Digital thread Plm Inegrator

Ưu điểm của Quản lý vòng đời sản phẩm linh hoạt 

Eco friendly PLM
Eco friendly PLM

Ngày nay, việc tiếp nhận rộng rãi phương pháp Agile chứng tỏ tầm quan trọng của sự linh hoạt và khả năng thích nghi trong thế giới số nhanh chóng. Lợi ích của việc triển khai PLM theo phong cách Agile bao gồm:

  • Tập trung vào mục tiêu: Bắt đầu bằng việc làm việc với khách hàng để xác định “câu chuyện người dùng”. Những câu chuyện này được ưu tiên và sắp xếp thành “sprints”. Sau mỗi sprint, khách hàng nhận được các tính năng hoạt động có thể sử dụng ngay lập tức.
  • Tham gia của các bên liên quan: Agile cung cấp cơ hội cho sự tham gia của các bên liên quan trước, trong và sau mỗi sprint. Việc cung cấp phần mềm hoạt động sớm và thường xuyên tăng sự tin tưởng của các bên liên quan vào khả năng của đội ngũ và khuyến khích họ tham gia sâu hơn vào dự án.
  • Chất lượng giải pháp: Việc kiểm thử được tích hợp xuyên suốt quá trình, cho phép kiểm tra sớm và thường xuyên các tính năng mới. Tính năng hoàn thiện có thể được sử dụng ngay lập tức. Nếu gặp vấn đề, nó sẽ được giải quyết trong sprint tiếp theo.
  • Chi phí & lịch trình dễ dự đoán: chi phí dễ dự đoán và chỉ giới hạn trong khối lượng công việc mà đội ngũ có thể thực hiện trong khoảng thời gian cố định. Kết hợp với báo giá cung cấp cho khách hàng trước mỗi Sprint, khách hàng có thể hiểu rõ hơn về chi phí dự kiến cho mỗi tính năng, giúp cải thiện quyết định về ưu tiên tính năng và nhu cầu cho các vòng lặp thêm vào.
  • Cho phép thay đổi: Đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu trước đây không được nghĩ tới. Sự thay đổi được mong đợi và chấp nhận. Vì tính năng được hoàn thiện trong một sprint, nên tập trung vào các sprint tiếp theo có thể được thay đổi để bao gồm các tính năng trở nên quan trọng hơn hoặc cần sớm hơn.
  • Thay đổi con người: Một trong những lợi ích lớn nhất của Agile là khả năng tạo ra những thành công nhanh chóng và cho mọi người thấy rằng “từ những hạt giống nhỏ, có thể mọc lên những cây lớn”. Nó cho phép mọi người thay đổi dần dần và tạo ra đà.

Không thể tưởng tượng việc triển khai PLM theo bất kỳ cách nào khác!

Và một số thách thức:

  • Triển khai Agile cho dự án PLM đòi hỏi sự tham gia chủ động và tập trung của khách hàng do phong cách giao hàng lặp đi lặp lại và phản hồi liên tục; vì vậy, việc truy cập hạn chế hoặc kịp thời đến khách hàng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch giao hàng của dự án.
  • Không phù hợp cho các công ty lớn nơi quyết định phức tạp và sự chống đối thay đổi là chủ yếu.
  • Đôi khi, việc dự đoán nỗ lực như chi phí, thời gian và nguồn lực ở giai đoạn đầu của dự án trở nên khó khăn khi mọi thứ tiếp tục phát triển khi các vòng lặp khác nhau được giao cho khách hàng.
Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *