất Hiệu quả: MBOM tăng cường hiệu suất sản xuất bằng cách cung cấp hướng dẫn lắp ráp chính xác và giảm thiểu lỗi.

Sự Phát Triển của Danh Mục Vật Tư (BOM)

Sự Phát Triển của Danh Mục Vật Tư (BOM)
Sự Phát Triển của Danh Mục Vật Tư (BOM)

Sự phát triển của BOM phản ánh tính linh hoạt của các ngành công nghiệp và công nghệ:

1. Sự Chuyển Đổi Số:

BOM hiện đại là số hóa, tích hợp với thiết kế hỗ trợ bằng máy tính (CAD) và phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm (PLM). Sự thay đổi này cho phép cập nhật và hợp tác theo thời gian thực giữa các nhóm.

2. Toàn cầu hóa:

Tiêu chuẩn hóa thông qua các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 22727 đảm bảo tính nhất quán trong cấu trúc BOM, ngay cả trong ngành công nghiệp toàn cầu.

3. Tùy chỉnh và Biến thể:

BOM thích nghi để đáp ứng sự tùy chỉnh sản phẩm và nhiều biến thể, phù hợp với sở thích đa dạng của khách hàng trong một tài liệu.

 

Sự Khác Biệt giữa EBOM và MBOM

Sự đồng lòng giữa Danh Mục Vật Tư Kỹ Thuật (EBOM) và Danh Mục Vật Tư Sản Xuất (MBOM) là yếu tố quan trọng cho một hành trình sản phẩm thành công:

Chuyển Đổi từ Thiết Kế sang Sản Xuất: Quá trình chuyển đổi từ EBOM sang MBOM bao gồm việc dịch các thông số thiết kế thành hướng dẫn có thể sản xuất. Sự hợp tác giữa các nhóm thiết kế và sản xuất đảm bảo sự tuân thủ với ý định thiết kế trong khi tối ưu hóa hiệu suất sản xuất.

Quản Lý Thay Đổi: Những thay đổi không thể tránh khỏi trong thiết kế sản phẩm cần được phản ánh kịp thời trong cả EBOM và MBOM để duy trì sự nhất quán.

Tích Hợp Số: Hệ thống PLM hiện đại cho phép tích hợp dữ liệu EBOM và MBOM một cách liền mạch, tự động truyền các thay đổi thiết kế vào hướng dẫn sản xuất.

BOM Ngoài Sản Xuất

BOM vượt ra ngoài sản xuất và tìm kiếm ứng dụng trong các ngành khác nhau:

1. Xây dựng:

Các dự án xây dựng dựa vào BOM để liệt kê các vật liệu xây dựng cần thiết, giúp ước tính chi phí và quản lý tồn kho.

2. Điện tử:

BOM điện tử chi tiết các thành phần, thông số và nhà cung cấp, quan trọng cho chất lượng và độ tin cậy sản phẩm.

3. Hàng không vũ trụ và Quốc phòng:

Những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng trong những lĩnh vực này khiến BOM chính xác trở thành công cụ quan trọng trong việc tuân thủ và tính toàn vẹn sản phẩm.

4. Dịch vụ và Bảo dưỡng:

BOM hỗ trợ các nhóm dịch vụ trong việc xác định và mua các bộ phận thay thế, đảm bảo sản phẩm luôn ở trong tình trạng tối ưu.

Kết luận

Danh Mục Vật Tư là trọng tâm của ngành sản xuất, kỹ thuật và quản lý dự án hiện đại. Khi BOM đã chuyển từ danh sách truyền thống dựa trên giấy sang tài liệu số động, chúng tiếp tục đóng một vai trò trung tâm trong việc tối ưu hóa quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm. Mối quan hệ đồng lòng giữa EBOM và MBOM đảm bảo một hành trình mượt mà từ thiết kế đến sản xuất. Ngoài ngành sản xuất, BOM phục vụ như những công cụ không thể thiếu trong các ngành công nghiệp khác nhau, củng cố vị trí của mình như một nền tảng của các quá trình hiệu quả, tiết kiệm chi phí và chất lượng. Trong một bối cảnh công nghệ luôn thay đổi, BOM chỉ sẽ trở nên quan trọng hơn, tạo điều kiện cho sự đổi mới và xuất sắc trong phát triển và sản xuất sản phẩm.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *