BOM được sử dụng rộng rãi bởi các bộ phận khác nhau như sản xuất, kế toán, mua sắm, v.v.

Khám Phá Sức Mạnh của Tích Hợp Hai Chiều Trong Doanh Nghiệp: Hướng Tới Hoạt Động Liền Mạch

Trong bối cảnh sản xuất hiện đại đầy biến động, sự phối hợp liền mạch giữa các quy trình trong kỹ thuật sản phẩm, tài chính, thu mua, chuỗi cung ứng và sản xuất là yếu tố không thể thiếu. Một khía cạnh quan trọng thường được coi là nền tảng cho hiệu quả hoạt động chính là nhu cầu tích hợp hai chiều giữa các loại BOM khác nhau. Cụ thể, việc tích hợp EBOM (Engineering Bill of Materials), MBOM (Manufacturing Bill of Materials), BOP (Bill of Process), và Planning BOM là cần thiết để tạo ra một khuôn khổ hoạt động thống nhất và đồng bộ.

EBOM, là cơ sở của thiết kế sản phẩm, bao gồm các thông số kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật. Nó là bản thiết kế chỉ ra hình dạng, chức năng và tính năng của sản phẩm.

EBOM trong Phát triển Sản phẩm Hiện đại
EBOM trong Phát triển Sản phẩm Hiện đại

Để đảm bảo quá trình chuyển giao mượt mà từ thiết kế sang sản xuất, mối liên kết chắc chắn giữa EBOM và MBOM là rất quan trọng. Tích hợp hai chiều giúp cập nhật và thay đổi theo thời gian thực, cho phép nhà sản xuất nhanh chóng thích nghi với những thay đổi trong thiết kế mà không bị gián đoạn.

Trong khi đó, MBOM chuyển đổi ý đồ kỹ thuật thành định dạng thân thiện với sản xuất, chi tiết về vật liệu, quy trình và nguồn lực cần thiết cho sản xuất. Bằng cách căn chỉnh EBOM và MBOM, nhà sản xuất đã lấp đầy khoảng trống giữa thiết kế và sản xuất, loại bỏ những không nhất quán có thể dẫn đến lỗi đắt giá, chậm trễ và vấn đề về chất lượng.

Việc tích hợp BOP càng củng cố sự hợp tác này bằng cách chi tiết các bước và quy trình sản xuất. Căn chỉnh BOP với EBOM và MBOM đảm bảo rằng nhà máy sản xuất tuân thủ theo quy trình dự định, bảo đảm tính nhất quán và chất lượng sản phẩm. Sự kết nối này giảm thiểu rủi ro của sự không nhất quán giữa ý đồ thiết kế và sản xuất thực tế (giảm thiểu công việc sửa chữa và tăng hiệu quả).

EBOM, là cơ sở của thiết kế sản phẩm, bao gồm các thông số kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật. Nó là bản thiết kế chỉ ra hình dạng, chức năng và tính năng của sản phẩm.
EBOM, là cơ sở của thiết kế sản phẩm, bao gồm các thông số kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật. Nó là bản thiết kế chỉ ra hình dạng, chức năng và tính năng của sản phẩm.

Đồng thời, Planning BOM đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các khía cạnh thu mua và chuỗi cung ứng của hoạt động. Nó mô tả yêu cầu về vật liệu, thời gian dẫn và số lượng cần thiết cho kế hoạch sản xuất. Việc tích hợp Planning BOM với EBOM, MBOM và BOP giúp đơn giản hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, cung cấp cái nhìn toàn diện về nhu cầu nguồn lực. Điều này, đổi lại, cho phép dự báo nhu cầu chính xác, tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho và giảm thiểu tắc nghẽn sản xuất.

Xét về mặt tài chính, việc tích hợp các BOM này cũng mang lại lợi ích đáng kể. Sự hiển thị thời gian thực về chi phí vật liệu, chi phí sản xuất và phân bổ nguồn lực cho phép lập kế hoạch tài chính/chỉnh lý ngân sách một cách chính xác. Sự minh bạch này mở rộng ra các bộ phận, thúc đẩy trách nhiệm và quyết định có thông tin.

Tích hợp giữa các BOM tạo ra một dòng chảy thông tin và quy trình liền mạch, thúc đẩy sự hợp tác, giảm lỗi và tăng hiệu quả. Từ thiết kế sản phẩm đến thu mua, chuỗi cung ứng, sản xuất và tài chính, tích hợp này đảm bảo rằng mỗi bộ phận đều làm việc hài hòa với mục tiêu chung – cung cấp sản phẩm chất lượng cao đúng hạn và trong ngân sách.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *