siemens xcelerator share overvie

Trong bối cảnh kinh doanh công nghiệp nhanh chóng ngày nay, bất kỳ đội phát triển nào cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để đưa sản phẩm đổi mới ra thị trường nhanh chóng. Mọi công ty sản xuất mà chúng tôi tiếp xúc đều đang tìm cách hoạt động nhanh chóng và sản xuất các sản phẩm tốt hơn với chi phí thấp hơn. Điều này dễ nói nhưng khó thực hiện. Việc phát triển sản phẩm là một quá trình khắc nghiệt và đòi hỏi sự cống hiến của cả đội ngũ. Một người có thể tạo ra thiết kế tốt nhất, nhưng không thể hoàn thành nó đúng hạn. Một sản phẩm đổi mới có thể thất bại khi mở rộng do vấn đề DfM (thiết kế để có thể sản xuất). Việc cung cấp phụ tùng trễ có thể dẫn đến việc phải trả phạt và mất khách hàng.

Khả năng phát triển và ra mắt sản phẩm mới nhanh chóng có thể mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể cho bất kỳ đội phát triển nào, cho phép các công ty luôn đi trước và đáp ứng được các yêu cầu khách hàng đang không ngừng thay đổi. Làm sao để đạt được điều đó? Trong loạt bài viết của tôi về Phát triển Sản phẩm Mới, tôi muốn cho bạn biết Teamcenter làm thế nào để giúp nhiều khách hàng, từ các công ty nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, hoạt động hiệu quả hơn và tăng tốc quy trình phát triển sản phẩm mới của họ.

Phát triển sản phẩm mới
Phát triển sản phẩm mới

Mắt xích Yếu nhất Sẽ Làm Yếu cả Chuỗi

Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và sản xuất, câu nói “mắt xích yếu nhất sẽ làm yếu cả chuỗi” có ý nghĩa rất lớn. Sự thành công của việc đưa sản phẩm mới ra thị trường phụ thuộc vào sự phối hợp và hợp tác liền mạch giữa các bộ phận. Đặc biệt là kỹ thuật và mua sắm. Chúng tôi đã học hỏi từ nhiều khách hàng của chúng tôi rằng việc thiếu liên kết giữa hai chức năng quan trọng này có thể gây ra chi phí đáng kể, cả về nguồn lực tài chính và thời gian.

Sự Chia Rẽ giữa Kỹ thuật và Mua sắm

Kỹ thuật và mua sắm là các trụ cột quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm và sản xuất. Đội ngũ kỹ thuật thiết kế và phát triển sản phẩm, tập trung vào chức năng, hiệu suất và chất lượng. Mặt khác, đội ngũ mua sắm và chuỗi cung ứng có trách nhiệm tìm kiếm các vật liệu, thành phần và dịch vụ cần thiết để đưa sản phẩm vào cuộc sống. Cả hai chức năng này đều liên kết và phụ thuộc lẫn nhau, nhưng sự không đồng nhất thường dẫn đến các trở ngại đáng kể.

Sự không liên kết giữa kỹ thuật và mua sắm là một vấn đề tốn kém và đau đớn. Khi kỹ thuật và mua sắm không hợp tác hiệu quả, các công ty phải đối mặt với những hậu quả tài chính và thời gian đáng kể. Đầu tiên, có nguy cơ mua các thành phần hoặc vật liệu không đáp ứng các thông số kỹ thuật của kỹ thuật, dẫn đến các sản phẩm lỗi, phải làm lại hoặc thậm chí phải thu hồi sản phẩm. Những lỗi như vậy có thể làm tổn hại đến uy tín của công ty, gây ra sự không hài lòng của khách hàng và mang lại các trách nhiệm tài chính đáng kể.

Thứ hai, việc giao tiếp không đầy đủ giữa kỹ thuật và mua sắm thường dẫn đến việc lập kế hoạch mua sắm không chính xác hoặc không đầy đủ. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ, khi mua sắm gặp khó khăn trong việc t acquisition các vật liệu và thành phần cần thiết đúng thời gian, gây ra các nút thắt sản xuất. Việc cung cấp trễ, các quyết định mua sắm được đưa ra gấp rút, và việc phụ thuộc vào các phương án vận chuyển tốn kém có thể làm tăng chi phí, làm giảm lợi nhuận và ảnh hưởng đến toàn bộ dự án.

Dòng Thông Tin Số – Kết Nối Kỹ Thuật và Mua Sắm

Đồng bộ hóa Kỹ Thuật và Mua Sắm: Để tránh những nguy cơ tốn kém từ việc tách rời giữa kỹ thuật và mua sắm, các tổ chức cần thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp giữa những bộ phận này. Dưới đây là một số chiến lược quan trọng để nối lại khoảng cách:

  • Tham gia Sớm: Mời các chuyên gia mua sắm và chuỗi cung ứng tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm ngay từ khi bắt đầu. Chuyên môn của họ có thể giúp xác định những thách thức tiềm năng về nguồn cung, tìm hiểu các vật liệu hoặc thành phần thay thế, và cung cấp ước tính chi phí và thời gian dự kiến.
  • Dữ liệu Chia Sẻ: Triển khai các hệ thống và công cụ tích hợp cho phép các đội ngũ kỹ thuật và mua sắm truy cập và cập nhật thông tin trong thời gian thực. Điều này đảm bảo tính nhìn thấy và minh bạch, cho phép ra quyết định tích cực và phản ứng nhanh chóng đối với các thay đổi trong thiết kế, thông số kỹ thuật hoặc yêu cầu nguồn cung.
  • Cập nhật Liên Tục và Quản Lý Tồn Kho Thời Gian Thực: Để đạt được hiệu suất tối đa, các hoạt động kỹ thuật và mua sắm phải được kết nối thông qua các công cụ quản lý dữ liệu tích hợp hoàn toàn. Việc ghi nhận thông tin thiết kế phải được thực hiện một cách liên tục và không đòi hỏi cập nhật thủ công. Thông tin về các phần đã mua, nhà cung cấp, sự chậm trễ về thời gian và PO (đơn đặt hàng) phải được kết nối liền mạch để đảm bảo việc cung cấp đúng hạn.

Kỹ Thuật và Mua Sắm Đang Hoạt Động Độc Lập

Thực tế của nhiều đội phát triển sản phẩm, từ các doanh nghiệp nhỏ đến lớn, có nhiều điểm tương đồng và được đại diện bởi ba đặc điểm sau đây.

Các Công Cụ Thiết Kế và Thói Quen Xuất Excel

Các đội phát triển sản phẩm là phức tạp và việc phát triển sản phẩm hiện đại là đa ngành, yêu cầu sự tham gia của người từ các chuyên ngành khác nhau – các kỹ sư cơ khí, và chuyên gia điện tử và phần mềm. Trong khi tất cả họ đều tập trung vào cách tạo ra thiết kế tốt nhất, một chức năng đơn giản như mua sắm và chuỗi cung ứng thường chỉ được xem xét sau cùng. Khi đến giao tiếp, Xuất ra Excel (hoặc Google Sheets) là tốt nhất bạn có thể có, thường được gửi đến đội ngũ mua sắm muộn và thường chứa lỗi.

Lô Nhỏ, Làm Mẫu Thử và Quản Lý Tồn Kho

Xây dựng một sản phẩm yêu cầu các phần vật lí. Một số trong số đó phải được sản xuất, nhưng nhiều trong số đó được mua – vật liệu, thành phần và các bộ phận được thuê ngoài. Việc theo dõi quá trình mua sắm là một công việc riêng biệt, thường được tách rời khỏi kỹ thuật. Nhưng đây là vấn đề – mà không có dữ liệu chính xác từ kỹ thuật, mua sắm mù lòa, câm và què. Họ phụ thuộc vào thông tin từ các kỹ sư thường đến muộn và chứa nhiều lỗi. Việc giao tiếp thông qua bảng tính là một tình trạng lộn xộn, cập nhật tốn kém và không chính xác.

Quản Lý Thay Đổi và Ước Tính Chi Phí

Hai yếu tố này của các hoạt động phát triển sản phẩm mới là đau đớn nhất. Do sự tách rời, dữ liệu bị ngắt kết nối, và việc thực hiện thay đổi nằm giữa khó khăn và không thể. Mặt khác, việc ước tính chi phí cũng gần như không thể dự đoán và tính toán vì không có lĩnh vực nào chứa thông tin chính xác về kế hoạch sản phẩm và dữ liệu chuỗi cung ứng và mua sắm cập nhật. Việc chơi các kịch bản “nếu như” là không thể.

plm erp mes

Teamcenter – Dòng Thông Tin Số Agile cho Phát Triển Sản Phẩm Mới

  1. Teamcenter cung cấp một môi trường tích hợp nơi các kỹ sư, nhà hoạch định mua sắm, và chuyên gia chuỗi cung ứng có thể làm việc cùng nhau không phụ thuộc vào địa điểm, công cụ, và thời gian. Ý tưởng về Dòng Thông Tin Số Tối Thiểu Khả Thi tập trung vào việc kết nối mọi người, quy trình, nhà thầu, và nhà cung cấp để tạo điều kiện cho các vòng lặp nhanh hơn và loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công.
  2. Duy Trì Cùng Một BOM và Dữ Liệu Tồn Kho: Phát triển sản phẩm linh hoạt và các phương pháp luận đã cách mạng hóa ngành công nghiệp phát triển phần mềm bằng cách nhấn mạnh vào cách tiếp cận lặp đi lặp lại và hợp tác trong quản lý dự án. Tư duy này cũng đã tìm đến phát triển sản phẩm mới, cho phép các công ty phản ứng nhanh chóng đối với những thay đổi trong động lực thị trường và phản hồi của khách hàng. Phát triển sản phẩm mới linh hoạt bao gồm việc chia nhỏ quá trình phát triển sản phẩm thành các phần nhỏ, có thể quản lý được, gọi là sprints. Tại Teamcenter, chúng tôi cho phép kỹ sư và mua sắm đến gần nhau và chia sẻ dữ liệu tức thì. Tích hợp với các công cụ CAD, và quản lý BOM số cùng với quản lý tồn kho tích hợp để hỗ trợ kế hoạch hàng loạt là chìa khóa để thực hiện điều này. Mọi người đều duy trì cùng một BOM và có cái nhìn tổng quan về thiết kế sản phẩm và quá trình mua sắm.
  3. Kết Nối Mọi Người và Quy Trình: Để đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm mới, việc kết nối các bên liên quan tham gia vào quá trình này là quan trọng. Điều này bao gồm các đội nội bộ trong công ty, cũng như các nhà thầu và nhà cung cấp bên ngoài. Bằng cách tận dụng các công cụ và nền tảng số, các công ty có thể thiết lập các kênh giao tiếp liền mạch để thúc đẩy hợp tác và chia sẻ thông tin. Sự kết nối này cho phép phản hồi thời gian thực, giảm thiểu sự chậm trễ do việc chuyển tay thủ công, và đảm bảo mọi người làm việc với một mục tiêu chung. Công nghệ chia sẻ dữ liệu tức thì và hợp tác và chia sẻ thời gian thực của Teamcenter ở đây để giúp đỡ.
  4. Lặp Đi Lặp Lại Nhanh: Chu kỳ phát triển sản phẩm truyền thống có thể tốn kém về thời gian, thường bao gồm các giai đoạn thiết kế kéo dài, làm mẫu và nhiều vòng lặp. Tuy nhiên, với cách tiếp cận linh hoạt, các công ty có thể giảm đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Bằng cách cung cấp các công cụ được tích hợp liền mạch với CAD, trích xuất dữ liệu và chia sẻ nó, các công ty có thể di chuyển nhanh và lặp lại ngay khi cần. Kết nối là chìa khóa. Cách tiếp cận này cho phép xây dựng, kiểm tra, học hỏi và tinh chỉnh liên tục, dẫn đến sự đổi mới nhanh hơn và khả năng ra mắt sản phẩm thành công cao hơn.
  5. Không Cần Nhập Dữ Liệu Thủ Công: Một trong những rào cản chính trong phát triển sản phẩm mới là việc nhập lại dữ liệu thủ công qua các hệ thống và bộ phận khác nhau. Điều này không chỉ tốn thời gian quý báu mà còn tăng nguy cơ sai sót và không nhất quán. Mỗi khi bạn nhập lại Danh mục Vật tư của bạn giữa Excel, các hệ thống CAD, và các công cụ mua sắm, đội của bạn tạo ra những sai sót tiềm năng. Dòng Thông Tin Số Teamcenter được tạo ra nhằm loại bỏ việc nhập dữ liệu này bằng cách thiết lập một xương sống số kết nối các giai đoạn khác nhau của vòng đời phát triển sản phẩm. Dòng thông tin số này đảm bảo dòng dữ liệu liền mạch từ kỹ thuật đến mua sắm, sản xuất và hơn thế nữa. Với các hệ thống tích hợp, dữ liệu được chia sẻ tự động, giảm thiểu công việc hành chính và tăng độ chính xác.
  6. Kỹ Thuật – Mua Sắm Kết Nối trong Dòng Thông Tin Số: Một khía cạnh quan trọng của việc phát triển sản phẩm mới thành công là sự tích hợp liền mạch của các chức năng kỹ thuật và mua sắm. Truyền thống, các bộ phận này đã hoạt động trong các lĩnh vực riêng biệt, dẫn đến sự hiểu lầm, chậm trễ và vượt quá ngân sách. Tuy nhiên, bằng cách thiết lập một dòng thông tin số, các đội kỹ thuật và mua sắm có thể hợp tác hiệu quả trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Các đội kỹ thuật có thể cung cấp các cập nhật thời gian thực về các thay đổi thiết kế trong khi các đội mua sắm có thể đánh giá ảnh hưởng đối với chi phí và khả năng có sẵn của các vật liệu. Cách tiếp cận này được đồng bộ hóa cho phép xác định sớm các vấn đề tiềm năng, thúc đẩy quyết định được thông qua và đảm bảo sự chuyển đổi mượt mà từ thiết kế đến sản xuất.

Kết Luận:

Phát triển sản phẩm mới trong môi trường kinh doanh nhanh chóng ngày nay đòi hỏi sự linh hoạt, kết nối và việc sử dụng hiệu quả các công nghệ số. Teamcenter tạo ra một Dòng Thông Tin Số giữa kỹ thuật và mua sắm và cung cấp một khuôn khổ để đạt được những mục tiêu này. Bằng cách om lời các phương pháp luận linh hoạt, kết nối mọi người và quy trình, lặp lại nhanh, loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công, và thiết lập một dòng thông tin số giữa kỹ thuật và mua sắm, các công ty có thể đẩy nhanh các chu kỳ phát triển sản phẩm mới của mình và có được lợi thế cạnh tranh. Thành công trên thị trường sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng đổi mới nhanh chóng và đưa sản phẩm ra thị trường trước đối thủ cạnh tranh, khiến việc áp dụng những chiến lược và công nghệ này trở nên thiết yếu cho bất kỳ tổ chức nào muốn phát triển trong thế giới số.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *