shutterstock 2056924214

Tổng chi phí sở hữu (TCO) là một ước tính tài chính xem xét tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc mua, sử dụng và bảo trì một sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ trong suốt vòng đời của nó. Nó bao gồm các chi phí như giá mua, lắp đặt, đào tạo, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và thải bỏ, trong số những chi phí khác. TCO là một số liệu quan trọng để ra quyết định trong các doanh nghiệp và tổ chức, vì nó cho phép họ so sánh chi phí trọn đời của các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên tác động tài chính của chúng. Các ví dụ phổ biến về khái niệm TCO được sử dụng trong phân tích lợi ích tài chính là Lợi tức đầu tư (ROI) và Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR).

Tổng chi phí sở hữu hệ thống Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm kiến trúc giải pháp và mức độ phù hợp của giải pháp với các yêu cầu kinh doanh của tổ chức. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến TCO là liệu hệ thống PLM có được cấu hình hoặc tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của công ty hay không. Cấu hình liên quan đến việc sửa đổi các tham số của hệ thống và các khả năng tích hợp sẵn để phù hợp với các quy trình của tổ chức, trong khi tùy chỉnh đòi hỏi phải sửa đổi chương trình đối với hệ thống PLM.

“tùy chỉnh là một tính năng, tiện ích mở rộng hoặc sửa đổi yêu cầu mã hóa tùy chỉnh và/hoặc một số hình thức triển khai đặc biệt. Cấu hình là khi bạn sử dụng các công cụ gốc trong hệ thống để thay đổi hành vi hoặc tính năng của hệ thống.”

Tận dụng các giải pháp PLM vượt trội dựa trên các phương pháp và thực tiễn tốt nhất trong ngành có thể giảm đáng kể chi phí triển khai và tùy chỉnh. Tùy chỉnh quá mức thường dẫn đến TCO cao hơn, vì nó đòi hỏi chi phí giao diện người dùng đáng kể và nỗ lực bảo trì liên tục, đặc biệt là khi nâng cấp lên các phiên bản phần mềm mới. Do đó, các hệ thống PLM yêu cầu tùy chỉnh tối thiểu thường ít tốn kém hơn so với những hệ thống yêu cầu sửa đổi rộng rãi.

Việc chọn một giải pháp tùy chỉnh có thể tác động đến một tổ chức theo nhiều cách.

  1. Chi phí cao hơn: Việc tùy chỉnh hệ thống PLM đòi hỏi chi phí đầu vào đáng kể, bao gồm thuê lập trình viên hoặc chuyên gia tư vấn và mua phần mềm chuyên dụng. Ngoài ra, tùy chỉnh thường liên quan đến chi phí bảo trì liên tục, có thể bao gồm thử nghiệm và cập nhật phần mềm tùy chỉnh với mỗi phiên bản phần mềm mới. Những chi phí này có thể tăng lên nhanh chóng, dẫn đến tổng chi phí cao hơn cho hệ thống PLM.
  2. Thời gian triển khai lâu hơn: Việc tùy chỉnh hệ thống PLM có thể kéo dài thời gian triển khai hệ thống. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc nhận ra các lợi ích của hệ thống PLM, chẳng hạn như cải thiện khả năng cộng tác, quy trình hợp lý hóa và quản lý dữ liệu tốt hơn.
  3. Giảm tính linh hoạt: Việc tùy chỉnh hệ thống PLM có thể làm giảm tính linh hoạt của nó, khiến việc sửa đổi hệ thống trở nên khó khăn khi nhu cầu kinh doanh thay đổi. Tính không linh hoạt này có thể dẫn đến chi phí tùy chỉnh và bảo trì bổ sung để sửa đổi hệ thống hơn nữa nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh luôn thay đổi.
  4. Rủi ro cao hơn: Việc tùy chỉnh hệ thống PLM có thể gây ra các rủi ro bổ sung, chẳng hạn như khả năng xảy ra lỗi hệ thống hoặc sự cố với khả năng tương thích của phần mềm. Những rủi ro này có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu, hiệu suất hệ thống và năng suất của nhân viên.

Các công ty có thể hưởng lợi từ việc sử dụng khả năng cấu hình linh hoạt, chẳng hạn như nền tảng Teamcenter do Siemens Software cung cấp, từ việc điều chỉnh các giải pháp PLM cho phù hợp với nhu cầu hoạt động của họ. Các tổ chức có thể cho phép cộng tác ảo giữa các nhóm sản phẩm và đối tác trên toàn thế giới bằng cách triển khai các giải pháp đó, tận dụng tài sản trí tuệ, tạo chuỗi giá trị toàn cầu ảo, đồng thời liên tục đổi mới và cải tiến sản phẩm cũng như quy trình.

Lợi ích của việc chọn giải pháp có thể định cấu hình cho hệ thống PLM của bạn có thể có những tác động sau đối với tổ chức của bạn:

  1. Giảm chi phí trả trước liên quan đến việc triển khai hệ thống PLM, vì không cần thuê lập trình viên hoặc chuyên gia tư vấn để tùy chỉnh phần mềm. Các hệ thống PLM có thể định cấu hình cho phép các tổ chức sửa đổi các tham số và khả năng được tích hợp trong phần mềm để điều chỉnh phần mềm theo yêu cầu kinh doanh cụ thể của họ, mang lại sự linh hoạt trong khi giảm thiểu chi phí tùy chỉnh.
  2. Thời gian triển khai nhanh hơn – cho phép các tổ chức nhận ra lợi ích của hệ thống PLM sớm hơn. Các hệ thống PLM có thể định cấu hình cung cấp cho các tổ chức một khung linh hoạt để quản lý dữ liệu và quy trình của họ, cho phép họ thích ứng với nhu cầu kinh doanh của mình mà không cần thực hiện các quy trình tùy chỉnh dài dòng một cách nhanh chóng.
  3. Linh hoạt hơn trong việc quản lý dữ liệu và quy trình của họ. Các hệ thống PLM có thể định cấu hình cho phép các tổ chức điều chỉnh hệ thống PLM của họ theo các quy trình và yêu cầu kinh doanh đang thay đổi của họ một cách nhanh chóng. Tính linh hoạt này có thể dẫn đến sự cộng tác được cải thiện, quản lý dữ liệu tốt hơn và các quy trình được sắp xếp hợp lý, tất cả những điều này có thể tác động đáng kể đến năng suất và lợi nhuận của một tổ chức.
  4. Giảm rủi ro liên quan đến tùy chỉnh, chẳng hạn như sự cố tương thích phần mềm và lỗi hệ thống. Các hệ thống PLM có thể định cấu hình được xây dựng dựa trên các phương pháp và phương pháp thực hành tốt nhất, đảm bảo rằng chúng tương thích với các phần mềm khác và có thể cung cấp một môi trường đáng tin cậy và an toàn để quản lý dữ liệu.

Tóm lại, để giảm thiểu TCO, các công ty phải chọn một hệ thống PLM có thể dễ dàng điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu kinh doanh của họ đồng thời giảm thiểu tùy chỉnh. Khả năng cấu hình linh hoạt có thể cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí để điều chỉnh các hệ thống PLM nhằm hỗ trợ các phương pháp làm việc, quy trình, nhu cầu quản lý dữ liệu, yêu cầu cấu hình và các yếu tố vận hành khác của tổ chức.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *