Triển khai hệ thống CTO cho cấu hình theo yêu cầu của khách hàng

Nâng Cao Chất Lượng Sản Xuất: Chuyển đổi từ Mô hình Thiết Kế Theo Đơn Hàng (ETO – Engineer-to-Order) sang Cấu hình Theo Đơn Hàng (CTO – Configure-to-Order)

Việc chuyển đổi từ mô hình ETO sang CTO có thể mang lại sự thay đổi lớn cho tổ chức của bạn, mở ra quy trình hoạt động mượt mà và hiệu quả cao hơn.

Dưới đây là lộ trình cho quá trình chuyển đổi thành công:

quy trình ETO hiện tại
Quy trình ETO hiện tại

1️⃣ Đánh giá và Lập kế hoạch:

 • Thực hiện đánh giá kỹ lưỡng các quy trình ETO hiện tại.
 • Xác định các điểm đau và lĩnh vực cần tối ưu hóa.
 • Định rõ mục tiêu chuyển đổi: giảm thời gian chờ, hạn chế kỹ sư thiết kế riêng lẻ, nâng cao hiệu quả sản xuất.

2️⃣ Chuẩn hóa Sản phẩm:

 • Nhận diện các tính năng chung trong các dự án ETO.
 • Phát triển một danh mục sản phẩm chuẩn hóa với các thành phần mô-đun.
 • Tạo ra các khối xây dựng cho giải pháp cụ thể cho khách hàng.

3️⃣ Hệ thống CTO:

 • Áp dụng hệ thống CTO cho cấu hình dựa vào nhu cầu khách hàng.
 • Đảm bảo tích hợp với quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

4️⃣ Thiết kế cho Khả năng Cấu hình:

 • Tái thiết kế sản phẩm để dễ dàng cấu hình sử dụng các thành phần chuẩn hóa.
 • Khuyến khích kỹ sư sản phẩm ưu tiên khả năng cấu hình.

5️⃣ Chuyển giao Kiến thức:

 • Chuyển đổi kiến thức kỹ sư thành các quy tắc trong hệ thống CTO.
 • Đào tạo đội ngũ bán hàng và hỗ trợ cho việc sử dụng hệ thống hiệu quả.
Triển khai hệ thống CTO cho cấu hình theo yêu cầu của khách hàng
Triển khai hệ thống CTO cho cấu hình theo yêu cầu của khách hàng

6️⃣ Phối hợp Bán hàng và Tiếp thị:

 • Hợp tác với bộ phận bán hàng và tiếp thị để quảng bá lợi ích của CTO.
 • Phát triển tài liệu tiếp thị nêu bật khả năng cấu hình.

7️⃣ Quản lý Hàng tồn kho:

 • Điều chỉnh quy trình hàng tồn kho theo yêu cầu của CTO.
 • Duy trì kho hàng các thành phần chuẩn hóa.
 • Áp dụng chiến lược tồn kho chỉ-đủ-thời-gian (JIT) để giảm chi phí.

8️⃣ Kiểm Soát Chất Lượng:

 • Thiết lập kiểm soát chất lượng mạnh mẽ cho các thành phần chuẩn hóa.
 • Đảm bảo các cấu hình đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và tuân thủ.

9️⃣ Tối Ưu Hóa Chuỗi Cung Ứng:

 • Hợp tác với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung cấp ổn định các thành phần chuẩn hóa.
 • Xem xét các thỏa thuận lâu dài và quan hệ đối tác chiến lược.

🔟 Quản lý Thay đổi:

 • Chuẩn bị lực lượng lao động thông qua đào tạo và hỗ trợ.
 • Truyền đạt lợi ích: giảm phức tạp, rút ngắn thời gian chờ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

1️⃣1️⃣ Cải Tiến Liên Tục:

 • Theo dõi hiệu suất mô hình CTO.
 • Thu thập phản hồi và tinh chỉnh danh mục sản phẩm và quy trình.

1️⃣2️⃣ Hỗ Trợ Khách Hàng:

 • Phát triển tài liệu hướng dẫn và nguồn lực hỗ trợ rõ ràng.
 • Cung cấp sự trợ giúp cho cấu hình sản phẩm và giải quyết vấn đề.

1️⃣3️⃣ Chương Trình Thử Nghiệm:

1️⃣4️⃣ Chỉ Số và KPIs:

1️⃣5️⃣ Vòng Phản hồi:

 • Duy trì các vòng phản hồi với khách hàng và các đội nội bộ.
 • Liên tục cải tiến quy trình CTO và giải quyết các thách thức.

Chuyển đổi sang CTO đòi hỏi thời gian và công sức, nhưng phần thưởng bao gồm giảm phức tạp, tăng hiệu quả và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Hãy kiên trì và thích nghi khi cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn.

 

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *