Digital Factory là kết quả của một chiến lược chuyển đổi kinh doanh/công nghệ số nhằm cho phép sử dụng dữ liệu từ con người, thiết bị và hệ thống để xác định và ưu tiên các sáng kiến cải tiến liên tục.

Ở bản chất, cuộc cách mạng này là lớp quản lý (MOM) giúp hiểu được dữ liệu thời gian thực mới được tìm thấy, được rút ra từ Các Cấp Độ 0, 1 và 2 và đưa vào nền tảng IIOT của bạn.

Không có một công nghệ đơn lẻ nào biến một nhà máy analog thành một nhà máy số. Có nhiều công nghệ và đặc điểm chung mà các nhà máy số chia sẻ và các nhà sản xuất kết hợp nhiều công nghệ sẽ có khả năng được xem xét nhiều nhất:

Có 9 yếu tố cốt lõi của Công nghiệp 4.0 cho Sản xuất có thể cung cấp công nghệ trong một Nhà máy số thông minh:

1.Nền tảng: Đám mây | Tính tương thích | An ninh mạng

ĐÁM MÂY: với các nhiệm vụ liên quan đến sản xuất đòi hỏi chia sẻ dữ liệu tăng cao và thời gian phản hồi của đám mây giảm xuống đến mili giây, nó sẽ trở thành tiêu chuẩn trên khắp các vùng địa lý.

TÍNH TƯƠNG THÍCH: khả năng tương thích sẽ trở nên chặt chẽ hơn theo chiều dọc và chiều ngang.

AN NINH MẠNG: Với Bảo mật qua Thiết kế với trí tuệ nhân tạo ngày càng tiến bộ trong không gian an ninh và mối đe dọa và tác động ngày càng gia tăng, đó là một phần cơ bản của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

Công nghệ Đám mây và Edge Computing: cung cấp cho các nhà máy số khả năng lưu trữ và phân tích lượng dữ liệu lớn bằng cách sử dụng thiết bị an toàn chia sẻ với người khác, được truy cập thông qua web. Công nghệ đám mây mang lại cho các nhà sản xuất những máy móc nhanh hơn và mạnh mẽ hơn và dung lượng lưu trữ lớn hơn so với những gì thường khả thi để mua và duy trì trong nhà.

Edge computing xử lý dữ liệu từ sàn nhà máy gần như và loại bỏ thời gian chờ để tải lên đám mây, phân tích và phân phối lại thông tin cho sàn nhà máy. Edge computing cho phép phân tích thời gian thực và ra quyết định cực nhanh và hoàn hảo cho các cơ chế an toàn, bảo trì dự đoán và các nhiệm vụ tính toán theo thời gian thực.

 

2. Khu vực Shop Floor / The Field: Robot hợp tác (Cobots) | Thực tế tăng cường (AR) | IoT | Bản sao số (Digital Twin) | Sản xuất bồi đắp

Cobots: Robot và hiện nay được gọi là Cobots (robot hợp tác) sẽ tương tác với nhau và làm việc an toàn bên cạnh con người và học hỏi từ họ.

Thực tế tăng cường: Hệ thống dựa trên AR hỗ trợ nhiều dịch vụ, như lựa chọn các bộ phận trong kho và gửi hướng dẫn sửa chữa qua các thiết bị di động. Khi các hệ thống này trưởng thành, chúng sẽ hỗ trợ công nhân bằng cách cung cấp thông tin thời gian thực để cải thiện quyết định và thủ tục.

IoT: Được gắn kết và nhúng vào các thành phần và thiết bị, các thiết bị thông minh mới này sẽ cho phép các thiết bị sân đấu/nhà máy giao tiếp/ tương tác với nhau và với các bộ điều khiển trung tâm trong thời gian thực.

Bản sao số/Mô phỏng: được sử dụng để mô hình hóa và tận dụng dữ liệu thời gian thực, tạo ra bản sao của thế giới vật lý thông qua việc số hóa máy móc, điều kiện, sản phẩm và con người.

Sản xuất bồi đắp (In 3D): trong khi hiện tại có giới hạn về vật liệu, tiềm năng trong tương lai là một thách thức đáng kích thích cho việc xây dựng, giảm chi phí bảo trì và tăng tốc độ.

Disclaimer: I am the author at PLM ECOSYSTEM, focusing on developing digital-thread platforms with capabilities across CAD, CAM, CAE, PLM, ERP, and IT systems to manage the product data lifecycle and connect various industry networks. My opinions may be biased. Articles and thoughts on PLMES represent solely the author's views and not necessarily those of the company. Reviews and mentions do not imply endorsement or recommendations for purchase.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *