PLM tích hợp với các hệ thống khác trong tổ chức, bao gồm hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP), hệ thống thực hiện sản xuất (MES) và quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)

Khám Phá Cách Teamcenter Định Hình Tương Lai Của Phát Triển Sản Phẩm Mới!

“Albert Einstein từng nói: ‘Nếu tôi có một giờ để giải quyết một vấn đề, tôi sẽ dành 55 phút để suy nghĩ về vấn đề và 5 phút để suy nghĩ về các giải pháp.’ Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào xác nhận Einstein đã từng nói chính xác câu này, nhưng tầm quan trọng của việc hiểu rõ vấn đề trước khi cố gắng giải quyết nó là điều không thể phủ nhận. Điều này phản ánh rõ ràng trong cách tiếp cận giải quyết vấn đề của ông.

Trong vài năm qua, tôi đã trò chuyện với hàng ngàn kỹ sư và công ty đã liên hệ với Thanh PLM để tìm kiếm các giải pháp trong quá trình giải quyết vấn đề và các giải pháp cho quy trình kỹ thuật, sản xuất và quản lý vòng đời sản phẩm (Product Lifecycle Management – PLM). Tôi đã nói chuyện với người dùng đã để lại hàng trăm đánh giá trên G2. Chúng tôi đã thấy các công ty đến với các vấn đề trong kỹ thuật cơ khí, kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP), kỹ thuật điện và các lĩnh vực kỹ thuật khác. Đôi khi họ tập trung vào các quy trình kinh doanh cốt lõi và đôi khi họ tìm kiếm các kỹ thuật giải quyết vấn đề và nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể. Họ đang tìm kiếm quản lý vòng đời sản phẩm, phần mềm ERP, phần mềm kế toán và quản lý chuỗi cung ứng, tất cả đều nhằm giải quyết các vấn đề của quy trình kinh doanh. Tuy nhiên, quy trình giải quyết vấn đề của họ khác nhau và không phải lúc nào cũng tập trung vào ‘PLM’. Một số tập trung vào sản xuất hàng loạt, trong khi những người khác tập trung vào phát triển và kỹ thuật theo yêu cầu tùy chỉnh.

Mặc dù mỗi công ty sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề khác nhau, nhưng cách tiếp cận của họ đã khiến tôi phản ánh về cách những tổ chức này giải quyết các vấn đề của mình. Người ta có thể cho rằng tất cả các công ty sản xuất đều có quy trình suy nghĩ nhất quán, nhưng thực tế lại đa dạng đáng kinh ngạc. Các công ty sản xuất hiện đại đang sử dụng nhiều lĩnh vực khác nhau để phát triển sản phẩm – kỹ thuật cơ khí, khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính được kết hợp với kỹ thuật điện và các kỹ thuật giải quyết vấn đề. Thường thì mô tả ban đầu tôi nghe từ một kỹ sư hoặc một công ty về vấn đề của họ lại khác biệt đáng kể so với cách họ diễn đạt nó sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng hơn.”

Sự Khác Biệt Giữa Tìm Kiếm Mẫu (Pattern Matching) và Giải Quyết Vấn Đề (Problem-Solving)
Sự Khác Biệt Giữa Tìm Kiếm Mẫu (Pattern Matching) và Giải Quyết Vấn Đề (Problem-Solving)

Sự Khác Biệt Giữa Tìm Kiếm Mẫu (Pattern Matching) và Giải Quyết Vấn Đề (Problem-Solving)

Trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, quản lý dữ liệu, hợp tác, vòng đời sản phẩm, danh mục vật liệu (Bill of Materials – BOM), mua sắm, và chuỗi cung ứng, việc hiểu rõ vấn đề trước khi tìm giải pháp là hết sức quan trọng. Các phương pháp tiếp cận cơ bản mà các công ty sử dụng để giải quyết vấn đề của mình bao gồm:

  1. Nhảy đến một “danh từ” đã biết: Xác định vấn đề với một trong những danh mục sản phẩm hiện có, thường được biểu diễn bằng các từ viết tắt ba chữ cái như CAD (Computer-Aided Design), PDM (Product Data Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), QMS (Quality Management System), v.v.
  2. Lựa chọn triển khai một “mẫu” quen thuộc: Thường liên quan đến việc tự động hóa quy trình thủ công hiện tại sử dụng phần mềm được thiết kế cho một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ bao gồm xuất dữ liệu sang Excel, chuyển dữ liệu từ Chương trình A sang Chương trình B, hoặc tổ chức “tệp” hoặc “tài liệu” tại một vị trí được chỉ định.
  3. Tìm cách hỗ trợ một quy trình cụ thể: Như Phát triển Sản phẩm Mới, Định giá, Chuỗi Cung Ứng, Mua sắm, v.v. Điều này liên quan đến việc nhận diện một vấn đề (hoặc nhiều vấn đề) và sau đó xác định “giải pháp” nào có thể khắc phục nó.

Các công ty lựa chọn phương pháp thứ ba thường có lợi thế rõ ràng hơn, đặc biệt so với những doanh nghiệp chỉ tìm mua phần mềm “hộp tính năng” hoặc cố gắng số hóa một hệ thống tài liệu giấy hoặc điện tử hỗn loạn.

Tập trung vào Dữ liệu và Quy trình

Nhìn lại 20 năm qua, có xu hướng đáng chú ý trong việc đặt “dữ liệu” vào trung tâm của hoạt động kinh doanh. Sự phân biệt này đặt các công ty kỹ thuật số hiện đại khác biệt so với các doanh nghiệp truyền thống. Quan sát cách các doanh nghiệp trong các ngành như vận tải, mạng xã hội, bất động sản, v.v., đầu tiên xác định dữ liệu của họ và sau đó thiết lập các quy trình kinh doanh phụ thuộc vào dữ liệu này.

Ngược lại, nhiều công ty sản xuất từ thời kỳ trước kỹ thuật số coi dữ liệu là thứ yếu. Đối với họ, dữ liệu chỉ là “kết quả” của quy trình; ví dụ, các tệp CAD xuất hiện từ quy trình thiết kế, trong khi BOM mua hàng là kết quả từ nỗ lực của bộ phận mua hàng. Thách thức chính mà họ đối mặt là khả năng cấu trúc quy trình và doanh nghiệp xung quanh dữ liệu.

Khi chúng ta chuyển mình sâu hơn vào kỷ nguyên kỹ thuật số, tôi tin rằng các công ty nên ưu tiên dữ liệu. Họ nên phác thảo cách họ hoạt động và sản phẩm (hoặc dịch vụ) của họ có thể được biểu diễn số hóa. Một khi đạt được, cách tiếp cận của họ trong việc tìm kiếm giải pháp sẽ thay đổi. Thay vì chỉ xem xét cách “tích hợp PDM, PLM và QMS với Quy trình Lưu thông Tài liệu”, các doanh nghiệp sẽ định rõ tất cả các yếu tố dữ liệu mô tả sản phẩm của họ, suy nghĩ về dòng quy trình và thiết lập các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) để đánh giá hiệu quả quy trình.

Kiểm thử Đánh giá Kỹ thuật (EVT), Kiểm thử Đánh giá Thiết kế (DVT), và Kiểm thử Đánh giá Sản xuất (PVT)
Kiểm thử Đánh giá Kỹ thuật (EVT), Kiểm thử Đánh giá Thiết kế (DVT), và Kiểm thử Đánh giá Sản xuất (PVT)

Teamcenter: Tiên Phong Trong Mô Hình Phát Triển Sản Phẩm Mới

Tại Thanh PLM, chúng tôi ủng hộ quan điểm rằng các công ty có thể cấu trúc quy trình của mình xung quanh dữ liệu thông qua phát triển linh hoạt giai đoạn (phased agile development). Thông thường, hành trình của bạn với Teamcenter bắt đầu bằng việc xác định các đối tượng dữ liệu như Item, Danh mục, BOM (Bill of Materials), Nhà cung cấp, v.v. Khi dữ liệu cơ bản này đã được xác định, bước tiếp theo bao gồm việc thu thập và tạo dữ liệu bổ sung. Sau khi thành công trong việc thiết lập cách lưu trữ dữ liệu này, các công ty phải đối mặt với việc tổ chức quy trình.

Teamcenter hỗ trợ đội ngũ của bạn trong việc tối ưu hóa quy trình phát triển sản phẩm mới. Điều này được thực hiện thông qua việc kết hợp nhiều nhiệm vụ và tạo điều kiện cho việc chia sẻ dữ liệu giữa các người dùng, cho phép họ tích cực tham gia và hành động dựa trên dữ liệu này. Dưới đây là một số hoạt động tiêu chuẩn mà người dùng Teamcenter coi là quan trọng:

  • Xác định cấu trúc sản phẩm, bao gồm từng mục.
  • Tổ chức danh mục mặt hàng.
  • Quản lý tệp hoặc tìm nguồn từ các kho dữ liệu đám mây.
  • Ghi lại cấu trúc sản phẩm cùng với các tệp liên quan.
  • Thực hiện các phân tích, như đánh giá chi phí.
  • Xác định nhà cung cấp, và lập kế hoạch sản xuất cùng đơn đặt hàng (PO – Purchase Orders).

Việc triển khai sổ tay PLM của công ty là hết sức quan trọng. Bằng cách tạo một sổ tay, các công ty có thể chuyển từ việc tìm kiếm một “danh từ” và “chọn các tính năng trong danh sách PLM” sang phân tích và hiểu rõ vấn đề họ muốn giải quyết. Tại thư viện đào tạo Teamcenter, chúng tôi đã phát triển một chương trình đào tạo nhập môn giúp các công ty khám phá những vấn đề họ cần giải quyết và cách tiếp cận chúng một cách linh hoạt.

Kết Luận

Việc hiểu biết về dữ liệu và quy trình là yếu tố quan trọng nhất. Cố gắng “đoán” từ viết tắt ba chữ cái phù hợp với nhu cầu của bạn là một cách tiếp cận rủi ro, đặc biệt trong thập kỷ 2020. Sự chuyển đổi số tập trung vào việc xác định dữ liệu, tổ chức dòng thông tin và xác định cách một công ty có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đã được định nghĩa số hóa.

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *