1 Hero Image 1 PLM for Machine Builders 768x432

Sử dụng PLM cho Machine Builder để quản lý quá trình thiết kế máy công nghiệp

 

Giải pháp chế tạo máy giúp các nhà sản xuất và thiết kế máy công nghiệp trong việc tạo, quản lý và giám sát thiết kế cũng như quản lý dự án của quá trình chế tạo máy.

Teamcenter X giúp tạo và quản lý:

  • Yêu cầu của khách hàng
  • Thiết kế máy, yêu cầu và thông số kỹ thuật
  • Đánh giá và phê duyệt một part/mô-đun
  • Tạo BOM (sao chép)
  • Những thay đổi đơn giản đối với các sản phẩm phân phối được liên kết

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *