UlsteinCFDvstank 1024x325 1

Phân tích Động lực học chất lỏng tính toán (CFD) trên thuyền cho sự an toàn của hành khách 🌊

Tôi vừa tìm thấy hình minh họa này trong kho lưu trữ nội bộ của chúng tôi và tôi vẫn đang tự hỏi chúng ta có thể thấy gì ở đây. Chắc chắn, tôi biết mô phỏng ở bên trái.
💧 Đó là một Mô phỏng Đa pha – Thể tích Chất lỏng.
🕸 đáng tiếc, bạn có thể nhìn thấy giao diện giữa vùng Lưới Bao quanh và vùng xung quanh. Mặc dù đây là một cách tiếp cận hiệu quả cực kỳ để tăng tốc độ mô phỏng, nó trông hơi không thực tế ở giao diện.
🔜 Các kỹ sư CFD! Nếu bạn gặp vấn đề tương tự về hình ảnh hóa, hãy liên hệ với tôi, tôi đã tìm ra cách giải quyết này 😁
🚤 trường hợp sử dụng cũng rõ ràng – thử nghiệm tốc độ thuyền với sóng.

🤷‍♂️ Nhưng cái gì ở bên phải? Đó là Simcenter Madymo – công cụ của chúng tôi dành cho các mô phỏng thử nghiệm va chạm, các mô hình con người trông quá quen thuộc (btw chúng ta có tên cho chúng không? Như ThanhA và ThanhB ?)

Chúng ta có thể học được gì từ điều này?
🙅‍♀️ những con sóng này quá cao so với tốc độ. Thuyền cần giảm nhẹ. Hành khách có thể bị thương! Kết luận của bạn là gì? Hãy cho tôi biết!

https://blogs.sw.siemens.com/simcenter/six-myths-of-cfd-for-ship-design/

#simcenter #starccm #vof #simulation #marinecfd

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *