Thất bại trong việc mở rộng các dự án Công nghiệp 4.0: Làm thế nào để đối mặt với Thách thức Vượt quy mô

Thất bại trong việc mở rộng các dự án Công nghiệp 4.0: Làm thế nào để đối mặt với Thách thức Vượt quy mô

Dự án Công nghiệp 4.0 thường bắt đầu mạnh mẽ trong giai đoạn ban đầu của họ, tuy nhiên, một cái nhìn cận cảnh cho thấy một sự thật ghi nhận mạnh mẽ: họ gặp khó khăn khi cố gắng mở rộng quy mô. Những dự án này, được thiết kế để cách mạng hóa ngành sản xuất, thường thành công trong phạm vi hạn chế của họ nhưng gặp khó khăn khi cần mở rộng. Hiện tượng này, được gọi là “thất bại quy mô,” phổ biến hơn mà chúng ta nghĩ.

Nguyên nhân gây ra vấn đề:

1. Ranh giới về nguyên nhân: Một lý do quan trọng dẫn đến sự thất bại này là sự thiên về việc giải quyết các vấn đề ngắn hạn mà không quan tâm đến nguyên nhân gốc rễ. Các dự án chạy thử nghiệm tập trung vào việc sửa các vấn đề ngắn hạn mà không đưa ra đề xuất giá trị rộng hơn, điều này dẫn đến việc gặp khó khăn trước một bức tường quy mô.

2. Sự chậm trễ của Công nghệ Lạc hậu: Các nhà máy sản xuất thường hoạt động với máy móc đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Mặc dù những máy móc này đã vượt qua thử thách thời gian, việc tích hợp chúng vào khung công nghệ số hóa hiện đại không phải là điều dễ dàng. Các giải pháp tạp nham và tích hợp phần mềm tùy chỉnh phát sinh từ các tình huống như vậy tạo ra các hệ thống phân mảng, làm trầm trọng vấn đề thất bại quy mô.

3. Dữ liệu – Một nguồn tài nguyên quý giá: Trong thế giới kết nối hiện nay, dữ liệu phong phú. Tuy nhiên, không phải việc có lượng dữ liệu lớn là giải pháp; quan trọng là có dữ liệu đúng. Các dự án chạy thử nghiệm thường phải đối mặt với việc tìm kiếm thông tin trong mớ dữ liệu khổng lồ, một cách vô cùng cần thiết để ra quyết định kịp thời.

4. Nhân tố con người – Sự tương tác không thể thiếu: Sự thành công của một dự án không chỉ phụ thuộc vào công nghệ. Nhân tố con người đóng một vai trò quan trọng. Nhiều dự án được triển khai mà không đủ sự tham gia của những người tác động trực tiếp. Nếu không có sự hiểu rõ rõ ràng về mục tiêu và lợi ích của dự án, nhân viên có thể phản đối sự thay đổi, gây ra khó khăn cho quá trình mở rộng.

Thất bại trong việc mở rộng các dự án Công nghiệp 4.0: Làm thế nào để đối mặt với Thách thức Vượt quy mô
Thất bại trong việc mở rộng các dự án Công nghiệp 4.0: Làm thế nào để đối mặt với Thách thức Vượt quy mô

Làm thế nào để vượt qua thách thức vượt quy mô?

Việc mở rộng dự án Công nghiệp 4.0 là một thách thức không thể phủ nhận. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm các chiến lược dựa trên giá trị, tích hợp công nghệ, thông tin dự án có thể thực hiện, và quan trọng hơn cả, sự tương tác con người. Chỉ bằng cách đối mặt với những khía cạnh này, chúng ta có thể hi vọng thay đổi thực sự trong cảnh quan sản xuất.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *