Khám Phá Công Nghệ Đỉnh Cao trong Sản Xuất Pin Li-Ion: Sự Kết Hợp của Simcenter Amesim và Digital Twin

Khám Phá Công Nghệ Đỉnh Cao trong Sản Xuất Pin Li-Ion: Sự Kết Hợp của Simcenter Amesim và Digital Twin

Bài viết về công nghệ Digital Twin trong sản xuất pin Lithium-Ion đang ngày càng thu hút sự chú ý của giới kỹ thuật và sản xuất công nghiệp. Cụ thể, giải pháp mô phỏng đa vật lý sử dụng Simcenter Amesim của Siemens đã mở ra hướng tiếp cận mới để định lượng ảnh hưởng từ phía máy móc đến quá trình gấp Z-Folding, một bước quan trọng trong sản xuất pin.

Độ chính xác của quá trình xếp chồng các tấm điện cực thường được sử dụng để đánh giá chất lượng của quá trình xếp chồng. Điều này chủ yếu liên quan đến độ chính xác của từng tấm điện cực so với nhau. Qua mô phỏng đa vật lý, các khối xây dựng mô hình cá nhân được sử dụng để xử lý các tấm phân cách, giúp mô phỏng quá trình này một cách chính xác hơn.

Một trong những kết quả quan trọng của nghiên cứu này là việc phát hiện mối quan hệ giữa sức căng của màng và tốc độ. Khi tốc độ cao có thể tăng cường thời gian chu kỳ sản xuất nhanh hơn, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ của đỉnh căng thẳng. Đặc biệt, ở tốc độ 3, tấm phân cách vượt quá giới hạn đàn hồi, làm giảm chất lượng của quá trình xếp chồng pin bằng cách biến dạng nhựa.

Khám Phá Công Nghệ Đỉnh Cao trong Sản Xuất Pin Li-Ion: Sự Kết Hợp của Simcenter Amesim và Digital Twin
Khám Phá Công Nghệ Đỉnh Cao trong Sản Xuất Pin Li-Ion: Sự Kết Hợp của Simcenter Amesim và Digital Twin

Ngược lại, việc sử dụng tốc độ thấp hơn có thể giảm đỉnh căng thẳng nhưng lại gây ra rung động do tốc độ chậm và việc xả vật liệu bị trì hoãn. Mô hình giúp xác định khả năng phù hợp của hệ thống với các vật liệu cao cấp và các thông số phía máy móc khác nhau mà không gây ra căng thẳng nhựa, gợi ý các điều chỉnh tiềm năng cho hiệu suất tối ưu.

Đặc biệt, mô hình đảm bảo rằng vật liệu quý giá không bị lãng phí bằng cách cung cấp một biểu đồ số đủ chi tiết của quá trình Z-folding. Với sự tiên tiến này, Simcenter Amesim đang định hình tương lai của ngành sản xuất pin, góp phần vào sự phát triển bền vững và tiến tới một kỷ nguyên công nghiệp 4.0 đầy đổi mới.

Nghiên cứu này không chỉ mở ra những cơ hội mới trong ngành sản xuất pin Li-Ion, mà còn là một ví dụ điển hình về sự kết hợp của công nghệ số và kỹ thuật cơ khí tiên tiến, hứa hẹn mang lại hiệu quả và bền vững cho ngành công nghiệp.

 

Link bài nghiên cứu: https://drive.google.com/file/d/10TF6XhYaxZ53jiDFKTJPWqpbMsFhx2d7/view?usp=sharing

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *