quản lý công việc đang thực hiện (Work-In-Progress - WIP)

Cập Nhật Mới Trong Quản Lý Công Việc Đang Thực Hiện!

Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một khía cạnh đầy tính đột phá trong lĩnh vực quản lý công việc đang thực hiện (Work-In-Progress – WIP), đó chính là vai trò không thể thay thế của chuỗi công việc (sequences) trong việc theo dõi và quản lý sự tiến triển của các dự án.

Trong ngành công nghiệp của chúng tôi, sự chú trọng vào quản lý tiến độ công việc là một yếu tố quyết định, và ở đây, các chuỗi công việc đóng vai trò như một chuỗi các lần lặp (iterations) động, ghi nhận mọi chi tiết từ tính chất (properties) đến các mối quan hệ (relations) của đối tượng công việc.

Xét về bản chất, chuỗi công việc có thể được hiểu như những bức ảnh chụp toàn cảnh (comprehensive snapshots), thể hiện không chỉ là các phiên bản tập tin, mà là toàn bộ thông tin về một đối tượng tại một cột mốc cụ thể.

quản lý công việc đang thực hiện (Work-In-Progress - WIP)
quản lý công việc đang thực hiện (Work-In-Progress – WIP)

Điểm nổi bật của chuỗi công việc bao gồm:

📈 Ghi Chép Thay Đổi (Record of Changes): Một cách cẩn thận, chuỗi công việc ghi lại mọi sự điều chỉnh, tạo nên một dòng thời gian chi tiết cho công việc đang thực hiện.

🔒 Chuỗi Mặc Định (Default Sequences): Ngay từ khởi đầu, mỗi lần sửa đổi (item revision) đều được gán một chuỗi mặc định tự động, nó trở thành trung tâm hoạt động chính của chúng tôi. Các hành động kiểm tra (checkout actions) giữ cho chuỗi này luôn được cập nhật, với ID mới nhất là mặc định.

🌟 Hoàn Thành và Phát Hành (Completion & Release): Mỗi chuỗi đánh dấu sự hoàn thành của một phần công việc, tượng trưng cho một điểm đặc biệt trong quá trình phát triển của đối tượng công việc, khi nó sẵn sàng cho việc phát hành.

🔄 Không Theo Dõi Tăng Dần (No Incremental Tracking): Trái ngược với các phiên bản, chuỗi công việc không tập trung vào việc theo dõi sự thay đổi theo từng bước, mà là việc ghi nhận toàn bộ hình ảnh của đối tượng tại những khoảng thời gian cụ thể.

🚫 Chỉ Một Chuỗi Hoạt Động (One Active Sequence): Trong mọi thời điểm, chỉ có một chuỗi là hoạt động và đó chính là chuỗi mặc định – đóng vai trò chính trong việc kiểm tra vào và ra.

🔄🛠 Hủy Kiểm Tra Ra (Canceling Checkout): Trong trường hợp cần quay lại bước trước, việc hủy bỏ kiểm tra ra sẽ làm giảm ID của chuỗi, loại bỏ mọi thay đổi chưa được lưu.

Chuỗi công việc là công cụ chủ chốt cho quản lý công việc đang thực hiện một cách hiệu quả, giúp chúng tôi tránh xa khỏi sự hỗn loạn của việc thay đổi liên tục không theo trật tự. Chúng tạo ra lộ trình rõ ràng cho sự phát triển của đối tượng công việc.

Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và phản hồi từ quý vị về cách thức mà chuỗi công việc hoặc các phương pháp tương tự đã làm thay đổi cách thức quản lý công việc đang thực hiện của bạn. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới để chúng ta có thể cùng nhau phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa!

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *