Sự Khác Biệt Giữa EBOM, MBOM và BOE Trong Quản Lý Chuỗi Sản Xuất: Tối Ưu Hóa Hệ Thống PLM

Sự Khác Biệt Giữa EBOM, MBOM và BOE Trong Quản Lý Chuỗi Sản Xuất: Tối Ưu Hóa Hệ Thống PLM

Trong thế giới cạnh tranh của sản xuất và quản lý sản phẩm, sự phân biệt rõ ràng giữa EBOM (Engineering Bill of Materials – Bảng Liệt kê Vật liệu Kỹ thuật), MBOM (Manufacturing Bill of Materials – Bảng Liệt kê Vật liệu Sản xuất) và BOE (Bill of Equipment – Bảng Liệt kê Thiết bị) là chìa khóa để đạt được hiệu suất tối ưu trong hệ thống PLM (Product Lifecycle Management – Quản lý Vòng đời Sản phẩm) của doanh nghiệp.

Khi xây dựng mô hình dữ liệu và thiết kế BOM, một trong những quyết định quan trọng là liệu chúng ta có nên tách biệt các khía cạnh khác nhau của quy trình sản xuất hay không. Việc này không chỉ liên quan đến chi phí quản lý mà còn ảnh hưởng đến giá trị kinh doanh mà việc phân loại này mang lại.

Một EBOM chuẩn sẽ bao gồm toàn bộ thiết kế và các thành phần kỹ thuật của sản phẩm, trong khi MBOM tập trung vào quy trình và nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất. Sự khác biệt này có thể nhỏ như cách đóng gói sản phẩm, hoặc lớn hơn như sự biến đổi trong số lượng vật tư cần dùng. Việc các kỹ sư thiết kế và kỹ sư sản xuất làm việc cùng nhau một cách chặt chẽ có thể làm giảm nhu cầu phân tách BOM, nhưng trong một môi trường làm việc có tính chất “silo”, nơi mà sự phối hợp giữa các phòng ban là hạn chế, việc tách biệt EBOM và MBOM trở nên cần thiết hơn.

BOE, với tên gọi của nó, hợp lý là chỉ bao gồm các tài sản dưới hình thức thiết bị và máy móc. Tuy nhiên, nếu xem xét MBOM trong bối cảnh cần có mọi thứ để sản xuất, thì việc bao gồm cả dụng cụ và thiết bị trong MBOM có thể được xem xét. Dù vậy, việc giữ BOE riêng biệt giúp quản lý tốt hơn các khía cạnh của nhà máy và các dây chuyền sản xuất.

Số hóa MBOM và BOE cũng như BOP (Bill of Process – Bảng Liệt kê Quy trình) không chỉ là bước tiến trong quản lý mà còn là cơ hội xây dựng chuỗi số liệu kỹ thuật số, kết nối các quy trình và dữ liệu để chuyển đổi số. Quá trình này đòi hỏi sự chú trọng đặc biệt đến chiến lược chuyển đổi kinh doanh và triển khai.

Sự Khác Biệt Giữa EBOM, MBOM và BOE Trong Quản Lý Chuỗi Sản Xuất: Tối Ưu Hóa Hệ Thống PLM
Sự Khác Biệt Giữa EBOM, MBOM và BOE Trong Quản Lý Chuỗi Sản Xuất: Tối Ưu Hóa Hệ Thống PLM

Trong bối cảnh quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), việc phân định rõ ràng giữa BOE (Bill of Equipment – Bảng Liệt kê Thiết bị) và MBOM (Manufacturing Bill of Materials – Bảng Liệt kê Vật liệu Sản xuất) là vô cùng quan trọng. Có quan điểm cho rằng, BOE không nên là một phần của MBOM bởi vì BOE thường cố định, trong khi MBOM thay đổi theo từng mô hình và biến thể của sản phẩm. MBOM chủ yếu liên quan đến nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp, còn BOE liên quan đến những người xây dựng dây chuyền và thiết bị, làm cho BOE phù hợp hơn với BOP (Bill of Process – Bảng Liệt kê Quy trình) của nhà máy.

Với cái nhìn sâu sắc, chúng ta cũng đồng ý rằng BOE nên được giữ riêng biệt. Nhưng điều gì xảy ra với các vật phẩm phi vật liệu như dụng cụ hoặc thiết bị trong MBOM? Máy móc và thiết bị là một phần của dây chuyền sản xuất, vì thế chúng thuộc về BOE, điều này có lẽ là hợp lý. Các công cụ và thiết bị đều đặc thù cho từng hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp tại các trạm làm việc. Tổ chức sản xuất có thể chọn làm dụng cụ hoặc thiết bị tùy chỉnh dựa trên sản phẩm cần được sản xuất hoặc lắp ráp. Đây là hoạt động riêng biệt; khi dụng cụ và thiết bị đã sẵn sàng, quá trình sản xuất thực tế mới bắt đầu. Các công cụ/thiết bị có thể được sử dụng nhưng không được tiêu thụ.

Qua đó, có thể thấy rằng việc phân loại và quản lý các khía cạnh khác nhau trong quy trình sản xuất không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các chiến lược sản xuất linh hoạt và hiệu quả.

Chúng ta hoan nghênh mọi chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận trong thiết kế BOM của bạn, đồng thời mở rộng quan điểm về việc liệu rằng các công cụ và thiết bị cụ thể như thế nào có nên được bao gồm trong MBOM hay không.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *