AI + Digital Twins + PLM = Sự Kết Hợp Tạo Nên Doanh Nghiệp Thông Minh Hơn

Hãy khám phá một số ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong PLM mà, theo quan điểm của tôi, có thể tạo ra một ảnh hưởng đáng kể đối với sự phát triển hiện đại của công nghệ và công cụ.

Trí Tuệ Nhân Tạo Sẽ Thay Đổi PLM
Trí Tuệ Nhân Tạo Sẽ Thay Đổi PLM

1. Quản Lý Yêu Cầu và Tính Dấu Vết

Quản lý yêu cầu là một khía cạnh quan trọng của quá trình phát triển sản phẩm, vì nó liên quan đến việc thu thập, phân tích và xác định nhu cầu và mong đợi từ người sử dụng cuối cùng của sản phẩm. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khả năng tạo tóm tắt từ lượng lớn thông tin, tài liệu, video và các nguồn dữ liệu khác có thể mang lại một số đột phá cho công cụ quản lý và xác nhận yêu cầu được sử dụng trong phần mềm PLM.

2. Tái Sử Dụng Dữ Liệu Để Phát Triển Sản Phẩm Mới Nhanh Chóng

Khả năng tái sử dụng dữ liệu là thiết yếu cho việc phát triển sản phẩm hiệu quả, vì nó giúp các công ty tránh lặp lại công việc và giảm chi phí. Bao nhiêu lần bạn nhận ra rằng các kỹ sư tạo ra các phần mới chỉ vì họ không thể tìm thấy một phần đã tồn tại? Hệ thống quản lý dữ liệu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo có thể phân tích lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn để xác định mô hình và mối quan hệ nhằm đề xuất những gì có thể được tái sử dụng trong bối cảnh của một dự án mới. Hãy nghĩ về thiết kế có thể cấu hình, Danh mục vật tư và tái sử dụng nhà cung cấp.

3. Trợ Lý Ảo và Hỗ Trợ Khách Hàng

Trí tuệ nhân tạo có thể giúp cải thiện tất cả các khía cạnh của công việc PLM yêu cầu sự tương tác của con người với các mô hình đã định trước và thuật toán tối ưu hóa. Hãy nghĩ về trợ lý ảo trong việc lập kế hoạch họp, tổ chức công việc và lên lịch phê duyệt. Quá trình quản lý thay đổi có thể được tạo ra tự động mà không cần CCB (ban điều khiển thay đổi) sử dụng công cụ quy trình làm việc theo phong cách cũ.

4. Trải Nghiệm Người Dùng

Trong nhiều năm, các khía cạnh giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng của hệ thống PLM luôn bị áp đặt áp lực. Nhu cầu đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và làm cho công cụ dễ sử dụng và hiểu hơn đang rất cao. Mang trí tuệ nhân tạo vào thế giới giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng của hệ thống PLM có thể mở ra cách mới để hiểu vấn đề và công cụ mới để đơn giản hóa giao diện người dùng.

5. Trí Tuệ Lập Kế Hoạch

Trí tuệ nhân tạo có thể giúp nâng cao tầm quan trọng của công nghệ PLM bằng cách kích hoạt trí tuệ lập kế hoạch liên quan đến cấu hình phức tạp, cung và cầu và tối ưu hóa danh mục. Các thuật toán học máy có khả năng phân tích một lượng lớn dữ liệu, kết hợp thông tin thiết kế và thông tin liên quan đến khách hàng, và đề xuất các lối đi để tối ưu hóa thiết kế sản phẩm, lựa chọn nhà cung cấp và nhiều khía cạnh khác sẽ rất hữu ích.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *