A Simulation Study of an Electro Hydraulic Load Sensitive Variable Pressure Margin Diverter Synchronous Drive System with Time Varying Load Resistance

Hệ Thống Lái Đồng Bộ Điều Tiết Áp Suất Biến Đổi Với Simcenter Amesim: Bước Đột Phá Trong Công Nghệ Điện Khí Hóa

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hiện đại ngày càng hướng tới mục tiêu không phát thải, việc áp dụng công nghệ điện khí hóa trong các máy móc di động ngoài trời và hệ thống thủy lực công nghiệp đang mở ra một kỷ nguyên mới. Cụ thể, hệ thống thủy lực tốc độ biến đổi, hay còn gọi là Variable Speed Hydraulics, được dự đoán sẽ trở thành trụ cột phát triển của tương lai.

Đổi Mới Công Nghệ Thông Qua Hệ Thống Điều Tiết Áp Suất Đồng Bộ

Hệ thống lái đồng bộ điều tiết áp suất biến đổi, được giới thiệu qua Simcenter Amesim, là một minh chứng cho sự đổi mới này. Bằng cách thay thế van điều tiết áp suất thông thường bằng van điều tiết áp suất solenoid, hệ thống này không chỉ cải thiện tốc độ phản hồi mà còn giảm thiểu ảnh hưởng của tải thay đổi theo thời gian đối với hệ thống đồng bộ.

Hệ thống lái đồng bộ dẫn động thủy lực điện tử cảm biến tải mới (EHLS – Electro-Hydraulic Load-Sensitive) kết hợp van phân phối và hệ thống dẫn động đồng bộ EHLS, đại diện cho một bước tiến lớn trong công nghệ thủy lực.

A Simulation Study of an Electro Hydraulic Load Sensitive Variable Pressure Margin Diverter Synchronous Drive System with Time Varying Load Resistance
Hệ Thống Lái Đồng Bộ Điều Tiết Áp Suất Biến Đổi Với Simcenter Amesim: Bước Đột Phá Trong Công Nghệ Điện Khí Hóa

Mô Phỏng và Kết Quả

Dựa trên chiến lược kiểm soát hệ thống và mô hình toán học của các thành phần, mô hình mô phỏng của các hệ thống EHLS, EHLS đồng bộ, và EHLS đồng bộ dẫn động với van phân phối đã được thiết lập sử dụng Amesim. Các kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống dẫn động EHLS không chỉ thực hiện được các chức năng cơ bản của hệ thống cảm biến tải mà còn có thể thực hiện điều khiển biên độ áp suất cảm biến tải biến đổi.

Hơn nữa, lỗi van phân phối của hệ thống diverter đã giảm 40.8%, và lỗi van phân phối sau khi bù đã giảm 52.6% khi các van đa hướng mở hoàn toàn.

Tầm Quan Trọng của Điện Khí Hóa và Sự Bền Vững

Sự phát triển của các hệ thống thủy lực điện tử cảm biến tải (EHLS) và hệ thống lái đồng bộ không chỉ là bước tiến trong công nghệ mà còn là một phần của quá trình điện khí hóa trong ngành công nghiệp. Quá trình này không những giúp giảm thiểu phát thải mà còn hỗ trợ việc sản xuất bền vững, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Kết Luận

Hệ thống lái đồng bộ điều tiết áp suất biến đổi qua Simcenter Amesim mở ra một chương mới trong công nghệ thủy lực, với khả năng điều khiển chính xác và hiệu quả năng lượng cao. Điều này không chỉ thể hiện sự đổi mới trong kỹ thuật mà còn đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh trong các ngành công nghiệp.

Link bài nghiên cứu: 📰 https://drive.google.com/file/d/1YTcrof48NeAI7qAsgZeLYhAmLdcsQkQk/view?usp=drive_link

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *