Môi Trường Đám Mây Hybrid và Đa Đám Mây

Dịch vụ đám mây là một bộ tài nguyên và khả năng được cung cấp qua internet, thường được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Những dịch vụ này cho phép cá nhân và tổ chức truy cập và sử dụng tài nguyên tính toán, như máy chủ, bộ nhớ, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm, mà không cần sở hữu và quản lý phần cứng và cơ sở hạ tầng vật lý. Dịch vụ đám mây mang lại nhiều lợi ích, bao gồm khả năng mở rộng, linh hoạt, hiệu quả về chi phí và dễ quản lý.

 

Môi Trường Đám Mây Hybrid và Đa Đám Mây
Môi Trường Đám Mây Hybrid và Đa Đám Mây

👉 Môi Trường Đám Mây Hybrid và Đa Đám Mây

Nhiều tổ chức đang tiếp nhận chiến lược đám mây hybrid và đa đám mây, kết hợp cơ sở hạ tầng tại chỗ với dịch vụ đám mây công cộng và riêng tư. Phương pháp này cho phép họ tận dụng sức mạnh của các nhà cung cấp đám mây khác nhau và duy trì sự kiểm soát tốt hơn đối với dữ liệu của họ.

👉 Edge Computing

Với sự gia tăng của thiết bị Internet của Vật (IoT) và nhu cầu xử lý độ trễ thấp, tính toán tại mép mạng trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái đám mây. Edge computing giúp mang tài nguyên tính toán gần hơn với nơi dữ liệu được tạo ra.

👉 Mở rộng Dịch Vụ

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiếp tục đa dạng hóa dịch vụ của họ, cung cấp một loạt các dịch vụ phù hợp với nhiều nhu cầu kinh doanh. Bao gồm IaaS, PaaS, SaaS và các dịch vụ chuyên biệt khác như CaaSFaaS.

👉 Giải Pháp Theo Ngành Cụ Thể

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây đ increasinglya dạng hóa giải pháp theo ngành, như giải pháp đám mây cho ngành y tế, dịch vụ đám mây tài chính và nhiều hơn nữa.

Dịch Vụ Đám Mây Tiêu Biểu:

IaaS (Infrastructure as a Service)

SaaS (Software as a Service)

FaaS (Function as a Service)

PaaS (Platform as a Service)

Những Nhà Cung Cấp Hàng Đầu:

◽ Oracle

◽ Dell Technologies

◽ Cisco

◽ IBM

◽ Hewlett Packard Enterprise

◽ Amazon Web Services (AWS)

◽ Google

◽ Microsoft

◽ VMware

◽ Red Hat

Theo suy nghĩ của mình, mọi thứ đều là dịch vụ. Ví dụ, chúng ta không nên sử dụng IaaS nữa mà nên dùng VM as a Service (VMaaS). Tôi thường phân loại những dịch vụ này dưới dạng PaaS như DBaaS và những dịch vụ khác. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nên mong không gây khó chịu cho ai. Chúng ta có thể trao đổi như trong một trung tâm tri thức.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *