BOM003

Hôm nay tôi muốn giới thiệu một cách ngắn gọn về BOM (Bill of Materials).

Bill of Materials (BOM) là một danh sách vật liệu, thành phần và hướng dẫn cần thiết để lắp ráp, sản xuất hoặc sửa chữa một sản phẩm hoặc dịch vụ. BOM là một cấu trúc phân cấp trong đó phần tiêu đề mô tả bộ phận chính và các thành phần bên dưới là các thành phần cùng nhau tạo nên sản phẩm cấp cao.

Có 3 loại BOM phổ biến trong mọi lĩnh vực. Chúng được đại diện như sau:

  • E-BoM – BOM Kỹ thuật
  • M-BoM – BOM Sản xuất
  • S-BoM – BOM Dịch vụ

Tại sao Bill of Materials quan trọng? Việc tạo ra một BOM chính xác và đúng là rất quan trọng vì đó là thành phần chính để mua, lắp ráp, sản xuất, bán và cung cấp dịch vụ cho bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường.

single bom 1536x857 1

Phương pháp xây dựng Bill of Materials Có hai phương pháp xây dựng BOM được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp.

  • Phương pháp từ trên xuống (Top-down): BOM được xây dựng bằng cách giữ bộ phận chính ở đầu hàng đầu, phục vụ chức năng của sản phẩm.
  • Phương pháp từ dưới lên (Bottom-Up): BOM được xây dựng từ các thành phần riêng lẻ và các mô-đun con, cùng tạo thành một sản phẩm chính.

E-BoM (BOM Kỹ thuật)

BOM kỹ thuật là danh sách các thiết kế cần thiết để xây dựng một sản phẩm ảo dự kiến để có thể được sản xuất/lắp ráp một cách thực tế. BOM này sẽ bao gồm số hiệu bộ phận, số lượng, đơn vị đo cho từng mục BOM và các thông số quan trọng khác được đặt bởi mỗi tổ chức dựa trên cách hoạt động và loại sản phẩm mà họ xây dựng. Mỗi số hiệu bộ phận trong BOM này bao gồm bản vẽ cần thiết để sản xuất, tiêu chuẩn của tổ chức để tuân thủ trước khi giao hàng cho khách hàng. Thông thường, BOM sản phẩm ảo này được xây dựng bằng các phần mềm CAD 3D như Siemens NX, Solidworks, CATIA, AutoCAD và các công cụ khác trong quy trình PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm).

M-BoM (BOM Sản xuất)

BOM sản xuất bao gồm tất cả các bộ phận và mô-đun con cần thiết cùng với số lượng và đơn vị đo thực tế. Đây cũng được gọi là BOM Cung ứng nơi thực tế việc cung cấp/mua hàng bắt đầu khi M-BoM được hoàn thiện. Ngoài các bộ phận và mô-đun con, nó yêu cầu một hệ thống sản xuất xác định trung tâm công việc, thao tác và quy trình/hướng dẫn lắp ráp, danh sách kiểm tra, vật liệu đóng gói cần thiết trong quá trình sản xuất hoặc lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

S-BoM (BOM Dịch vụ)

BOM dịch vụ lại là một danh sách các bộ phận được duy trì/tạo ra dựa trên E-BoM và/hoặc M-BoM. Nó cung cấp thông tin về các bộ phận thiết bị cần được bảo trì để sản phẩm hoạt động đúng như đã định nghĩa. S-BoM được cập nhật khi E-BoM hoặc M-BoM thay đổi về thông số hoặc tính năng của sản phẩm.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *