BOM

Bill of Process (BOP) và Routing trong Sản Xuất: Tối Ưu Hóa Hiệu Suất và Chi Phí

Tầm Quan Trọng của Danh Mục Sản Phẩm và Quy Trình

Ngay cả những sản phẩm đơn giản nhất cũng có thể bao gồm nhiều thành phần phối hợp cùng nhau. Do đó, việc duy trì một danh sách đầy đủ các vật liệu và thành phần để sản xuất các sản phẩm này trở nên vô cùng quan trọng. Các nhà sản xuất sẽ chuẩn bị cẩn thận một Bill of Materials (BOM) và Bill of Process (BOP) để tổ chức và tối ưu hóa quy trình sản xuất, cũng như tìm kiếm các cơ hội để giảm giá thành BOM.

single bom 1536x857 1

Các Loại BOM

BOM thường được sử dụng trong thiết kế kỹ thuật, sản xuất, và nhiều lĩnh vực khác. Có một số loại BOM quan trọng bao gồm:

  • Concept BOM
  • Engineering BOM
  • Manufacturing BOM
  • Service BOM
  • Bill of Process
  • Unified BOM

Bill of Process (BOP) Là Gì?

BOP là một bản kế hoạch chi tiết, mô tả các bước tuần tự cần thiết để sản xuất sản phẩm. Nó không chỉ chứa thông tin về thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất mà còn bao gồm hướng dẫn cách sử dụng các công cụ và máy móc. Tất cả những thông tin này thường được tài liệu hóa trên một tờ routing để tổ chức các bước trong quá trình sản xuất và lắp ráp.

Sự Phát Triển của BOP

Trong các chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp, BOP truyền thống có khả năng hợp tác hạn chế có thể tạo ra các tắc nghẽn. Các công ty có nhiều nhà máy sản xuất thường tạo ra các BOP không chính thức cho từng đơn vị. Việc này, khi cần cập nhật, thường tốn nhiều thời gian và công sức, dẫn đến việc trễ hẹn trong sản xuất và lắp ráp. Vì vậy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp muốn tích hợp IT vào BOP, cho phép môi trường hợp tác toàn cầu.

BOM và BOP: Hai Phần của Một Hệ Thống

Một trong những lợi ích lớn nhất khi duy trì BOM và BOP là sự linh hoạt của chúng; chúng thực sự là những tài liệu động, có thể cập nhật theo thời gian. Bạn có thể tìm thấy cần phải cập nhật thứ tự và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tăng cường hiệu quả và giảm chi phí. Ví dụ, việc giảm giá thành BOM có thể được thực hiện thông qua việc nâng cấp vật liệu sử dụng trong sản xuất, làm tăng giá thành cho từng sản phẩm và do đó, tăng lợi nhuận tổng cộng.

Kết Luận

Duy trì BOM và BOP không chỉ giúp bạn theo dõi chính xác các thành phần và quy trình sản xuất mà còn giúp cải thiện khả năng tổ chức và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Hãy thiết kế hoặc xây dựng BOM và BOP của bạn từ cơ bản hoặc tạo mới từ đầu để cải thiện khả năng tổ chức và hiệu quả trong việc sản xuất và lắp ráp sản phẩm của bạn.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *