electronics digital twin model

Những thách thức thông thường mà các ngành công nghiệp sản xuất đối mặt:

  • Khách hàng liên tục thay đổi SKU và số lượng đơn hàng của họ.
  • Dự báo nhu cầu hoàn toàn không chính xác.
  • Ưu tiên hoàn thành đơn hàng thường xuyên thay đổi và đôi khi, chủ doanh nghiệp hoặc một ai đó từ ban quản lý cao nhất can thiệp với một đơn hàng đột ngột.
  • Việc xác định chất lượng vật liệu mới bị trì hoãn.
  • Vấn đề về chất lượng trong sản xuất.
  • Nhà cung cấp gặp vấn đề về giao hàng và chất lượng.
  • Việc giới thiệu sản phẩm mới bị trì hoãn và luôn tuân theo mô hình “hockey-stick” (đầu tư ban đầu chậm rồi tăng đột biến).1689727363720

Nghe quen không?

Đúng vậy, đây là những điều diễn ra thông thường trong sản xuất.

Chúng ta có thể cải thiện và giảm bớt những vấn đề như vậy nhưng chúng sẽ không hoàn toàn biến mất.

Vậy với những điều không ổn định và vấn đề đến từ nhiều hướng khác nhau, chúng ta có thể làm gì? Liệu chúng ta sẽ luôn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài?

Tin tốt là, có nhiều giải pháp cho tình hình đó. Tôi đã nhận ra rằng giải pháp bắt đầu bằng việc kiểm soát và thực hiện thay đổi những điều nằm trong khả năng kiểm soát của mình.

Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực sản xuất, chẳng hạn, bạn có thể bắt đầu tìm cách loại bỏ lãng phí, trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Nếu bạn đang làm trong bộ phận lập kế hoạch, bạn có thể bắt đầu bằng việc tìm kiếm những công cụ phù hợp để làm công việc lập kế hoạch và lập lịch của mình.

Tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *