PLM so với PIM: Sự khác biệt là gì?

PLM so với PIM: Sự khác biệt là gì?

Người dùng chủ yếu làm việc với dữ liệu PLM trong quá trình phát triển sản phẩm, trong khi dữ liệu từ hệ thống PIM được sử dụng khi tiếp thị sản phẩm cuối cùng. Tìm hiểu thêm về PLM so với PIM.

Phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) và phần mềm quản lý thông tin sản phẩm (PIM) đều lưu trữ thông tin sản phẩm, nhưng hai hệ thống này không thể thay thế lẫn nhau. Các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng cần hiểu biết về sự khác biệt giữa chúng để tận dụng tối đa khả năng của chúng.

PLM và PIM đều có thể nắm bắt, lưu trữ và chia sẻ thông tin về một sản phẩm. Chúng cũng có thể tự động hóa các quy trình, kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu và chạy các báo cáo, cùng nhiều tính năng khác. Tuy nhiên, người dùng chủ yếu làm việc với dữ liệu của hệ thống PLM trong quá trình phát triển sản phẩm, trong khi làm việc với dữ liệu từ hệ thống PIM khi tiếp thị và bán sản phẩm cuối cùng.

PIM là gì?

PIM là một cơ sở dữ liệu tập trung cho tất cả thông tin sản phẩm liên quan đến tiếp thị và bán hàng. Phần mềm PIM có thể lưu trữ thông tin như hình ảnh, mô tả sản phẩm và thông tin giá cả, và người dùng có thể cấu hình nó để rút thông tin từ các hệ thống khác. Ví dụ, phần mềm PIM có thể lấy dữ liệu từ dữ liệu ERP để cập nhật thông tin giá cả hoặc từ phần mềm PLM để lấy thông tin quy cách sản phẩm cuối cùng.

Các bộ phận khác nhau trong một công ty, bao gồm tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng, có thể sử dụng hệ thống PIM để truy cập dữ liệu sản phẩm hiện tại và liên quan. Người dùng có thể gửi dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PIM đến cửa hàng trực tuyến để đảm bảo thông tin sản phẩm luôn được cập nhật, điều này đặc biệt quan trọng khi một công ty bán sản phẩm của mình ở nhiều quốc gia với các loại tiền tệ khác nhau.

PLM là gì?

Một hệ thống PLM theo dõi tất cả dữ liệu liên quan đến việc phát triển một sản phẩm mới. Thông tin này có thể bao gồm bản vẽ, hình ảnh 3D, tài liệu và thông tin sản xuất. Một hệ thống PLM cho phép người dùng kiểm soát quyền truy cập vào thông tin và tự động hóa các quy trình liên quan.

Khi một dự án kết thúc, người dùng hoàn thiện thông tin được lưu trữ trong phần mềm PLM và có thể đẩy một phần dữ liệu đến các hệ thống khác, chẳng hạn như một hệ thống ERP hoặc PIM.

Sự khác biệt giữa PLM và PIM

Mặc dù chức năng của hai hệ thống tương tự, nhưng PLM và PIM khác nhau ở nhiều cách.

PLM so với PIM: Sự khác biệt là gì?
PLM so với PIM: Sự khác biệt là gì?

Sự khác biệt lớn nhất là giai đoạn trong vòng đời sản phẩm mà công ty sử dụng mỗi hệ thống. Các tổ chức sử dụng PLM trong quá trình phát triển sản phẩm, vì vậy hệ thống PLM lưu trữ thông tin liên quan đến thiết kế sản phẩm, sản xuất và vật liệu như tài liệu thiết kế, hình ảnh 3D hoặc thông tin về thiết bị để xây dựng sản phẩm.

Chức năng của hệ thống PIM tập trung vào vật liệu sẽ giúp tiếp thị và bán sản phẩm. Người dùng cần thông tin sản phẩm hiện tại sẽ tìm trong hệ thống PIM. Thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PIM có thể là một phần của dữ liệu trong hệ thống PLM.

Người dùng của mỗi hệ thống cũng khác nhau. Các bộ phận như phát triển sản phẩm, sản xuất và mua sắm đều sử dụng hệ thống PLM, và các bên thứ ba cung cấp nguyên liệu và hỗ trợ phát triển cũng có thể làm như vậy. Trong khi đó, chủ yếu là nhân viên nội bộ sử dụng PIM, và người dùng có thể đẩy một số dữ liệu như mô tả sản phẩm từ PIM đến các hệ thống có thể nhìn thấy được bởi khách hàng.

Lợi ích của việc sử dụng mỗi hệ thống cũng khác nhau. Một hệ thống PLM có thể giúp giảm thời gian phát triển bằng cách làm cho quá trình phát triển hiệu quả hơn và đơn giản hóa quá trình sản xuất. PIM giúp người dùng tiếp thị và hỗ trợ sản phẩm cuối cùng. Hệ thống PIM cũng có thể giúp cập nhật cửa hàng trực tuyến, loại bỏ nhu cầu cập nhật thông tin thủ công ở nhiều nơi.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *