Công Nghệ Làm Mát Bằng Heat Pipe Cho Pin Lithium-Ion Trong Xe Điện – Một Bước Đột Phá Tại Simcenter Amesim

Công nghệ Làm Mát Bằng Ống Nhiệt Cho Pin Lithium-ion Trên Xe Điện – Phát Triển Bằng Simcenter Amesim

Trong bối cảnh xe điện (Electric Vehicles – EVs) đang dần thống lĩnh thị trường ô tô, việc đảm bảo an toàn và hiệu suất cao cho hệ thống pin là ưu tiên hàng đầu. Một nghiên cứu mới đây về công nghệ làm mát pin lithium-ion (Li-Ion) bằng ống nhiệt (Heat Pipe) đang mở ra cánh cửa cải tiến vượt bậc cho ngành công nghiệp này. Sử dụng phần mềm mô phỏng Simcenter Amesim, phương pháp này không chỉ đồng thuận tuyệt vời với dữ liệu thực nghiệm mà còn chứng minh tiềm năng cách mạng hóa hiệu suất pin lithium-ion.

Công Nghệ Làm Mát Bằng Heat Pipe Cho Pin Lithium-Ion Trong Xe Điện – Một Bước Đột Phá Tại Simcenter Amesim
Công Nghệ Làm Mát Bằng Heat Pipe Cho Pin Lithium-Ion Trong Xe Điện – Một Bước Đột Phá Tại Simcenter Amesim

Tìm hiểu về Hệ Thống Quản Lý Nhiệt Độ Pin (Battery Thermal Management System – BTMS):

BTMS đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ pin khỏi quá nhiệt và tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Một hệ thống BTMS hiệu quả phải giải quyết được các vấn đề về an toàn và hiệu suất của pin lithium-ion, nhất là trong các loại xe điện năng lượng pin (Battery Electric Vehicles – BEVs).

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Ống Nhiệt:

Ống nhiệt bao gồm ba phần chính: phần bay hơi (evaporator section), phần không dẫn nhiệt (adiabatic section) và phần ngưng tụ (condenser part). Quá trình làm mát bắt đầu khi pin tiếp xúc với phần bay hơi, nơi đóng vai trò là nguồn nhiệt từ bên ngoài.

Sự Đột Phá trong Hệ Thống Làm Mát Pin:

Hệ thống làm mát sáng tạo này không chỉ nâng cao an toàn mà còn cải thiện hiệu suất năng lượng thông qua việc giảm trọng lượng. Nó khẳng định tiềm năng làm thay đổi cơ bản hiệu suất pin lithium-ion và giải quyết các thách thức cốt lõi trong lĩnh vực này.

Đánh giá và Xác thực Mô Hình Nghiên Cứu:

Chúng tôi đã thực hiện phân tích so sánh mô phỏng từ Amesim với dữ liệu thực nghiệm để xác minh thiết kế và hiệu suất của mô hình nghiên cứu. Sự xác nhận này không chỉ tăng cường niềm tin vào khả năng dự đoán của mô hình mà còn củng cố tính ứng dụng của nó trong thiết kế hệ thống quản lý nhiệt độ pin thực tế.

Kết quả của Nghiên Cứu:

Mô hình 1D (1D modeling) được xác nhận qua mô phỏng Amesim và thực nghiệm, nghiên cứu ảnh hưởng của các biến thiết kế đối với kháng nhiệt và nhiệt độ bay hơi. Những khám phá từ mô hình một chiều của nghiên cứu này làm sáng tỏ sự tương tác phức tạp của các biến thiết kế trong mô hình BTMS, chứng minh tiềm năng của nó trong việc ngăn chặn sự chạy nhiệt và tối ưu hóa việc tản nhiệt.

Link bài nghiên cứu: Công nghệ Làm Mát Bằng Ống Nhiệt Cho Pin Lithium-ion Trên Xe Điện

 

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *