SLM1

Tận dụng quản lý vòng đời dịch vụ (Service Lifecycle Management-SLM) để cải thiện hiệu quả, chất lượng và tuân thủ ngành dịch vụ chế tạo máy

SLM1

Chỉ nói về BOMs….

Các nhà sản xuất thiết yếu phải kiểm soát chặt chẽ các nguyên liệu thô, các bộ phận và các thành phần tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.

Đặc biệt ngày nay, khi các chuỗi cung ứng mỏng manh trải dài khắp các châu lục và các nhà cung cấp, & các yếu tố như thời gian đưa ra thị trường và chất lượng sản phẩm có thể làm hỏng hoặc phá vỡ hoạt động kinh doanh sản xuất của bạn.

Bước vào giai đoạn trung tâm, hóa đơn nguyên vật liệu (BOM) khiêm tốn chỉ bao gồm chi tiết các thành phần/số lượng cần thiết để sản xuất thành phẩm.

Các BOM dưới nhiều hình thức khác nhau đóng vai trò quan trọng đối với một hoạt động sản xuất hiện đại, hướng đến chất lượng và tập trung vào khách hàng.
Tuy nhiên, kỹ thuật cần một BOM, sản xuất cần một BOM khác, và các nhóm dịch vụ cần một BOM khác.
Mặc dù tất cả đều phục vụ cùng một mục đích chung, nhưng các BOM này có thể rất khác nhau.

EBOM, MBOM và SBOM:

BOM là một danh sách đầy đủ tất cả các hạng mục cần thiết để xây dựng một sản phẩm. Khi sản phẩm được lên kế hoạch sản xuất, các nhóm khác nhau có thể sử dụng BOM để đảm bảo các nguyên vật liệu thích hợp được đặt sẵn và sẵn sàng để đi, chi phí được lập, lịch trình được cập nhật, v.v. Tuy nhiên, một số nhóm cần thêm thông tin chi tiết.

Dưới đây là cách các BOM này khác nhau:

BOM kỹ thuật (Engineering BOM-EBOM)
EBOM được phát triển trong quá trình thiết kế sản phẩm. Nó thường được tạo tự động từ phần mềm kỹ thuật/ thiết kế, chẳng hạn như các công cụ CAD và nó liệt kê các parts & subassemblies cần thiết để tạo ra sản phẩm.

BOM sản xuất (Manufacturing BOM-MBOM)
MBOM bao gồm thông tin BOM điển hình về các parts & components nhưng đi xa hơn bằng cách bao gồm mọi thứ khác cần thiết để sản phẩm sẵn sàng xuất xưởng. Nó có thể bao gồm các bước chế biến, máy móc cần thiết, quy trình công thức, yêu cầu đóng gói, v.v.
Khi nói đến BOM sản xuất so với BOM kỹ thuật, sự khác biệt chính giữa chúng là EBOM mô tả cách sản phẩm được thiết kế về mặt chức năng và MBOM mô tả tất cả các parts and assemblies cần thiết để thực sự sản xuất sản phẩm.

BOM dịch vụ (Service BOM-SBOM)
SBOM sử dụng các mục trên BOM để trình bày chi tiết các bộ phận có thể sử dụng được trên một sản phẩm hoặc những bộ phận có thể ảnh hưởng đến dịch vụ của sản phẩm. Sau đó, thông tin đó có thể được sử dụng bởi nhóm dịch vụ hiện trường của nhà sản xuất, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và những người khác để sửa chữa / bảo trì sản phẩm.

EBOM vs MBOM vs SBOM – Sự khác biệt?BOM

Sự khác biệt giữa tất cả các loại BOM này là ở người dùng và họ cần thông tin gì. Các kỹ sư muốn một sản phẩm được sản xuất đúng cách. Các nhóm vận hành muốn các dây chuyền sản xuất hoạt động hiệu quả. Nhà cung cấp dịch vụ muốn khắc phục hiệu quả các sự cố một cách nhanh chóng & không phát sinh chi phí không đáng có.

Đối với mỗi bộ phận, thông tin BOM xung quanh các parts & components là cấp cơ sở của thông tin bắt buộc.

Ngoài ra, mỗi EBOM, MBOM hoặc SBOM đều chứa thông tin bổ sung cụ thể cho nhu cầu của người dùng.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *