Tiềm Năng Của Công Nghệ Tàu Điện Sử Dụng Nhiên Liệu Hydro: Nghiên Cứu Tại Politecnico di Torino

Tiềm Năng Của Công Nghệ Tàu Điện Sử Dụng Nhiên Liệu Hydro: Nghiên Cứu Tại Politecnico di Torino

Trong bối cảnh thế giới ngày càng chú trọng đến việc giảm thiểu khí thải carbon và ứng phó với biến đổi khí hậu, ngành công nghiệp hàng hải cũng không nằm ngoài cuộc chuyển mình mạnh mẽ hướng tới sự bền vững. Một luận án thạc sĩ đầy sáng tạo và tiên tiến tại “Politecnico di Torino” đã mở ra hướng mới trong việc thiết kế và mô hình hóa thuyền điện sử dụng Fuel cell qua phần mềm mô phỏng đa vật lý Simcenter Amesim.

Tiềm Năng Của Công Nghệ Tàu Điện Sử Dụng Nhiên Liệu Hydro: Nghiên Cứu Tại Politecnico di Torino
Tiềm Năng Của Công Nghệ Tàu Điện Sử Dụng Nhiên Liệu Hydro: Nghiên Cứu Tại Politecnico di Torino

Chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang hydro:

Sự chuyển giao này không chỉ mang tính cách mạng trong việc sử dụng năng lượng sạch mà còn phản ánh xu hướng toàn cầu hóa trong việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Điều này được thể hiện qua việc áp dụng công nghệ Fuel cell, một bước tiến quan trọng hướng tới việc khai thác nguồn năng lượng hydro – loại nhiên liệu của tương lai.

Thách thức năng lượng thuyền Monaco (Monaco energy boat challenge):

Sự kiện này không chỉ là một cuộc thi đua kỹ thuật mà còn là một diễn đàn để các nhà nghiên cứu và kỹ sư trình bày các giải pháp động cơ thuyền không carbon, góp phần đẩy mạnh sự đổi mới trong ngành công nghiệp hàng hải.

Mô hình Fuel cell của thuyền:

Mô hình này được xây dựng với các tiểu mô hình riêng biệt cho bộ phận Fuel cell và các hệ thống phụ trợ như hệ thống cung cấp hydro và không khí, hệ thống làm mát và hệ thống điều khiển, qua đó minh họa rõ nét cách thức hoạt động của thuyền điện trong thực tế.

Hệ thống động lực thuyền:

Hệ thống động lực là trái tim của mỗi chiếc thuyền, và việc mô hình hóa thông qua phần mềm Simcenter Amesim đã giúp các nhà thiết kế có cái nhìn sâu sắc hơn về cách thức tối ưu các thành phần cấu thành nên hệ thống này.

Mô hình thiết kế qua ba thử nghiệm:

Ba giai đoạn thử nghiệm đã cung cấp một cơ sở dữ liệu quý giá để đánh giá và tinh chỉnh mô hình, từ đó đưa ra các quyết định thiết kế một cách hợp lý và khoa học.

Kết quả nổi bật:

Mô hình thuyền điện Fuel cell đã được phát triển không chỉ là bước đầu tiên hướng tới việc mô phỏng điều kiện đua thực tế mà còn là công cụ quan trọng để nghiên cứu và định hình các biến thể thiết kế. Qua đó, chúng ta có thể tối ưu lựa chọn các thành phần của hệ thống động lực, làm cơ sở cho việc đặc tính hóa mô hình phát triển.

Link bài báo nghiên cứu: Tiềm Năng Của Công Nghệ Tàu Điện Sử Dụng Nhiên Liệu Hydro: Nghiên Cứu Tại Politecnico di Torino

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *