Tác động Của SaaS PLM Hiện Đại Đối Với Kỹ Sư Sử Dụng Công Cụ MCAD và ECAD Trên Đám Mây

Tác động Của SaaS PLM Hiện Đại Đối Với Kỹ Sư Sử Dụng Công Cụ MCAD và ECAD Trên Đám Mây

Trong thời đại của những thiết kế đa ngành nghề, việc tạo ra các sản phẩm chỉ đơn thuần về cơ khí đã trở nên lạc hậu. Thay vào đó, sự kết hợp của cơ khí, điện tử và phần mềm đã mở ra kỷ nguyên mới cho những sản phẩm sáng tạo, đột phá. Tuy nhiên, sự hợp nhất này cũng đem lại không ít thách thức cho các tổ chức phát triển sản phẩm, đặc biệt là về tích hợp dữ liệu.

Trước đây, các kỹ sư thường dựa vào các tệp thiết kế máy tính hỗ trợ cơ khí (MCAD) để lưu trữ thông tin liên quan đến thiết kế cơ khí, và các tệp thiết kế máy tính hỗ trợ điện tử (ECAD) để lưu trữ dữ liệu liên quan đến thiết kế hệ thống điện tử. Các công cụ quản lý vòng đời sản phẩm (Product Lifecycle Management – PLM) và quản lý dữ liệu sản phẩm (Product Data Management – PDM) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các tệp này và đảm bảo trao đổi dữ liệu mượt mà giữa hệ thống MCAD và ECAD.

Tác động Của SaaS PLM Hiện Đại Đối Với Kỹ Sư Sử Dụng Công Cụ MCAD và ECAD Trên Đám Mây
Tác động Của SaaS PLM Hiện Đại Đối Với Kỹ Sư Sử Dụng Công Cụ MCAD và ECAD Trên Đám Mây

Tuy nhiên, với sự chuyển dịch sang các giải pháp dựa trên đám mây, dữ liệu giờ đây được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu riêng biệt, làm cho việc quản lý dữ liệu trở nên phức tạp và thách thức hơn. Khi các lĩnh vực sử dụng các giải pháp PDM đám mây riêng biệt, vấn đề về ngăn cách dữ liệu, kiểm soát phiên bản và các trở ngại trong hợp tác xuất hiện.

Những thách thức này trở nên rõ ràng đối với cơ sở dữ liệu MCAD và ECAD. Các giải pháp PLM SaaS hiện đại nhằm tích hợp đúng cách các dịch vụ CAD đám mây này để cải thiện dòng chảy dữ liệu, thiết kế và quy trình làm việc đa ngành. Những công cụ PLM này giúp các tổ chức kết nối các lĩnh vực chuyên môn, tập trung quản lý dữ liệu và tăng cường hợp tác giữa nhiều công cụ thiết kế.

Trong bài viết của tôi, tôi muốn khám phá sự phức tạp ngày càng tăng của thiết kế sản phẩm hiện đại, tính chất đa ngành của kỹ thuật và sự cần thiết phải tích hợp dữ liệu từ các công cụ thiết kế khác nhau, như MCAD và ECAD. Sau đó, bài viết sẽ thảo luận về những thách thức khi làm việc với nhiều dịch vụ thiết kế trực tuyến (đám mây).

Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn có đang sử dụng nhiều hệ thống CAD trên máy tính để bàn không? Hay bạn đang sử dụng nhiều hệ thống CAD trên đám mây?

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *