Kiểm thử Đánh giá Kỹ thuật (EVT), Kiểm thử Đánh giá Thiết kế (DVT), và Kiểm thử Đánh giá Sản xuất (PVT)

Tầm Quan Trọng Của Các Giai Đoạn Kiểm Thử Trong Phát Triển Sản Phẩm: EVT, DVT, và PVT

Quá trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến sản xuất hàng loạt không chỉ là một hành trình phức tạp mà còn đầy rẫy thách thức. Yếu tố then chốt quyết định sự thành công của việc ra mắt sản phẩm chính là kiểm thử. Kiểm thử không chỉ là bước cuối cùng trước khi sản phẩm được phát hành, mà quan trọng hơn, đó là chuỗi các giai đoạn chiến lược đảm bảo tính năng, độ tin cậy và sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt. Ba giai đoạn kiểm thử chính cần được thực hiện trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt bao gồm Kiểm thử Đánh giá Kỹ thuật (EVT-Engineering Validation Testing), Kiểm thử Đánh giá Thiết kế (DVT-Design Validation Testing), và Kiểm thử Đánh giá Sản xuất (PVT-Production Validation Testing).

Kiểm thử Đánh giá Kỹ thuật (EVT), Kiểm thử Đánh giá Thiết kế (DVT), và Kiểm thử Đánh giá Sản xuất (PVT)
Kiểm thử Đánh giá Kỹ thuật (EVT), Kiểm thử Đánh giá Thiết kế (DVT), và Kiểm thử Đánh giá Sản xuất (PVT)

Giai Đoạn 1: Kiểm thử Đánh giá Kỹ thuật (EVT)

EVT là giai đoạn đầu tiên, diễn ra ngay sau khi thiết kế sản phẩm được hoàn thiện. Ở giai đoạn này, sản phẩm sẽ được kiểm tra dựa trên các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (PRD). Mục tiêu của EVT là xác định và khắc phục những thiếu sót hoặc hạn chế của từng bộ phận, trước khi chúng được lắp ráp với nhau. EVT giúp chuyển đổi thiết kế từ lý thuyết sang vật lý, làm cơ sở cho sự phát triển sản phẩm.

 • Số lượng EVT: 20 – 50 đơn vị
 • Thời gian EVT: Khoảng 5 tuần

EVT không chỉ kiểm tra một lần mà là quá trình lặp đi lặp lại. Khi phát hiện thiếu sót, kỹ sư cần đề xuất thay đổi và tạo mẫu thử nghiệm để kiểm tra hiệu suất và đảm bảo chúng phù hợp với PRD.

EVT được coi là nền tảng của việc phát triển sản phẩm vì nó kiểm tra chất lượng của từng bộ phận. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và giảm nhu cầu làm lại nếu các bộ phận không đạt được mức chất lượng yêu cầu.

Giai đoạn 2: Kiểm thử Đánh giá Thiết kế (DVT)

Sau khi xác định rằng mỗi bộ phận của sản phẩm đều đạt chất lượng chấp nhận được, chúng ta chuyển sự chú ý sang việc kết hợp các bộ phận đã được kiểm tra trong giai đoạn EVT với các yêu cầu về mặt thẩm mỹ. DVT được coi là cầu nối giữa các bộ phận đã được xác nhận trong EVT với một hệ thống hoàn chỉnh và chức năng.

Mục tiêu trong giai đoạn DVT là để xác minh rằng thiết kế của sản phẩm đáp ứng được chức năng và hiệu suất mong muốn. Quá trình này không chỉ xem xét các bộ phận riêng lẻ mà còn đánh giá toàn diện sản phẩm. Các bài kiểm tra phổ biến trong giai đoạn này bao gồm:

 • Thử nghiệm rơi
 • Thử nghiệm chịu nhiệt
 • Thử nghiệm vòng đời sản phẩm
 • Thử nghiệm độ bền
 • Thử nghiệm chức năng

Tương tự như các bước được thực hiện trong EVT, DVT yêu cầu sự hợp tác giữa nhiều đội ngũ, bao gồm kỹ sư thiết kế, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, và nhiều hơn nữa, để đảm bảo rằng các mẫu thử được tạo ra đạt chất lượng chấp nhận được.

Các mẫu thử được tạo ra trong giai đoạn này cũng có thể được sử dụng cho mục đích chứng nhận và tiếp thị, để chứng minh sự cải thiện và đạt được các mốc quan trọng.

 • Số lượng DVT: 50 – 100 đơn vị
 • Thời gian DVT: 6 – 8 tuần

Nếu các bài kiểm tra EVT thành công, bạn sẽ có “đèn xanh” để chuyển sang giai đoạn kiểm thử PVT, tiến một bước gần hơn đến việc ra mắt sản phẩm thành công.

Giai Đoạn 3: Kiểm thử Đánh giá Sản xuất (PVT)

Các bài kiểm tra PVT đóng vai trò là tuyến phòng thủ cuối cùng trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Mục tiêu của các bài kiểm tra này không chỉ là đảm bảo sản phẩm hoạt động chức năng và được làm theo đúng thông số kỹ thuật, mà còn đảm bảo sản phẩm có thể được sản xuất hàng loạt. PVT là các bài kiểm tra trên sản phẩm đang trong quá trình sản xuất và thường được thực hiện trong đợt chạy thử nghiệm.

Trong khi các bài kiểm tra EVT và DVT tập trung vào cả các bộ phận và sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh, PVT lại nghiên cứu thêm một bước nữa, đó là quy trình sản xuất. Giai đoạn này đảm bảo rằng sản phẩm có thể được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn và chất lượng nhất quán.

PVT làm nổi bật các quy trình có thể trở thành điểm nghẽn khi quy mô sản xuất tăng lên. Điều này có thể bao gồm mọi thứ từ các vấn đề trong quy trình sản xuất đến các vấn đề liên quan đến các bộ phận hoặc cấu kiện phụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp.

 • Số lượng PVT: 15 – 25% của đơn hàng đầu tiên
 • Thời gian PVT: 2 tuần

Một PVT thành công đánh dấu sự chấp thuận cuối cùng, nghĩa là bạn cuối cùng cũng có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt sản phẩm cho khách hàng của mình.

Kết luận

Đôi khi, trong quá trình phát triển sản phẩm, mọi người muốn vượt lên trước. Họ có thể bỏ qua các bài kiểm tra và giả định rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, việc bỏ qua các bước này có thể tạm thời đưa bạn về phía trước, nhưng số lượng công việc sửa chữa và chi phí phát sinh khi có sự cố sẽ đưa bạn trở lại vị trí ban đầu.

Thực hiện đúng và đầy đủ các bước EVT, DVT, và PVT tạo nên một bộ ba không thể phá vỡ, đảm bảo sản phẩm sẽ thành công từ khái niệm đến khi ra mắt thị trường.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *