Quá Trình Phát Triển Sản Phẩm Dựa trên Hệ Thống (Systems-Driven Product Development - SDPD)

Phân Tích Kỹ Thuật Dự Đoán và Vai Trò của Nó trong Phát Triển Sản Phẩm Dựa trên Hệ Thống

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng các công nghệ và phương pháp tiên tiến vào quá trình phát triển sản phẩm là điều không thể thiếu. Đặc biệt, Phân Tích Kỹ Thuật Dự Đoán (Predictive Engineering Analytics) đóng một vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà digital twins và phương pháp này được tích hợp vào Quá Trình Phát Triển Sản Phẩm Dựa trên Hệ Thống (Systems-Driven Product Development – SDPD).

Quá Trình Phát Triển Sản Phẩm Dựa trên Hệ Thống (Systems-Driven Product Development - SDPD)
Quá Trình Phát Triển Sản Phẩm Dựa trên Hệ Thống (Systems-Driven Product Development – SDPD)

1. Đại Diện Sản Phẩm trong Hệ Thống Mock-up

Trong bất kỳ sản phẩm nào, việc thể hiện đúng và đầy đủ các khía cạnh kỹ thuật là điều cần thiết. Trong khung mô phỏng hệ thống bên trái, sản phẩm được thể hiện toàn diện, bao gồm các yếu tố cơ khí, điện, điện tử và phần mềm. Điều này giúp các nhà phát triển và người dùng cuối cùng có cái nhìn trực quan và sâu rộng về sản phẩm.

2. Hành Vi Hiệu Suất của Sản Phẩm

Tiếp theo, chúng ta cần chú ý đến khung bên phải, nơi mô tả về hành vi hiệu suất của sản phẩm. Đây chính là phần mà Phân Tích Kỹ Thuật Dự Đoán được áp dụng. Bắt đầu từ việc tạo ra digital twin, SDPD sử dụng một loạt các công nghệ, bao gồm mô phỏng 1D, mô phỏng 3D và CFD, các giải pháp kiểm tra, cũng như báo cáo thông minh và phân tích dữ liệu. Mọi thông tin này giúp đánh giá và dự đoán hành vi của sản phẩm trong thực tế.

3. Môi Trường PLM Được Quản Lý

Cuối cùng, không thể không nhắc đến môi trường PLM (Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm) – nơi SDPD diễn ra. PLM giúp đảm bảo toàn bộ quá trình phát triển được theo dõi, quản lý một cách chặt chẽ, từ đó cho phép thay đổi và quản lý cấu hình một cách linh hoạt.

Kết Luận

Phân Tích Kỹ Thuật Dự ĐoánQuá Trình Phát Triển Sản Phẩm Dựa Trên Hệ Thống là hai yếu tố quan trọng, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Sự kết hợp giữa công nghệ và chiến lược phát triển sản phẩm sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp.

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *