1 Hero Image 1 PLM for Machine Builders 768x432

Sử dụng PLM cho Machine Builder để quản lý quá trình thiết kế máy công nghiệp

 

Giải pháp chế tạo máy giúp các nhà sản xuất và thiết kế máy công nghiệp trong việc tạo, quản lý và giám sát thiết kế cũng như quản lý dự án của quá trình chế tạo máy.

Teamcenter X giúp tạo và quản lý:

  • Yêu cầu của khách hàng
  • Thiết kế máy, yêu cầu và thông số kỹ thuật
  • Đánh giá và phê duyệt một part/mô-đun
  • Tạo BOM (sao chép)
  • Những thay đổi đơn giản đối với các sản phẩm phân phối được liên kết

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *