Ứng dụng của hydro trong ngành hàng không với sự hỗ trợ của Simcenter Amesim
Bài viết ở link bên dưới sẽ giới thiệu về ứng dụng của hydro trong ngành hàng không với sự hỗ trợ của Simcenter Amesim. Bài viết tập trung vào những thách thức mà kỹ sư hàng không vũ trụ đối mặt khi thiết kế các loại máy bay bền vững.
Ngay từ giai đoạn thiết kế sơ bộ, nghiên cứu này khám phá việc sử dụng động cơ phản lực chạy bằng hydro và công nghệ pin nhiên liệu hydro trong việc thúc đẩy hệ thống động cơ thế hệ tiếp theo, đồng thời cần tái tưởng tượng các cấu hình máy bay.
Ứng dụng của hydro trong ngành hàng không với sự hỗ trợ của Simcenter Amesim
Ứng dụng của hydro trong ngành hàng không với sự hỗ trợ của Simcenter Amesim
Bài viết trình bày các chủ đề sau:
▪️ Khái niệm máy bay sử dụng pin nhiên liệu (Fuel cell aircraft concept)
▪️ Hệ thống động cơ (Propulsion system)
▪️ Cánh quạt (Propeller)
▪️ Nhiệm vụ bay (Flight mission)
▪️ Động lực học (Aerodynamics)
▪️ Chồng pin nhiên liệu (Fuel cell stack)
▪️ Cân bằng các thành phần của pin nhiên liệu (Fuel cell balance of plants)
▪️ Bình chứa cryogenic (Cryogenic tank)
▪️ Gói siêu tụ điện (Ultracapacitors pack)
▪️ Khái niệm đốt cháy hydro (Hydrogen combustion concept)
Đây là chìa khóa để đạt được mục tiêu bền vững và giảm carbon trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.
Mọi người có thể truy cập bài báo đầy đủ thông qua liên kết sau: White paper
Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *