car aerodynamics CFD studies

Phân tích Động lực học Bên ngoài bằng Simcenter STAR-CCM+: Ứng dụng CFD trong Ngành Ô tô

Động lực học không khí bên ngoài xe hơi là một yếu tố quan trọng đối với hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu của xe. Với sự phát triển của công nghệ và phần mềm mô phỏng, việc phân tích động lực học không khí trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô phỏng CFD (Computational Fluid Dynamics) bên ngoài xe hơi sử dụng Simcenter STAR-CCM+ từ Siemens.

Chi tiết Mô phỏng:

  1. Dạng mô phỏng: Mô phỏng đường thẳng, chỉ mô phỏng một nửa xe và sau đó được phản chiếu.
  2. Lưới mô phỏng: Với tổng cộng 33 triệu ô lưới trimmer kết hợp với 8-10 lớp lưới hình lăng trụ. Đặc biệt, có hai khu vực riêng biệt dành cho bánh xe với tổng cộng 3 triệu ô lưới dạng đa giác (poly mesh).
  3. Mô hình gió: Sử dụng mô hình gió k-omega SST (menter) được điều chỉnh, với các hệ số a1 và realizability được thay đổi theo hướng dẫn tốt nhất của Siemens.
  4. Bộ giải: Sử dụng bộ giải kết hợp.
  5. Loại mô phỏng: Mô phỏng ổn định.
  6. Phương trình trạng thái mật độ: Sử dụng phương trình trạng thái mật độ cố định, với vận tốc đầu vào là 16.67 m/s.

Để biết thêm chi tiết, mời bạn truy cập: Bài viết về Động lực học Ô tô bằng CFD

Lời cảm ơn: Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Stephen Groß – người đã có những đóng góp vô cùng quý giá cho việc mô phỏng này.

 

Mong rằng với những thông tin trên, bạn sẽ có cái nhìn sâu hơn về việc ứng dụng CFD trong ngành công nghiệp ô tô, cũng như những đóng góp của Siemens qua Simcenter STAR-CCM+.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *