Phân Tích Mô Phỏng CFD cho Tàu Thuyền

Phân Tích Mô Phỏng CFD cho Tàu Thuyền 🚤

CFD (Computational Fluid Dynamics) là một công cụ mô phỏng mạnh mẽ cho ngành kỹ thuật thủy lực. Đối với những ai chưa từng thấy mô phỏng CFD cho tàu thuyền, bạn có bao giờ tự hỏi lưới mô phỏng (mesh) thực hiện những gì trong quá trình mô phỏng?

  1. Phương Pháp 6DOF 🚤: Bạn bắt đầu với phương pháp 6DOF (6 bậc tự do), nghĩa là mô hình của bạn có thể di chuyển tự do trong không gian. Điều này tạo ra độ chính xác cao khi mô phỏng các chuyển động của tàu trên biển.
  2. Tạo Hai Lưới Mô Phỏng 🕸:
    • Lưới thứ nhất dành cho biển: Lưới này có thể xem xét tốc độ trung bình của tàu, gió hoặc thậm chí là sóng biển.
    • Lưới thứ hai được gắn liền với tàu đang di chuyển. Lưới này rất quan trọng trong việc phân tích cách tàu tương tác với môi trường xung quanh.
  3. Chuyển Động Thẳng 🛳: Trong hầu hết các trường hợp, tàu chỉ di chuyển lên xuống và đu đưa theo sóng. Tuy nhiên, mô phỏng này không đơn giản như nó trông.
  4. Phương Pháp Eulerian Đa Pha 🌊: Bạn cần áp dụng phương pháp này để mô phỏng đúng các hiện tượng liên quan đến tàu và biển. Bạn có thể tinh chỉnh nó! Mô hình fluid film giúp nắm bắt hiệu ứng làm ướt thân tàu và có lẽ cả cấu trúc trên tàu. Mô hình Lagrangian phù hợp cho việc mô phỏng những giọt nước bay vọt lên.

📣 Trải Nghiệm của Bạn
Bạn đã từng mô phỏng tàu thuyền bằng CFD chưa? Có bí quyết hay độ phức tạp nào trong mô phỏng của bạn mà trên bề ngoại trở nên “đơn giản” nhưng thực sự khó khăn khi thực hiện? Hãy chia sẻ với chúng tôi!

Link tham khảo

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *