Engineering Change Notice

Trong bối cảnh nhanh chóng của thời đại số, việc quản lý thay đổi kỹ thuật ngày càng gặp nhiều khó khăn. Dưới đây là một số thách thức quen thuộc:

 • Giao tiếp và Hợp tác
 • Kiểm soát Phiên bản
 • Độ phức tạp của Quy trình
 • Phân tích Ảnh hưởng
 • Dấu vết
 • Tính kịp thời
 • Hiển thị Thay đổi
Engineering Change Notice
Engineering Change Notice

Với vai trò là một Chuyên viên Phân tích Doanh nghiệp, bạn có khả năng đề xuất giải pháp sử dụng Mô đun ECN (Engineering Change Notice) trong Teamcenter như sau:

 1. Tập trung Hợp tác: Nhiều đội ngũ có thể truy cập nền tảng để thảo luận, xem xét và bình luận về các yêu cầu thay đổi, đảm bảo mọi người đều hiểu đúng.
 2. Kiểm soát Phiên bản và Lịch sử: Đảm bảo theo dõi và ghi chép tất cả các thay đổi, giúp trong việc kiểm tra và quyết định.
 3. Tùy chỉnh Dòng công việc: Giải quyết độ phức tạp của quy trình và đảm bảo rằng thay đổi tuân theo các lối duyệt đúng.
 4. Công cụ Phân tích Ảnh hưởng: Giúp các đội ngũ đánh giá ảnh hưởng tiềm năng của các thay đổi đề xuất đối với các khía cạnh khác nhau của sản phẩm, giúp ra quyết định thông thái.
 5. Dấu vết và Tuân thủ: Mô đun ECN có thể duy trì dấu vết giữa các thay đổi, yêu cầu và yếu tố thiết kế. Điều này đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành, giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc không tuân thủ.
 6. Thông báo Tự động: Đảm bảo các bên liên quan được thông báo kịp thời về yêu cầu thay đổi, phê duyệt và thực hiện, giúp tính kịp thời.
 7. Bảng điều khiển Thời gian thực: Cung cấp cho các bên liên quan cái nhìn về tình trạng và tiến trình của các yêu cầu thay đổi, tăng cường tính minh bạch.

Hành động cần thực hiện

Khi đưa ra giải pháp, quan trọng là cần làm việc chặt chẽ với các đội ngũ kỹ thuật và các bên liên quan để tùy chỉnh Mô đun ECN phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty. Thường xuyên thu thập phản hồi và lặp lại giải pháp để đảm bảo chúng hiệu quả giải quyết các vấn đề đã xác định trong Quản lý Thay đổi Kỹ thuật.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *