plm erp mes landscape 1024x669

Cách Phá Vỡ Bức Tường Giữa ERP và PLM Trong Sản Xuất Sản Phẩm

Nếu bạn làm việc trong một công ty sản xuất sản phẩm, có lẽ bạn sẽ quen thuộc với “hội chứng bức tường” thường xuất hiện giữa bộ phận kỹ thuật và sản xuất. Đây là khi cả hai bộ phận sử dụng các hệ thống phần mềm khác nhau, có các quan điểm và phương pháp làm việc khác nhau, và giao tiếp không hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến sự không hiệu quả, lỗi, chậm trễ và xung đột trong quá trình phát triển sản phẩm.

Sự Phân Chia Lớn: Kỹ Thuật vs Sản Xuất

Sự phân chia giữa bộ phận kỹ thuật và sản xuất không chỉ là vấn đề của việc lựa chọn phần mềm; đó còn là sự khác biệt về tư duy và ưu tiên. Các kỹ sư thường tiếp cận công việc của họ một cách tỉ mỉ và phân tích, còn bên sản xuất thì muốn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Sự không nhất quán này có thể dẫn đến sự hiểu lầm, chậm trễ, và không hiệu quả trong quá trình phát triển sản phẩm.

plm erp 1024x678 1

Quản Lý Dữ Liệu Kỹ Thuật (EDM) và Quản Lý Cấu Hình (CM)

Đây là nơi các nguyên tắc Quản Lý Dữ Liệu Kỹ Thuật (EDM) và Quản Lý Cấu Hình (CM) vào cuộc để làm giảm nhẹ các thách thức từ sự phân chia giữa kỹ thuật và sản xuất. EDM tập trung vào việc xử lý và tổ chức dữ liệu kỹ thuật để đảm bảo rằng nó dễ dàng được truy cập và hiểu bởi tất cả các bộ phận. Ngược lại, CM đối phó với việc quản lý những thay đổi trong thiết kế sản phẩm trong suốt chu kỳ đời của nó.

Rủi Ro Khi Tìm Giải Pháp Phần Mềm Đầu Tiên

Nhiều công ty trong quá trình tìm cách giải quyết những thách thức này đã rơi vào bẫy tìm kiếm giải pháp phần mềm như một phương pháp chữa trị cho tất cả. Tuy nhiên, chỉ có phần mềm không thể giải quyết các vấn đề sâu rễ trong giao tiếp và cộng tác.

Sức Mạnh Của Sự Đơn Giản và Giáo Dục

Sự phức tạp thường tạo ra khoảng cách trong giao tiếp. Các quy trình cần phải được tối ưu hóa và đơn giản hóa để đảm bảo rằng chúng có ý nghĩa, hiệu quả và dễ dàng được hiểu bởi mọi người. Việc giáo dục cả đội kỹ thuật và đội sản xuất về vai trò và thách thức của nhau có thể giúp xây dựng sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Vai Trò của Quản Lý Cấu Hình (CM)

CM đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối kỹ thuật với phần còn lại của tổ chức. Nó giúp cải thiện sự cộng tác bằng cách đảm bảo rằng mọi thay đổi đối với sản phẩm đều được thông báo hiệu quả.

Kết luận

Việc kết nối kỹ thuật và sản xuất không chỉ đơn thuần là áp dụng giải pháp phần mềm. Điều quan trọng là phải có giao tiếp hiệu quả, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. ERP, PLM, EDM và CM đều là các phần quan trọng của bức tranh, cùng nhau tạo nên một quá trình phát triển sản phẩm hiệu quả. Các công ty cần phải ưu tiên việc giáo dục, đơn giản hóa và việc căn chỉnh các quy trình trước khi lao vào thế giới của phần mềm. Bằng cách này, họ có thể phá vỡ bức tường và tạo ra một môi trường tích hợp và cộng tác thúc đẩy sự đổi mới và thành công.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *