Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Một Digital Twin là một khái niệm tinh vi liên quan đến việc tạo ra một mô hình số mô phỏng chính xác các sản phẩm, quy trình, hoặc tài nguyên vật lý. Mục đích chính của nó là mô phỏng hành vi thực tế, giúp các tổ chức có được cái nhìn quý báu và đưa ra quyết định thông minh.

Lợi ích của Digital Twin là đa dạng bao gồm việc giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, tiết kiệm chi phí, đổi mới, nâng cao chất lượng và duy trì tính cạnh tranh.

Digital Twins có thể tồn tại ở nhiều cấp độ và bao gồm sự kết hợp của nhiều lĩnh vực trong một tổ chức.

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số
Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Lĩnh vực-1 (PLM-Quản lý vòng đời sản phẩm): Cấp độ này có thể phục vụ như là nền tảng, hoạt động như “Nguồn thông tin duy nhất” cho các sáng kiến Digital Twin trong một tổ chức.

Lĩnh vực-2 (Sản phẩm-Quy trình-Tài nguyên): Tại giai đoạn này, Digital Twins được tạo ra cho các thành phần riêng lẻ, hệ thống con, hoặc hệ thống. Phương pháp này có thể mở rộng đến việc xác nhận sản phẩm số và bao gồm sản phẩm, quy trình, và tài nguyên.

Lĩnh vực-3 (Sản xuất): Trong ngành công nghiệp sản xuất, Digital Twins mô phỏng quy trình và hoạt động, có thể mở rộng từ từng máy móc đến toàn bộ dây chuyền sản xuất, nhà máy hoặc thậm chí là hoạt động toàn cầu.

Lĩnh vực-4 (Nhà máy thông minh): Nhà máy thông minh (MES) liên quan đến việc tích hợp tài nguyên sàn nhà với kết nối không dây và bảng điều khiển cấp cao. Mục tiêu tại cấp độ này là nâng cao hiệu suất của nhà máy.

Lĩnh vực-5 (Công nghiệp 4.0): Tích hợp các công nghệ Công nghiệp 4.0 nâng cao khả năng của Digital Twins, thêm vào các yếu tố như IoT và phân tích tiên tiến.

Lĩnh vực-6 (Trên các ngành công nghiệp): Khung Digital Twin có thể thích nghi và áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, mang lại tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Về bản chất, Digital Twins đại diện cho một phương pháp mạnh mẽ trong việc kết nối thế giới vật lý và kỹ thuật số, cung cấp cho các tổ chức một bộ công cụ để tối ưu hóa, đổi mới và cạnh tranh hiệu quả trong bối cảnh kinh doanh nhanh chóng thay đổi ngày nay. Chìa khóa là xác định rõ ràng các mục tiêu phù hợp với mục tiêu kinh doanh khi phát triển digital twins.

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *