PLM VS ERP – OPPORTUNITIES TO GROW

Tối Ưu Hóa Doanh Nghiệp với PLM: Vì Sao Không?

Trong bối cảnh công nghiệp hiện đại, việc quản lý sản phẩm và dịch vụ ngày càng trở nên phức tạp và yêu cầu sự chính xác cao. Trong khi ERP (Enterprise Resource Planning – Kế hoạch Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp) đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc quản lý tài chính và nguyên vật liệu của nhiều công ty, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE/PLM lại đặt câu hỏi: Tại sao PLM (Product Lifecycle Management – Quản lý Vòng đời Sản phẩm) không được coi là trung tâm của vũ trụ trong doanh nghiệp? Cùng khám phá lý do và tầm quan trọng của PLM trong việc định hình tương lai của doanh nghiệp.

Chiến Lược PLM: Không Chỉ Là Hệ Thống

ERP và PLM: Sự Khác Biệt Cơ Bản

ERP đã có mặt từ lâu và đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các giao dịch tài chính cũng như quản lý nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất. Tuy nhiên, ERP lại không thích hợp hoặc thậm chí là không thể quản lý nội dung liên quan đến sản phẩm và quy trình sản xuất, bao gồm thiết kế, bản vẽ và tài liệu, là những yếu tố quan trọng tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Sức Mạnh Của PLM Trong Chuyển Đổi Số

Những người tiên phong trong chuyển đổi số biết rằng, khi được sử dụng và liên kết đúng cách, hệ thống PLM có thể:

  1. Đảm bảo dữ liệu chính xác trong ERP và các hệ thống doanh nghiệp khác.
  2. Theo dõi các chỉ số quan trọng như số lượng thay đổi, số lượng phần/bản liệt kê vật liệu (BOMs), v.v.
  3. Giảm chi phí do chất lượng kém.
  4. Tạo vòng phản hồi từ sản xuất và chuỗi cung ứng về kỹ thuật.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là PLM không nhất thiết phải là trung tâm của vũ trụ tại doanh nghiệp bạn, nhưng nó nên quan trọng đến mức quản lý cấp cao và các giám đốc điều hành cần nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của nó.

Làm Thế Nào Để Nâng Cao Vai Trò Của PLM?

Chúng ta cần phải thúc đẩy ý thức về tầm quan trọng của PLM để nó có thể được coi trọng ngang bằng với hệ thống ERP trong mắt đội ngũ lãnh đạo. Lịch sử cho thấy, các công ty thường tập trung vào tài chính và ưu tiên cho ERP, trong khi PLM – thường được biết đến dưới dạng Quản lý Dữ liệu Kỹ thuật (PDM) – lại chỉ được coi là công cụ kỹ thuật.

ERP mang lại cái nhìn trực quan về tình hình tài chính của công ty, nhưng một chiến lược PLM toàn diện (không chỉ là hệ thống mà là cách tiếp cận và cơ sở hạ tầng từ đầu đến cuối) là cần thiết để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của bạn trở nên tương lai-proof – tốt hơn và cạnh tranh hơn.

Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số
Digital Twins: Kết nối khoảng cách giữa Thế giới Vật lý và Kỹ thuật số

Chiến Lược PLM: Không Chỉ Là Hệ Thống

Để sản phẩm và dịch vụ của bạn trở nên bền vững với tương lai, bạn cần một chiến lược PLM – không chỉ là một hệ thống mà là một cách tiếp cận và cơ sở hạ tầng toàn diện. Bạn cũng cần kết nối với khách hàng của mình (qua CRM – Customer Relationship Management), sản phẩm kết nối (IoT – Internet of Things), và chi tiết sản xuất (MES – Manufacturing Execution System).

Trong doanh nghiệp hiện đại, các hệ thống này được kết nối và hỗ trợ dòng giá trị – con người và quy trình lên hàng đầu, sau đó mới đến công cụ.

Kết Luận

PLM đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của doanh nghiệp. Việc tăng cường nhận thức và hiểu biết về PLM, cũng như việc triển khai chiến lược PLM toàn diện, sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ cải thiện quản lý vòng đời sản phẩm mà còn tối ưu hóa các quy trình kinh doanh khác. Đã đến lúc các tổ chức và CIO cần nhìn nhận lại vị trí và vai trò của PLM trong bối cảnh tổng thể của doanh nghiệp, để không chỉ đuổi theo lợi nhuận ngắn hạn mà còn hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *